EK zakladá vedomostné centrum na zlepšenie kvality potravín a posilnenie boja proti potravinovým podvodom
Komisia reaguje na obavy spotrebiteľov súvisiace s kvalitou potravín a potravinovými podvodmi a zajtra spustí fungovanie Vedomostného centra pre potravinové podvody a kvalitu potravín, ktoré bude pôsobiť v rámci Spoločného výskumného centra.

Vedomostné centrum je sieťou odborníkov z Komisie aj mimo nej, ktorá bude podporovať tvorcov politík EÚ a vnútroštátne orgány poskytovaním a výmenou najaktuálnejších vedeckých poznatkov o potravinových podvodoch a problémoch s kvalitou potravín.

Obavy súvisiace s potravinovými podvodmi a kvalitou potravín podkopávajú dôveru spotrebiteľov, čo má neblahé následky na celý potravinový reťazec od poľnohospodárov až po maloobchodných predajcov. Nedávne prípady potravinových podvodov sa týkali olivového oleja, vína, medu, rýb, mliečnych výrobkov, mäsa a hydiny. Okrem toho môžu byť spotrebitelia vystavení nekalým obchodným marketingovým praktikám, najmä pokiaľ ide o potravinové výrobky, ktoré sa na rôznych trhoch ponúkajú v podobnom balení napriek tomu, že majú odlišné zloženie.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, spustí fungovanie nového Vedomostného centra pre potravinové podvody a kvalitu potravín. Udeje sa tak zajtra v Štrasburgu za prítomnosti Maroša Ševčoviča, podpredsedu Komisie zodpovedného za energetickú úniu a Věry Jourovej, komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Ešte pred spustením činnosti centra Komisár Navracsics uviedol: „Potraviny patria k oblastiam, kde veda môže občanom priniesť priamy a konkrétny úžitok. Kvalita potravín, ktoré konzumujeme, je pre nás dôležitou témou. Keďže v prípade potravinových podvodov ide o cezhraničnú kriminálnu činnosť, je jednoznačnou úlohou EÚ na tento problém reagovať. Založenie vedomostného centra pre potravinové podvody a kvalitu potravín predstavuje dôležitý krok. Prispeje k ochrane integrity potravinového reťazca EÚ a zabezpečeniu kvality potravinárskych výrobkov, čo bude mať jasný prínos pre Európanov.

Komisárka Jourová uviedla: „Komisia berie otázku kvality potravín a neopodstatnených rozdielov v ich zložení veľmi vážne a už prijala niekoľko konkrétnych krokov na jej riešenie. Dôležitou súčasťou tejto práce je získavanie lepších vedeckých dôkazov. Novovytvorené vedomostné centrum, ktoré bude združovať expertov a vedomosti z rôznych zdrojov v Európskej komisii i mimo nej, pomôže pri získavaní a spracúvaní ďalších vedeckých dôkazov. Svojou činnosťou prispeje aj k vývoju spoločnej skúšobnej metodiky, ktorá nám pomôže uplatňovať a presadzovať právne predpisy zamerané na potraviny a ochranu spotrebiteľov.“ 

Vedomostné centrum pre boj proti potravinovým podvodom a kvalitu potravín bude:

  • koordinovať činnosti zamerané na dohľad nad trhom, napríklad nad zložením a senzorickými vlastnosťami potravín ponúkaných v rovnakom balení a pod rovnakou značkou na viacerých trhoch v celej EÚ,
  • prevádzkovať systém včasného varovania a informovania o potravinových podvodoch, napríklad monitorovaním médií a poskytovaním týchto informácií širokej verejnosti,
  • prepájať informačné systémy členských štátov a Komisie, napríklad databázy, v ktorých sa opisuje zloženie určitých vysokohodnotných agropotravinárskych výrobkov ako víno a olivový olej,
  • generovať informácie o situácii v jednotlivých krajinách, napríklad mapovaním kompetencií a infraštruktúry laboratórií v členských štátoch.

Vedomostné centrum pre boj proti potravinovým podvodom a kvalitu potravín bude tvoriť vestníky, interaktívne mapy, databázy a pravidelné správy. Všetky tieto informácie centrum sprístupní verejnosti. Vedomostné centrum bude v plnej miere financovať Európska komisia. Veľkosť jednotlivých skupín odborníkov bude závisieť od konkrétnej pracovnej úlohy. Vedomostné centrum doplní činnosť siete EÚ proti podvodom s potravinami tým, že premostí vedeckú a politickú stránku tejto problematiky. 

Spustenie činnosti vedomostného centra sa koná v tom istom čase ako otvorenie výstavy „Veda v centre európskej tvorby politiky“ na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorá mapuje prácu a históriu Spoločného výskumného centra od jeho založenia v roku 1957. 

 

Vedomostné centrum pre boj proti potravinovým podvodom a kvalitu potravín je v poradí už piatym vedomostným centrom. Predchádzali mu centrá pre biohospodárstvoúzemné politikymigráciu a demografiu a riadenie rizika katastrof.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies