Babiš so spoluprácou súhlasil, bál sa ale prezradenia. Čo stojí vo “spise Bureš”?
PODPORIŤ

Hovoria o ňom všetci, ale čítal ho málokto. Reč je o slávnom zväzku ŠtB Č 25085 o Ing. Andrejovi Babišovi, čiže spise, ktorý si komunistická ŠtB viedla na Andreja Babiša. Čo v ňom vlastne je? Na to dávajú odpoveď EuroZprávy vo svojom nemilosrdnom článku.

V ňom okrem iného EuroZprávy príšu, že “Andrej Babiš tvrdí, že nič nepodpísal a agentom ŠtB nebol. Vo zväzku ale stojí niečo iné. Podľa záznamov Babiš viazacie akt podpísal dňa 11. 11. 1982 v čase od 16:30 do 18:00 vo vinárni U obuvníka. V dokumentoch nájdeme detailný popis inkriminovanej schôdzky. Autor dokumentu píše, že hneď v úvode stretnutia bola vyhodnotená doterajšej spolupráce Andreja Babiša s orgánmi ŠtB a bola vyhodnotená kladne.”

Ako ďalej uvádzajú EuroZprávy : “Kandidát uviedol, že plne chápe potrebuje boja proti činnosti vnútorného i vonkajšieho nepriateľa zamerané proti záujmom ČSSR.” Stojí ďalej v zázname.

Babiš podľa záznamov agentom ŠtB povedal, že spoluprácu s nimi víta. “Zdôraznil, že v minulosti po prvom kontakte uvítal možnosť kompetentným orgánom poukázať na nedostatky, s ktorými sa pri práci stretáva a ktoré poškodzujú naše národné hospodárstvo,”.

Babiš sa ale tiež bál, aby sa jeho styky s ŠtB neprevalilo:  “Vyjadril spokojnosť s doterajším spôsobom stretávania sa. Ale súčasne vyjadril obavu z odhalenia stykov s Bezpečnosťou, čo by ho značne poškodilo v práci. “ Stojí v spise podľa EuroZpráv. Eštebáci ďalej po Babišovi chceli ďalšie informácie.

Pýtali sa ho napríklad, ako jeho okolie reagovalo na úmrtia sovietskeho vodcu Brežneva. “Kandidát bol ďalej vyťažený k ohlasom na smrť súdruha Brežneva.”. Čo Babiš vypovedal, nevieme. Časti “spisu Bureš” boli totiž skartované. K ich zničeniu došlo podľa záznamov 4. decembra 1989, čiže necelé tri týždne po Nežnej revolúcii.

Agenti sa Babiša ďalej pýtali, či chce pokračovať v spolupráci. “Menovaný súhlasil” stojí v správe. Potom mu bol “predložený k podpísaniu písomný záväzok, ktorý bol zakamuflovaný do propagačnej brožúry. Kandidát po prečítaní záväzok podpísal bez ďalších otázok a súhlasil, aby bolo naďalej používať krycie meno Bureš. ” Informujú EuroZprávy.

Kandidát bez výhrad prijal návrh na spoluprácu s orgánmi kontrarozviedky a zdôraznil, že chápe svoju morálnu povinnosť pracovníka zahraničného obchodu svojím dielom prispievať k ochrane nášho štátu a čs. ekonomiky pred nepriateľskou činnosťou. “stojí v spise.

ŠtB si ďalej pochvaľuje, že “boli potvrdené naše predpoklady o ochote a schopnostiach menovaného k spolupráci”. Babiš tiež dostal inštrukcie a bola mu pridelená úloha pre ďalšie obdobie. Čakali ho totiž pracovné cesty do Rakúska a Nemecka. V spojitosti s nimi bol “inštruovaní k obranným úlohám”.

Bolo tiež dohodnuté heslo pre kontakt. To znelo “nesiem vám materiály od pána Bureše”. V závere správy eštebáci uvádzajú, že Babišov príchod aj odchod do vinárne prebehol hladko a bez prezradenia a počas stretnutia so prejedli a prepil 65, – Kčs. Končia svoj článok EuroZprávy.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies