Až 94 % Slovákov si myslí, že nedostatok financií v zdravotníctve má dopad na pacientov

Až 94 % Slovákov si myslí, že nedostatok financií v zdravotníctve má dopad na pacientov, Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) o tom informovala v tlačovej správe. Prieskum asociácie tiež ukázal, že podľa pacientov finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti by mal zabezpečiť v prvom rade štát. “Výsledky prieskumu poukázali na to, o čom hovoríme už dávno, že systém poskytovania zdravotnej starostlivosti je dlhodobo podfinancovaný a je potrebné ho zmeniť tak, aby mal jasné pravidlá a na nedostatky v ňom nedoplácali pacienti, ani poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,” informovala prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Za najväčšie problémy zdravotníctva Slováci považujú dlhé čakanie u lekárov a nedostatok peňazí v systéme, čím sa zvyšujú doplatky a neoprávnené poplatky pacientov. “Ako hlavnú príčinu týchto problémov pacienti vidia najmä v dlhodobom neriešení problémov a korupcii v zdravotníctve,” konštatovala AOPP. Vyplýva to z výsledkov online prieskumu spoločnosti NMS Market Research, ktorý uskutočnila v septembri 2019 na vzorke viac než tisíc respondentov.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali byť podľa prieskumu za svoju prácu spravodlivo odmeňovaní, myslí si to 89 % opýtaných. V opačnom prípade sú výsledkom nielen dlhé čakacie doby, zbytočné a neoprávnené poplatky, ale aj preháňanie či diskriminácia pacientov, pričom je kvalita zdravotnej starostlivosti často podľa pacientov podmienená mierou známostí s lekármi. Vedie to podľa respondentov aj k tomu, že sa pacienti vyhýbajú návštevám lekárov, čo má za následok zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov. Tento stav zdravotníctva môže podľa 48 % opýtaných viesť aj k zbytočným úmrtiam pacientov.

Polovica z opýtaných má pocit, že pacient nie je v zdravotníctve na prvom mieste a toto percento sa zvyšuje priamo úmerne veku alebo v prípade chronických či pravidelných pacientov. Približne pätina opýtaných si myslí, že je tiež nevyhnutné zaviesť opatrenia proti korupcii, určiť jasné pravidlá a vymožiteľnosť práv pacientov či zlepšiť podmienky pre zdravotníckych pracovníkov.

Z odpovedí respondentov tiež vyplynulo, že názor o bezplatnom zdravotníctve už zďaleka nie je prevládajúci. Kým približne polovica respondentov si stále myslí, že zdravotníctvo je bezplatné a každý by mal mať neobmedzený prístup k zdrojom zdravotnej starostlivosti, druhá polovica opýtaných si uvedomuje, že zdravotníctvo je nákladné a k čerpaniu jeho zdrojov treba pristupovať zodpovedne. “Myslím si, že toto vnímanie by sme si mali postupne osvojiť všetci, či už pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, dodávatelia v zdravotníctve, ale aj štát, ktorý by svojimi reguláciami mal nastaviť stabilné financovanie a spravodlivé, efektívne čerpanie zdrojov tak, aby bola zabezpečená rovnaká dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov,” uzavrela prezidentka AOPP.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies