Celoeurópske kandidátky do Eurovolieb sú realitou v schválenom návrhu. Slovensku by tak mal pribudnúť jeden europoslanec

Napriek opozícii sa plán na vytvorenie  nadnárodných poslancov EP neustále vyvíjal, a to vo veľkej miere vďaka svojmu najvplyvnejšiemu obhajcovi – francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.

Začiatkom tohto mesiaca vypracoval spoločné vyhlásenie so svojimi partnermi z Cypra, Grécka, Talianska, Malty, Portugalska a Španielska, kde uvádzajú, že celoeurópske kandidátky by mohli posilniť demokratický rozmer únie.

V krátkodobom horizonte sa však boj o nadnárodné zoznamy efektívne odložil, pričom poslanci Európskeho parlamentu  prerozdeľujú len 27 kresiel a súčasne  ostatné zachovávajú pre rezervy.

Európsky parlament by mal v čase, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ 705 poslancov.

Okrem zníženia veľkosti Parlamentu zo 751 na 705 volených predstaviteľov by navrhované prerozdelenie kresiel, schválené Výborom pre ústavné veci v utorok, malo tiež uložiť 46 z 73 kresiel v Spojenom kráľovstve, ktoré by mal Brexit uvoľniť do rezervy.

46 miest v zálohe by potom mohlo byť prerozdelené novým krajinám, ktoré vstúpili do EÚ a / alebo do celoeurópskych volebných zoznamov. Ostatných 27 bývalých britských kresiel by bolo rozdelených medzi 14 krajín EÚ, ktoré sú v súčasnosti pomerne zastúpené. Slovensko by tak malo mať opäť o jedného poslanca viac.

Celoeurópske volebné zoznamy

Výbor sa zhodol na tom, že počet poslancov Európskeho parlamentu zvolených  z volebného obvodu v celej EÚ by mal v budúcnosti zodpovedať počtu krajín EÚ, akonáhle to dovolí dokončenie prebiehajúcej reformy volebného práva EÚ. V prípade budúceho rozšírenia by bolo šestnásť miest zaradených do „rezervy“.

Zavedenie takéhoto nadnárodného volebného obvodu by posilnilo zmysel pre občianstvo EÚ a európsky charakter volieb do parlamentu, hovoria poslanci EP.

Vyplnenie volebného zákona by však vyžadovalo jednomyseľné rozhodnutie ministrov v Rade EÚ a ratifikáciu všetkými členskými štátmi.

Nové rozdelenie kresiel medzi 27 členských štátov

Zostávajúcich 27 britských kresiel by malo byť prerozdelené medzi 14 krajín EÚ, ktoré sú mierne nedostatočne zastúpené, aby vyrovnali súčasné nerovnosti v zastúpení v Europarlamente.

Navrhované rozdelenie kresiel (tabuľka)

Poslanci tiež zdôrazňujú, že toto pridelenie by sa uplatňovali iba vtedy, ak Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ. V opačnom prípade by súčasné opatrenia zostali.

Návrh rozhodnutia Európskej rady bol v utorok schválený 21 hlasmi, 4 hlasmi proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

Ďalšie kroky

Po schválení tejto legislatívnej iniciatívy v celej snemovni bude Európska rada (hlavy štátov alebo vlád EÚ) rozhodovať o návrhu a musia rozhodnúť jednomyseľne. Celá vec potom pôjde naspäť do europarlamentu na konečné hlasovanie, či  áno / nie. Hlasovanie na plenárnej schôdzi je naplánované na februárovú schôdzu v Štrasburgu.

Rýchle fakty

Podľa článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii nesmie počet poslancov Európskeho parlamentu presiahnuť 750 spolu s predsedom. Článok stanovuje tiež, že zastúpenie je „degresívne proporcionálne“ s minimálnym limitom 6 členov na členský štát a že žiadnemu členskému štátu nemožno prideliť viac ako 96 kresiel.

Zjednodušene povedané, „degresívna proporcionalita“ by mala spĺňať dve požiadavky:

  1. žiadny menší štát nedostane viac kresiel ako väčší štát,
  2. pomer obyvateľov / miest sa zvýši s nárastom počtu obyvateľov pred zaokrúhľovaním na celé čísla.

Európsky parlament bude hlasovať o návrhu na plenárnom zasadnutí začiatkom februára.

Úradník v parlamente, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že je pravdepodobné, že skupina Európskej ľudovej strany bude hlasovať za kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh za celoeurópske kandidátky, hoci počiatočne túto myšlienku odmietala.

 
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies