Česko si zažíva prelomový rozsudok: Najvyšší správny súd skrotil finančnú správu
Najvyšší správny súd (NSS) sa zastal firmy Vyrtych, ktorej finančná správa nepriznala právo na odpočítanie dane kvôli údajnému zapojenie do podvodného reťazca. Informuje euro.cz.

Podľa súdu ide o zásadný rozsudok pre daňovú oblasť. NSS uviedol, že nie je prípustné, aby úrad vymeral daň fakticky komukoľvek v ľubovoľne dlhom reťazci alebo aby sa zameral na platiteľa, u ktorého bude daňový výnos najľahšie vymáhateľný.

NSS zrušil rozsudok Mestského súdu v Prahe i predošlé rozhodnutia Odvolacieho finančného riaditeľstva. Firma Vyrtych splnila všetky podmienky stanovené pre priznanie nároku na odpočet. Naopak finančná správa dostatočne jasne nepreukázala, že firma vedela o podvodnom konaní, zúčastnila sa ho alebo sa pri uzatváraní obchodu správala neobozretne.

Podľa NSS nemožno požiadavku európskej judikatúry strán preverovania vierohodnosti obchodných partnerov extenzívne a bezhranične rozširovať na v podstate nekonečný reťazec.

Znakom podvodu v zmysle európskej judikatúry je to, že jeden z účastníkov daň neodvedie a ďalší si ju odpočíta. Podľa súdu však nemožno za “jedného” a “ďalšieho” automaticky považovať “ktoréhokoľvek” z účastníkov v reťazci obchodov. Vždy je potrebné hľadať väzby medzi neplatením daní, nárokováním odpočtu a povedomím o možnom podvode.

“Opačným spôsobom by bola úplne neprípustná zakladaná objektívna daňová zodpovednosť ktoréhokoľvek subjektu zapojeného v obchodnom reťazci a zodpovednosť za pohyb a osud tovaru,” uviedla sudkyňa Lenka Matyášová.

“Pri výbere daní pri rešpektovaní vyššie uvedených zákonných ako aj ústavne vymedzených limitov nemožno akceptovať prístup správcu dane, ktorý postupuje tak, že daň vyrubí fakticky ‘komukoľvek’, respektíve uprednostňuje jej vybranie u toho daňového subjektu, u ktorého je to z hľadiska vymožiteľnosti práva jednoduchšie a je zjavné, že daňový výnos bude zaručený, “stojí v rozsudku NSS.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies