Raši vystúpil v OSN. Hovoril o slovenských národných prioritách v Agende 2030

Slovenská vláda 13. júna schválila návrh národných priorít implementácie Agendy 2030. Prioritami sú vzdelanie pre dôstojný život, smerovanie ku znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia. Ďalej medzi ne patria udržateľné sídla, regióny a krajina a v kontexte zmeny klímy, právny štát, demokracia a bezpečnosť a dobré zdravie.

Read more

Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030: Hlavné výzvy pre Slovensko – bez strachu a konšpirácii

Okolo Agendy 2030 a jej implementácie na Slovensku sa rozprúdila diskusia v ktorej iniciatívu primárne prebrali pochybné “alternatívne média” s častým sklonom ku konšpiráciám. Tie ignorujú takmer všetky oficiálne dokumenty na slovenskej vládnej úrovni a celú Agendu 2030 zredukovali na otázku imigrácie. Je pritom paradoxné, že práve zverejnený dokument “LP/2018/296 Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030” sa otázkou imigrácie nezaoberá a popisuje úplne iné priority, ktoré si Slovensko prostredníctvom svojej vlády stanovilo.

Read more

EÚ stane svetovým lídrom odpadového hospodárstva a recyklácie

Nové pravidlá založené na časti návrhu Komisie v rámci balíka o obehovom hospodárstve, ktorý bol predložený v decembri 2015, pomôžu predchádzať tvorbe odpadu, pokiaľ to bude možné, a v ostatných prípadoch sa vďaka nim zvýši recyklácia komunálneho odpadu a odpadu z obalov. Postupne sa odstráni skládkovanie a bude sa podporovať využívanie hospodárskych nástrojov, ako sú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Novými právnymi predpismi sa posilní „hierarchia odpadového hospodárstva“, pretože od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali konkrétne opatrenia, ktoré budú uprednostňovať opätovné použitie a recykláciu pred skládkovaním a spaľovaním, čím sa obehové hospodárstvo stáva skutočnosťou.

Read more

KOMENTÁR Dušana DOLIAKA: Agenda 2030 — vzletné ciele a otázna realizácia

Alternatívne médiá prinášajú veľa poplašných správ o Agende 2030, ktoré nie sú pravdivé ani zďaleka. Agenda 2030 je veľmi nevinný program, ktorý je navyše pre Slovensko nezáväzný. Keďže existuje veľa zdrojov, kde sa dá materiál prečítať, v tomto článku sa obmedzíme na kritický pohľad na Agendu 2030 a jej nedostatky.

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?