Africký mor ošípaných je podľa agrorezortu problémom všetkých krajín Európskej únie

Farm pigs in pigpen on a farm.

Európska únia potrebuje posilniť spoločné úsilie na riešení problému s Africkým morom ošípaných (AMO) a na stanoviskách k vykonávaniu opatrení pre zamedzenie šírenia tejto nákazy. Táto téma výrazne rezonovala aj na stretnutí ministrov poľnohospodárstva z krajín visegrádskej skupiny (V4) – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska s partnermi z Bulharska, Rumunska, Slovinska, Chorvátska a Fínska v piatok v Prahe. Na záver stretnutia podpísali spoločnú deklaráciu o boji proti AMO v EÚ. Informovalo o tom v sobotu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v tlačovej správe.

“AMO je problémom všetkých krajín EÚ a nielen tých, v ktorých sa nákaza vyskytla. Opatrenia, na ktoré vybrané štáty vynakladajú nemalé finančné prostriedky, slúžia na ochranu celého územia EÚ, v ktorom sa ešte AMO nevyskytuje,” povedala podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrierla Matečná (SNS). Je preto podľa nej nevyhnutná spolupráca všetkých krajín EÚ, aby bolo možné zabezpečiť efektívne plnenie opatrení. “AMO je zároveň výzvou, aby sme ukázali, aká je EÚ silná, ako dokáže spolupracovať a reagovať na také hrozby, aké v súčasnosti pre nás táto nákaza predstavuje,” uviedla ministerka.

AMO v relatívne krátkom čase nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Opatrenia súvisiace s bojom proti tejto chorobe podľa agrorezortu predstavujú od roku 2014 stále väčšiu záťaž pre štátny rozpočet krajiny, v ktorej sa priamo vykonávajú. Ministri poľnohospodárstva preto rokovali o potrebe náležitého financovania a pokrytia nákladov na eradikáciu (ničenie choroboplodných organizmov – poz. red.) tohto ochorenia.

“Krajiny postihnuté prípadom AMO by mali povinne uplatňovať spoľahlivé, jednotne stanovené a predtým testované postupy boja proti tomuto vírusu, v záujme minimalizovať a dokonca až úplne zastaviť jeho šírenie,” poznamenala Matečná. “Riešenie tejto naliehavej situácie je možné len s využitím nadnárodných, európskych zdrojov,” dodala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Veľmi dôležitou súčasťou boja s týmto vírusom je podľa agrorezortu zabezpečenie dostatočnej informovanosti odbornej i laickej verejnosti a prioritné zameranie podpory vedeckej obce s cieľom vynájdenia účinnej vakcíny. Diviaky predstavujú kľúčový rezervoár a vektor tejto choroby. Opatrenia, prijaté členskými štátmi EÚ, podotklo ministerstvo, sa preto musia zamerať najmä na zníženie populácie diviačej zveri. Je preto potrebné formulovať jasné, spoločné, naliehavé a povinné stanovisko Európskej komisie a členských štátov, pokiaľ ide o zaobchádzanie so znižovaním počtu diviakov, ako opatrenia na boj proti AMO.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies