Analýza: Slováci míňajú takmer pätinu zo svojich výdavkov na potraviny. Za vyspelou Európou tak naďalej zaostávame.

Slovákom každý mesiac ukroja nákupy potravín a nealkoholických nápojov z celkových nákladov takmer pätinu. V najväčšej miere sú pritom peňaženky Slovákov zaťažované nákupom potravín v Košickom kraji, a naopak, najnižší podiel nákladov na potraviny je zaznamenaný u obyvateľov Bratislavského kraja. Úroveň tohto podielu je jedným z indikátorov toho, ako sa nám žije. Za európskym priemerom na úrovni 12,2 % tak aj naďalej zaostávame. Vyplynulo to z aktuálnej analýzy Slovenského farmárskeho, družstva (SFD), ktorá bola vypracovaná na základe údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu.

Na Slovensku v posledných mesiacoch zažívame také zdražovanie potravín, aké tu už dávno nebolo. Po niekoľkých rokoch poklesu alebo iba stagnácie cien potravín bol v decembri 2017 zaznamenaný ich medziročný nárast o 6,4 %. Vyššie ceny potravín pritom Slováci zaregistrujú ihneď. Veď tvoria takmer pätinu z ich celkových výdavkov.

Podiel nákladov na potraviny a nealko na celkových nákladoch

domácností, v %

2016

Veľká Británia 8.1 %
Írsko 9.1 %
Luxembursko 9.4 %
Rakúsko 9.7 %
Nemecko 10.6 %
Dánsko 11.4 %
Holandsko p 11.7 %
Fínsko 12.0 %
EÚ28 12.2 %
Malta 12.3 %
Švédsko 12.3 %
Eurozóna19 12.7 %
Španielsko 12.8 %
Belgicko 13.4 %
Francúzsko p 13.4 %
Taliansko 14.2 %
Cyprus p 14.3 %
Slovinsko 14.8 %
ČR 16.0 %
Portugalsko p 16.9 %
Poľsko 17.1 %
Grécko p 17.2 %
Maďarsko 17.7 %
Slovensko 17.8 %
Lotyšsko 18.2 %
Bulharsko 19.5 %
Estónsko 20.3 %
Litva 22.2 %
Rumunsko*

29,4 %

Zdroj: Eurostat, p odhady, *údaj

z predchádzajúceho roka

Pozn.: Metodiky Eurostatu a ŠÚ SR sú

odlišné

 

Celkové mesačné náklady jedného člena slovenskej domácnosti predstavovali podľa najaktuálnejších štatistík Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v roku 2016 v priemere 358,4 EUR. Peňaženky Slovákov pritom zaťažujú najmä nákupy potravín (19,2 % z celkových výdavkov) a výdavky spojené s bývaním, vrátane energií (18,4 % z celkových výdavkov). Zároveň až desatinu zo svojich nákladov Slováci precestujú.

Potraviny najviac ukrajujú z mesačných výdavkov obyvateľom Košického kraja (21,9 %) a naopak, obyvatelia Bratislavského kraja pociťujú záťaž potravín na celkových nákladoch v najmenšej miere (16,4 %). V absolútnom vyjadrení pritom najmenej vynaloží na mesačný nákup potravín a nealkoholických nápojov obyvateľ Prešovského kraja a to 57,6 EUR. Naopak najviac minie v priemere člen domácnosti Trenčianskeho kraja a to 76,3 EUR. Pričom, a možno pre niekoho prekvapivo, Bratislavčania sú s výškou mesačného účtu za nákup potravín dokonca až štvrtí. Domnievame sa ale, že v ich prípade za tým môže stáť fakt, že vzhľadom na vyššie príjmy je u nich častejšie stravovanie sa v reštauračných zariadeniach.

Za európskym priemerom Slovensko aj naďalej zaostáva. Náklady na potraviny a nealkoholické nápoje ukrajujú z celkových nákladov domácností EU28 v priemere 12,2 %. Najmenej je nákupom potravín zaťažený rodinný rozpočet obyvateľov Veľkej Británie (s podielom 8,1 %). Menej ako desatinu z celkových nákladov predstavuje nákup potravín a nealkoholických nápojov ešte v Luxembursku, Rakúsku

a Nemecku. Naopak, až takmer tretina z celkových výdavkov domácností odchádza každý mesiac na potraviny v Rumunsku, viac ako pätina v Estónsku a Litve. Slovensko sa tak svojim podielom

17,8 % (podľa metodiky Eurostatu) zaraďuje medzi krajiny s vyšším podielom. V porovnaní s nami nižší podiel nákladov na potraviny a nealkoholické nápoje evidujú aj zvyšné tri krajiny V4. Jedným dychom ale dodávame, že aj v prípade Maďarov, Čechov a Poliakov sa jedná o pomerne vysoký podiel v rozpätí 16,0 % – 17,7

%. Pritom platí, že čím viac míňame na nevyhnutné tovary či služby (ako sú napríklad aj potraviny), tým menej nám zostáva na tie takpovediac luxusnejšie.

Koľko míňajú Slováci mesačne na potraviny a nealko? Náklady na potraviny a nealko v EUR / 1 člen domácnosti

/ mesiac

Podiel nákladov na potraviny a nealko na celkových

nákladoch

Priemer SR

68,7

19,2%

Bratislavský kraj

71,4

16,4%

Trnavský kraj

73,6

18,3%

Trenčiansky kraj

76,3

19,1%

Nitriansky kraj

69,3

19,8%

Žilinský kraj

71,8

20,0%

Banskobystrický kraj

66,0

19,1%

Prešovský kraj

57,6

18,9%

Košický kraj

67,7

21,9%

Zdroj: ŠÚ SR, prepočet Slovenské farmárske, družstvo

 

 

Súvisiace články

Bezpečnostná únia: Európsky informačný systém registrov trestov príslušníkoch tretích krajín

Peter Králik

Búrka v šerbli alebo strata suverenity Slovenska?

Jana Teleki

Spravodlivosť podľa sudkyne Kresl

Jana Teleki
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy