Babiš so spoluprácou súhlasil, bál sa ale prezradenia. Čo stojí vo “spise Bureš”?

Hovoria o ňom všetci, ale čítal ho málokto. Reč je o slávnom zväzku ŠtB Č 25085 o Ing. Andrejovi Babišovi, čiže spise, ktorý si komunistická ŠtB viedla na Andreja Babiša. Čo v ňom vlastne je? Na to dávajú odpoveď EuroZprávy vo svojom nemilosrdnom článku.

V ňom okrem iného EuroZprávy príšu, že “Andrej Babiš tvrdí, že nič nepodpísal a agentom ŠtB nebol. Vo zväzku ale stojí niečo iné. Podľa záznamov Babiš viazacie akt podpísal dňa 11. 11. 1982 v čase od 16:30 do 18:00 vo vinárni U obuvníka. V dokumentoch nájdeme detailný popis inkriminovanej schôdzky. Autor dokumentu píše, že hneď v úvode stretnutia bola vyhodnotená doterajšej spolupráce Andreja Babiša s orgánmi ŠtB a bola vyhodnotená kladne.”

Ako ďalej uvádzajú EuroZprávy : “Kandidát uviedol, že plne chápe potrebuje boja proti činnosti vnútorného i vonkajšieho nepriateľa zamerané proti záujmom ČSSR.” Stojí ďalej v zázname.

Babiš podľa záznamov agentom ŠtB povedal, že spoluprácu s nimi víta. “Zdôraznil, že v minulosti po prvom kontakte uvítal možnosť kompetentným orgánom poukázať na nedostatky, s ktorými sa pri práci stretáva a ktoré poškodzujú naše národné hospodárstvo,”.

Babiš sa ale tiež bál, aby sa jeho styky s ŠtB neprevalilo:  “Vyjadril spokojnosť s doterajším spôsobom stretávania sa. Ale súčasne vyjadril obavu z odhalenia stykov s Bezpečnosťou, čo by ho značne poškodilo v práci. “ Stojí v spise podľa EuroZpráv. Eštebáci ďalej po Babišovi chceli ďalšie informácie.

Pýtali sa ho napríklad, ako jeho okolie reagovalo na úmrtia sovietskeho vodcu Brežneva. “Kandidát bol ďalej vyťažený k ohlasom na smrť súdruha Brežneva.”. Čo Babiš vypovedal, nevieme. Časti “spisu Bureš” boli totiž skartované. K ich zničeniu došlo podľa záznamov 4. decembra 1989, čiže necelé tri týždne po Nežnej revolúcii.

Agenti sa Babiša ďalej pýtali, či chce pokračovať v spolupráci. “Menovaný súhlasil” stojí v správe. Potom mu bol “predložený k podpísaniu písomný záväzok, ktorý bol zakamuflovaný do propagačnej brožúry. Kandidát po prečítaní záväzok podpísal bez ďalších otázok a súhlasil, aby bolo naďalej používať krycie meno Bureš. ” Informujú EuroZprávy.

Kandidát bez výhrad prijal návrh na spoluprácu s orgánmi kontrarozviedky a zdôraznil, že chápe svoju morálnu povinnosť pracovníka zahraničného obchodu svojím dielom prispievať k ochrane nášho štátu a čs. ekonomiky pred nepriateľskou činnosťou. “stojí v spise.

ŠtB si ďalej pochvaľuje, že “boli potvrdené naše predpoklady o ochote a schopnostiach menovaného k spolupráci”. Babiš tiež dostal inštrukcie a bola mu pridelená úloha pre ďalšie obdobie. Čakali ho totiž pracovné cesty do Rakúska a Nemecka. V spojitosti s nimi bol “inštruovaní k obranným úlohám”.

Bolo tiež dohodnuté heslo pre kontakt. To znelo “nesiem vám materiály od pána Bureše”. V závere správy eštebáci uvádzajú, že Babišov príchod aj odchod do vinárne prebehol hladko a bez prezradenia a počas stretnutia so prejedli a prepil 65, – Kčs. Končia svoj článok EuroZprávy.

Súvisiace články

ČESKO: Porozprávajme sa Andrej, napísal taliansky premiér Babišovi. Chce prebrať migráciu

redakčný výber

ČESKO: Kardinál Duka žaluje divadlo za Ježiša, ktorý znásilňuje moslimskú ženu

redakčný výber

Babiš zažaloval Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy