EÚ prijíma kompenzačné opatrenia v reakcii na americké clá na výrobky z ocele a hliníka
Európska komisia prijala nariadenie, ktorým EÚ zavádza kompenzačné opatrenia proti clám USA na výrobky z ocele a hliníka. Opatrenia sa budú okamžite týkať zoznamu výrobkov v hodnote 2,8 miliardy eur a nadobudnú účinnosť v piatok 22. júna.

Zoznam výrobkov dovážaných z USA, ktoré budú predmetom dodatočných ciel na hraniciach EÚ, obsahuje výrobky z ocele a hliníka, poľnohospodárske výrobky a rozličné ďalšie výrobky. Zavedením týchto ciel si EÚ uplatňuje svoje práva podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: „Nechceli sme sa dostať do tejto pozície. Ale jednostranné a neopodstatnené rozhodnutie Spojených štátov zaviesť clá na výrobky EÚ z ocele a hliníka znamená, že nemáme inú možnosť. Porušenie pravidiel medzinárodného obchodu, ktoré sme spolu s našimi americkými partnermi v priebehu rokov vytvorili, nemôžeme ponechať bez odpovede. Naša reakcia je uvážená, primeraná a plne v súlade s pravidlami WTO. Samozrejme, ak sa Spojené štáty rozhodnú svoje clá zrušiť, my urobíme to isté.“

Oznámenie nadväzuje na notifikovanie kompletného zoznamu výrobkov Svetovej obchodnej organizácii a na jeho schválenie kolégiom komisárov 6. júna po tom, ako Spojené štáty uvalili clá na európske výrobky z ocele a hliníka v plnom rozsahu. Členské štáty EÚ vyjadrili tomuto prístupu jednomyseľnú podporu.

EÚ obnoví rovnováhu v bilaterálnom obchode s USA, pričom ako základ použije hodnotu svojho vývozu ocele a hliníka, ktorého sa dotkli opatrenia USA a ktorá predstavuje 6,4 miliardy eur. Z tejto sumy EÚ okamžite vykompenzuje vývoz v hodnote 2,8 miliardy eur. Zvyšné kompenzačné opatrenia týkajúce sa obchodu v hodnote 3,6 miliardy eur sa zrealizujú v neskoršej fáze – po troch rokoch alebo po pozitívnom rozhodnutí v sporovom konaní v rámci WTO, ak by k nemu došlo skôr.

V súlade s dohodou WTO o ochranných opatreniach a právnymi predpismi EÚ budú kompenzačné opatrenia EÚ platiť pokým Spojené štáty svoje opatrenia nezrušia.

Vo vykonávacom nariadení, ktoré bude uverejnené zajtra a nadobudne účinnosť v piatok, sa stanovuje zoznam výrobkov a výška ciel, ktoré sa majú uložiť hneď a v prípade potreby aj v budúcnosti.

Zoznam výrobkov je rovnaký ako v predchádzajúcom vykonávacom nariadení zo 16. mája, ktorý bol oznámený WTO 18. mája.

Súvislosti

Rozhodnutie je súčasťou trojstupňovej reakcie pripravenej Európskou komisiou začiatkom tohto roka. Zvyšné dva kroky sú konanie proti Spojeným štátom v rámci WTO (začaté 1. júna) a zavedenie ochranných opatrení, ktoré by európsky trh chránili pred narušením obchodu v dôsledku presmerovania ocele z amerického trhu. Prešetrovanie na účely ochranných opatrení sa začalo 26. marca. Komisia má deväť mesiacov, aby sa rozhodla, či sú ochranné opatrenia naozaj potrebné. Ak sa v prešetrovaní potvrdí, že treba urýchlene konať, takéto rozhodnutie by sa mohlo prijať do leta. Komisia takisto zaviedla systém dohľadu nad dovozom hliníka pre prípad, že by bolo potrebné prijať opatrenia v tomto odvetví.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies