Beblavý a Dubačová navrhujú zmeny zákonov. Chcú posilniť investigatívnu žurnalistiku
PODPORIŤ

Nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Viera Dubáčová navrhujú zmeny v balíku piatich zákonov, ktorých cieľom je ochrana novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Zmenami sa poslanci národnej rady budú zaoberať na májovej schôdzi parlamentu. Informujú aktulity.sk.

„Vo vzťahu k médiám treba konať okamžite. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej existuje reálna šanca, že by návrhy v parlamente mohli prejsť,“ uviedol nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.

Podľa poslankyne a členky parlamentného výboru pre kultúru a médiá Viery Dubačovej si investigatívnu žurnalistiku dnes nemôžu dovoliť všetky médiá, pretože je finančne nákladná a má neistý výsledok. „Pre spoločnosť je však mimoriadne dôležitá. Preto sme navrhli zakotviť do zákona povinnosť verejnoprávnych médií zabezpečiť investigatívnu tvorbu a vytvorenie nezávisle spravovaného fondu pre investigatívnu žurnalistiku, ktorý by štát podporil sumou aspoň milión eur ročne,“ uviedla.

Nezaradení chcú dosiahnuť posilnenie povinnosti orgánov verejnej správy a verejných činiteľov odpovedať na otázky novinárov. Ďalej poslanci navrhujú znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a mimovládne organizácie cez takzvanú osobitnú podmienku konania, kde súd najprv skúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná (podľa britského vzoru). A nakoniec navrhujú zaradenie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby útoky na nich boli posudzované prísnejšie.

„ Cieľom predloženého návrhu tlačového zákona je posilnenie povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Sankciou za nedodržanie povinnosti bude to, čo ustanovuje už v súčasnosti zákon o priestupkoch pri porušení práva na slobodný prístup k informáciám. Takýto návrh je odôvodnený skúsenosťami z aplikačnej praxe, keď sa konkrétny orgán verejnej moci rozhodol neodpovedať na otázky vybranej skupiny novinárov, pričom títo novinári nedisponovali rýchlym a účinným prostriedkom nápravy,” uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe k zákonu.

Návrh novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky má za cieľ ustanovenie povinnosti verejnoprávnych médií zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky.

„K tejto povinnosti sa pridáva aj adekvátne finančné krytie, a to najmenej 1 percento z rozpočtovaných výdavkov Rozhlasu a televízie Slovenska a 2 percentá z rozpočtovaných výdavkov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Je vo verejnom záujme, aby sa verejnoprávne médiá venovali investigatívnej žurnalistike čo možno najpodrobnejšie. Návrh zákona zároveň demonštratívnym spôsobom ustanovuje, čo sa rozumie pod pojmom investigatívna žurnalistika. Ide napríklad o verejnú kontrolu výkonu verejnej moci, analytickú a expertnú činnosť v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti, či o zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku, majetkom obce alebo majetkom subjektov podliehajúcich zákonu o slobodnom prístupe k informáciám,” vysvetľujú.

Novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky chcú vytvoriť podmienky pre podporu investigatívnej žurnalistiky, ktorú by štát podporil sumou aspoň 1 milión eur ročne. Cieľom predloženého návrhu novely Trestného zákona je zaradenie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie.

“Pojem ´novinár´ nebude zahŕňať iba redaktorov v printových či elektronických médiách, televíziách alebo rozhlase, ale napríklad aj investigatívnych blogerov,” uvádzajú Beblavý a Dubačová v dôvodovej správe.

„ Cieľom predloženého návrhu novely zákona Civilný sporový poriadok je znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez tzv. osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná. Občianskoprávne konanie by po prijatí predloženého návrhu už nemohlo byť voči týmto subjektom zneužité,” uvádzajú predkladatelia v správe k piatemu návrhu novely.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies