Agroministri vo formáte V4+5 podpísali v Prahe deklaráciu o lesoch a klimatických zmenách

Ministri poľnohospodárstva Visegrádskej skupiny (V4) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Fínska sa v rámci českého predsedníctva vo V4 stretli v Prahe a podpísali spoločnú deklaráciu o lesoch a klimatických zmenách. Predmetom spoločného rokovania bola aj téma budúcej podoby spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), súčasných problémov lesníctva a agro-lesníctva vrátane potenciálu pre rozvoj biohospodárstva a téma Afrického moru ošípaných (AMO). Informovalo o tom ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Prijatá spoločná deklarácia o lesoch, trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov a prispôsobení sa zmene klímy, odráža hlavné výzvy pre odvetvie lesného hospodárstva a najdôležitejšie témy, ktoré ministri vzniesli počas stretnutia v Prahe. „Lesy, ich ochrana a trvalo udržateľné využívanie, dnes čelia mnohým výzvam. Patria k nim na jednej strane nepriaznivé účinky klimatickej zmeny vrátane častejšieho výskytu a väčšej intenzity pôsobenia škodlivých činiteľov a na druhej strane, rastúce rôznorodé požiadavky a očakávania spoločnosti, čo vyvíja značný tlak na lesné zdroje a ich využívanie. Otázka ochrany lesov vrátane adaptácie na klimatickú zmenu a riešenia podkôrnikovej kalamity, je výrazne dôležitou témou, ktorú nemôžeme podceňovať,“ zdôraznila na rokovaní ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Ministerka Matečná vníma diskusiu v rozšírenom formáte V4 ako vhodnú platformu k presadeniu spoločných pozícií a potrieb, naviazaných na spoločný región. “Spolupráca pri finalizácií podmienok v rámci novej CAP je pre Slovensko mimoriadne dôležitá,“ povedala Gabriela Matečná. Slovenská republika považuje podľa agrosektoru za potrebné, aj v kontexte budúcej CAP, zabezpečiť vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia ďalšiu finančnú podporu lesov a lesníctva v členských štátoch, minimálne na takej úrovni, ako je tomu v aktuálnom programovom období. “Bez adekvátnej finančnej podpory, nie je možné dosiahnuť adekvátne riešenia otázky klimatickej zmeny. Lesy a lesnícky sektor pritom zohrávajú zásadnú a jedinečnú úlohu v boji proti klimatickej zmene,” uviedol slovenský agrorezort.

Záverom stretnutia rezonovala téma Afrického moru ošípaných, ktorý v relatívne krátkom čase zasiahol veľkú časť územia Európy. V Prahe bola zdôraznená potreba náležitého financovania a potreba pokrytia nákladov na eradikáciu ochorenia. „Krajiny postihnuté prípadmi AMO by mali mať nielen možnosť spoľahnúť sa na finančnú podporu EÚ, ale mali by tiež povinne uplatňovať spoľahlivé, jednotne stanovené a predtým testované postupy boja proti tomuto vírusu, v záujme minimalizovať a dokonca až úplne zastaviť jeho šírenie. Všetci si musia uvedomiť, že opatrenia prijaté v jednej krajine, chránia zvyšné územie EÚ bez výskytu AMO, a preto sa nepriamo týkajú všetkých členských štátov EÚ,“ uzavrela Matečná

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies