EK schválila poľskú podporu podnikom v lodiarskom sektore, zároveň však začína hĺbkové vyšetrovanie daňových stimulov pre lodenice
Európska komisia schválila v rámci pravidiel EÚ o štátnej pomoci poľskú podporu malým a stredným podnikom v lodiarskom sektore. Toto opatrenie povzbudí nové investície a zvýhodní regionálny rozvoj v Poľsku.

Samostatne, Komisia začala hĺbkové vyšetrovanie poľského daňového systému pre lodenice. Existuje obava, že tento systém poskytuje niektorým lodeniciam selektívnu výhodu oproti konkurentom .

 

Poľská investičná pomoc pre MSP v lodiarskom sektore

Poľský program regionálnej investičnej pomoci je zameraný na podporu malých a stredných podnikov (MSP) v lodiarskom sektore v poľských oblastiach Pomorskie a Zachodniopomorskie. Pomoc bude mať formu grantov, úrokových dotácií a záruk. Celkový rozpočet je približne 77 miliónov PLN (približne 18 miliónov EUR).

Regióny Pomorskie a Zachodniopomorskie sú oprávnené na regionálnu pomoc (podľa článku 107 ods. 3 písm. A) ) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Komisia posúdila opatrenie podľa usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, ktoré členským štátom umožňujú podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a podporovať regionálnu súdržnosť na jednotnom trhu.

Komisia zistila, že pomoc povzbudí nové investície na modernizáciu sektora, ktorý je tradične veľmi dôležitý pre miestne hospodárstvo. Komisia tiež zistila, že pomoc bola obmedzená na nevyhnutné minimum. Preto dospela k záveru, že pozitívne účinky projektu na regionálny rozvoj jednoznačne prevažujú nad akýmkoľvek narušením hospodárskej súťaže spôsobeným štátnou pomocou.

Daňová motivácia pre poľské lodenice

V septembri 2016 Poľsko prijalo zákon, ktorý dáva lodeniciam pôsobiacim v Poľsku možnosť platiť paušálnu daň vo výške 1% z predaja z výstavby a konverzie lodí namiesto zaplatenia všeobecne platnej dane z príjmov právnických osôb alebo fyzických osôb.

Táto možnosť dáva lodeniciam možnosť platiť nižšiu daň ako pri bežnej dani z príjmov právnických osôb (19% zo zdaniteľných príjmov) alebo režimu zdaňovania príjmov fyzických osôb (18% alebo 32% zo zdaniteľného príjmu fyzických osôb, alebo 19% podnikateľov). Okrem toho sa platba paušálnej dane odkladá až do dokončenia stavby alebo konverzie lode.

Komisia začala skúmať navrhované daňové stimuly pre lodenice po tom, čo Poľsko oznámilo opatrenie Komisii v decembri 2016. Komisia nespochybňuje právo Poľska rozhodnúť o svojom daňovom systéme. Podľa Zmluvy o EÚ však musí Komisia overiť, či daňový systém rešpektuje pravidlá EÚ o štátnej pomoci a či selektívne neuprednostňuje niektoré spoločnosti pred inými.

To neznamená, že Poľsko nemôže zasiahnuť do svojho lodiarskeho priemyslu. Niektoré kategórie pomoci, ako napríklad pomoc na výskum, vývoj a inovácie alebo regionálnu pomoc, sú povolené podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Sú považované za efektívnejšie a menej narúšajúce účinok na hospodársku súťaž ako prevádzková pomoc. To je prípad poľskej investičnej pomoci pre MSP v odvetví stavby lodí, ktorý Komisia dnes schválila (pozri vyššie). Zdá sa však, že navrhovaná paušálna daň z obratu nepatrí do žiadnej z týchto kategórií.

Komisia teraz bude ďalej skúmať, či sa jej pôvodné obavy potvrdia. Začatie hĺbkového vyšetrovania umožňuje zúčastneným tretím stranám predložiť pripomienky. Týmto nie je dotknutý výsledok prešetrovania.

Pozadie

V minulosti sa na pomoc v sektore stavby lodí vzťahovali osobitné pravidlá EÚ obsiahnuté v Rámci o štátnej pomoci pre stavbu lodí . V roku 2011 Komisia oznámila svoju politiku na odstránenie rozdielov medzi pravidlami platnými pre lodiarsky priemysel a inými priemyselnými odvetviami. V dôsledku toho platnosť rámca pre stavbu lodí uplynula 30. júna 2014. Zdá sa, že navrhovaná daň z predaja paušálne nespadá pod žiadne iné osobitné pravidlá alebo usmernenia EÚ o štátnej pomoci. Preto Komisia posudzuje opatrenie na základe všeobecných zásad hodnotenia podľa Zmluvy o EÚ.

Ďalšie informácie budú k dispozícii na webovej stránke Komisie o hospodárskej súťaži , v registri verejných štátnych pomoci pod číslom spisu SA.47690 (investičná pomoc pre MSP v lodiarskom sektore) a SA.46981 (daňový stimul pre lodenice).

Prečo je dobré sledovať závery vyšetrovania EK smerom k daňovým bonusom k poľským lodeniciam od poľskej vlády?

Z jednoduchého dôvodu. Ak Poliaci uspejú, vytvára sa tým precedens pre ostatné krajiny. A teda pre Slovensko možnosť raz a navždy skončiť s politikou priamych investičných stimulov a prejsť čisto k nepriamym stimulom v podobe bonusového daňového režimu dani právnických osôb a DPH.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies