Analýza: Slováci míňajú takmer pätinu zo svojich výdavkov na potraviny. Za vyspelou Európou tak naďalej zaostávame.

Slovákom každý mesiac ukroja nákupy potravín a nealkoholických nápojov z celkových nákladov takmer pätinu. V najväčšej miere sú pritom peňaženky Slovákov zaťažované nákupom potravín v Košickom kraji, a naopak, najnižší podiel nákladov na potraviny je zaznamenaný u obyvateľov Bratislavského kraja. Úroveň tohto podielu je jedným z indikátorov toho, ako sa nám žije. Za európskym priemerom na úrovni 12,2 % tak aj naďalej zaostávame. Vyplynulo to z aktuálnej analýzy Slovenského farmárskeho, družstva (SFD), ktorá bola vypracovaná na základe údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu.

Na Slovensku v posledných mesiacoch zažívame také zdražovanie potravín, aké tu už dávno nebolo. Po niekoľkých rokoch poklesu alebo iba stagnácie cien potravín bol v decembri 2017 zaznamenaný ich medziročný nárast o 6,4 %. Vyššie ceny potravín pritom Slováci zaregistrujú ihneď. Veď tvoria takmer pätinu z ich celkových výdavkov.

Podiel nákladov na potraviny a nealko na celkových nákladoch

domácností, v %

2016

Veľká Británia 8.1 %
Írsko 9.1 %
Luxembursko 9.4 %
Rakúsko 9.7 %
Nemecko 10.6 %
Dánsko 11.4 %
Holandsko p 11.7 %
Fínsko 12.0 %
EÚ28 12.2 %
Malta 12.3 %
Švédsko 12.3 %
Eurozóna19 12.7 %
Španielsko 12.8 %
Belgicko 13.4 %
Francúzsko p 13.4 %
Taliansko 14.2 %
Cyprus p 14.3 %
Slovinsko 14.8 %
ČR 16.0 %
Portugalsko p 16.9 %
Poľsko 17.1 %
Grécko p 17.2 %
Maďarsko 17.7 %
Slovensko 17.8 %
Lotyšsko 18.2 %
Bulharsko 19.5 %
Estónsko 20.3 %
Litva 22.2 %
Rumunsko*

29,4 %

Zdroj: Eurostat, p odhady, *údaj

z predchádzajúceho roka

Pozn.: Metodiky Eurostatu a ŠÚ SR sú

odlišné

 

Celkové mesačné náklady jedného člena slovenskej domácnosti predstavovali podľa najaktuálnejších štatistík Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v roku 2016 v priemere 358,4 EUR. Peňaženky Slovákov pritom zaťažujú najmä nákupy potravín (19,2 % z celkových výdavkov) a výdavky spojené s bývaním, vrátane energií (18,4 % z celkových výdavkov). Zároveň až desatinu zo svojich nákladov Slováci precestujú.

Potraviny najviac ukrajujú z mesačných výdavkov obyvateľom Košického kraja (21,9 %) a naopak, obyvatelia Bratislavského kraja pociťujú záťaž potravín na celkových nákladoch v najmenšej miere (16,4 %). V absolútnom vyjadrení pritom najmenej vynaloží na mesačný nákup potravín a nealkoholických nápojov obyvateľ Prešovského kraja a to 57,6 EUR. Naopak najviac minie v priemere člen domácnosti Trenčianskeho kraja a to 76,3 EUR. Pričom, a možno pre niekoho prekvapivo, Bratislavčania sú s výškou mesačného účtu za nákup potravín dokonca až štvrtí. Domnievame sa ale, že v ich prípade za tým môže stáť fakt, že vzhľadom na vyššie príjmy je u nich častejšie stravovanie sa v reštauračných zariadeniach.

Za európskym priemerom Slovensko aj naďalej zaostáva. Náklady na potraviny a nealkoholické nápoje ukrajujú z celkových nákladov domácností EU28 v priemere 12,2 %. Najmenej je nákupom potravín zaťažený rodinný rozpočet obyvateľov Veľkej Británie (s podielom 8,1 %). Menej ako desatinu z celkových nákladov predstavuje nákup potravín a nealkoholických nápojov ešte v Luxembursku, Rakúsku

a Nemecku. Naopak, až takmer tretina z celkových výdavkov domácností odchádza každý mesiac na potraviny v Rumunsku, viac ako pätina v Estónsku a Litve. Slovensko sa tak svojim podielom

17,8 % (podľa metodiky Eurostatu) zaraďuje medzi krajiny s vyšším podielom. V porovnaní s nami nižší podiel nákladov na potraviny a nealkoholické nápoje evidujú aj zvyšné tri krajiny V4. Jedným dychom ale dodávame, že aj v prípade Maďarov, Čechov a Poliakov sa jedná o pomerne vysoký podiel v rozpätí 16,0 % – 17,7

%. Pritom platí, že čím viac míňame na nevyhnutné tovary či služby (ako sú napríklad aj potraviny), tým menej nám zostáva na tie takpovediac luxusnejšie.

Koľko míňajú Slováci mesačne na potraviny a nealko? Náklady na potraviny a nealko v EUR / 1 člen domácnosti

/ mesiac

Podiel nákladov na potraviny a nealko na celkových

nákladoch

Priemer SR

68,7

19,2%

Bratislavský kraj

71,4

16,4%

Trnavský kraj

73,6

18,3%

Trenčiansky kraj

76,3

19,1%

Nitriansky kraj

69,3

19,8%

Žilinský kraj

71,8

20,0%

Banskobystrický kraj

66,0

19,1%

Prešovský kraj

57,6

18,9%

Košický kraj

67,7

21,9%

Zdroj: ŠÚ SR, prepočet Slovenské farmárske, družstvo

 

 
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies