Ak orgány činné v trestnom konaní nebudú porušovať zákon, generálny prokurátor nebude používať § 363

Paragraf 363 hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Ak orgány činné v trestnom konaní (OČTK) nebudú porušovať zákon, generálny prokurátor nebude používať paragraf 363 Trestného poriadku. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol … Čítať ďalej Ak orgány činné v trestnom konaní nebudú porušovať zákon, generálny prokurátor nebude používať § 363