EÚ uvalila sankcie na 17 štátnych príslušníkov KĽDR za obchádzanie sankcií. Pozrite si celý prehľad reštrikcií EÚ voči KĽDR až do roku 2010
Rada doplnila do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia, 17 osôb. Týmto zaradením do zoznamu sa dopĺňajú zoznamy, ktoré vypracovala Organizácia Spojených národov, čím sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim OSN.

Sankcie boli prijaté ako prostriedok na to, aby sa naďalej vyvíjal tlak na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku(KĽDR) vzhľadom na to, že KĽDR naďalej pokračuje vo vývoji jadrových a balistických programov a urýchľuje ho, čím zjavne ignoruje predchádzajúce rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.

Uvedených 17 osôb bolo identifikovaných z dôvodu ich zapojenia do nezákonných obchodných činností a činností zameraných na uľahčenie obchádzania sankcií uložených zo strany OSN, a to aj zo zahraničia.

Týmto rozhodnutím sa celkový počet osôb a subjektov, ktoré samostatne označila EÚ v rámci reštriktívnych opatrení voči KĽDR, zvýšil na 58 osôb a 10 subjektov. Okrem toho 79 osôb a 54 subjektov zaradila do svojho zoznamu OSN.

Prebiehajúce činnosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) súvisiace s jadrovými a balistickými raketami predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Tieto činnosti podkopávajú celosvetový režim nešírenia zbraní a odzbrojenia, ktorý EÚ neochvejne podporuje celé desaťročia.

EÚ v tejto súvislosti vykonáva reštriktívne opatrenia uložené prostredníctvom rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a posilňuje ich vlastnými opatreniami. Tieto opatrenia sú zamerané na programy KĽDR v oblasti zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet .

EÚ prvýkrát zaviedla reštriktívne opatrenia voči KĽDR v decembri 2006. Týmito opatreniami sa vykonával sankčný režim OSN, ktorý sa prijal po vyhlásení KĽDR, že vykonala test jadrovej zbrane.

EÚ tiež podporila sankčný režim OSN tým, že prijala autonómne opatrenia, ktoré dopĺňajú a posilňujú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.

Na nižšie uvedenej časovej osi sa uvádza prehľad reštriktívnych opatrení, ktoré EÚ prijala voči KĽDR od roku 2006.

2017

18. októbra

Rada dopĺňa 4 plavidlá do zoznamu sankcií: transpozícia zaradení do zoznamu OSN (rezolúcia BR OSN č. 2375)

Rada doplnila štyri plavidlá do svojho zoznamu sankcií po tom, ako ich 3. októbra 2017 označil výbor Bezpečnostnej rady OSN. Tieto plavidlá majú zakázané vstupovať do prístavov EÚ.

16. októbra

Nové sankcie voči KĽDR (autonómne sankcie EÚ)

Rada prijala nové autonómne opatrenia EÚ s cieľom ďalej zvyšovať tlak na KĽDR, aby dodržiavala svoje záväzky.

Týmito opatreniami sa dopĺňajú a posilňujú sankcie Bezpečnostnej rady OSN. Medzi uvedené opatrenia patrí:

 • úplný zákaz investícií EÚ v KĽDR vo všetkých sektoroch
 • úplný zákaz predaja rafinovaných ropných výrobkov a ropy KĽDR
 • zníženie objemu osobných remitencií zasielaných do KĽDR z 15 000 EUR na 5 000 EUR

Členské štáty sa dohodli na tom, že neobnovia pracovné povolenia pre štátnych príslušníkov KĽDRnachádzajúcich sa na ich území, s výnimkou utečencov a iných osôb s medzinárodnou ochranou.

Rada tiež doplnila do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia, 3 osoby a 6 subjektov. V súčasnosti má EÚ autonómne na zozname 41 osôb a 10 subjektov. 63 jednotlivcov a 53 subjektov okrem toho do svojho zoznamu zaradila OSN.

10. októbra

Transpozícia odvetvových sankcií uložených rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2375 (2017)

Rada ďalej sprísnila reštriktívne opatrenia voči KĽDR transpozíciou odvetvových sankcií, ktoré sa tejto krajine ukladajú v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2375 (2017). Súčasťou týchto opatrení je:

 • zákaz predaja skvapalneného zemného plynu KĽDR
 • zákaz dovozu textilu z KĽDR
 • obmedzenia predaja rafinovaných ropných výrobkov a ropy KĽDR
 • zákaz pre členské štáty EÚ poskytovať pracovné povolenia štátnym príslušníkom KĽDR

15. septembra

Doplnenie troch subjektov a jednej osoby do zoznamu sankcií: transpozícia zoznamov OSN (rezolúcia BR OSN č. 2375)

Rada doplnila do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia, tri subjekty a jednu osobu.

Týmto rozhodnutím sa vykonáva časť nových sankcií uložených v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2375 (2017).

V súčasnosti sa reštriktívne opatrenia voči KĽDR vzťahujú na 63 osôb a 53 subjektov, ktoré OSN zaradila do zoznamu.

EÚ okrem toho autonómne označila 38 osôb a 4 subjektov.

 

14. septembra

Transpozícia odvetvových sankcií uložených rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2371 (2017)

Rada ďalej posilnila svoje reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike transpozíciou odvetvových sankcií, ktoré sa uvedenej krajine ukladajú v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2371 (2017).

Uvedené opatrenia sa zameriavajú na hlavné druhy tovaru a surovín vyvážaných z KĽDR a zahŕňajú celkový zákaz vývozu:

 • uhlia
 • železa
 • železnej rudy
 • morských plodov
 • olova a olovenej rudy

Ďalšie sankcie sa zameriavajú na pašovanie zbraní zo strany KĽDR, spoločné podniky so zahraničnými spoločnosťami, banky, schopnosť KĽDR generovať príjmy a jej prístup k medzinárodnému finančnému systému.

EÚ posilnila aj niektoré opatrenia zavedené rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2371. Členské štáty EÚ napríklad nepovolia ďalším štátnym príslušníkom Severnej Kórey pracovať na ich území

10. augusta

Doplnenie 9 osôb a 4 subjektov do zoznamu sankcií: transpozícia zoznamov OSN (rezolúcia BR OSN č. 2371)

Rada doplnila 9 osôb a 4 subjekty do zoznamu osôb a subjektov, ktoré podliehajú zmrazeniu aktív a cestovným obmedzeniam, a to vrátane banky Foreign Trade Bank (FTB), ktorú vlastní štát.

Týmto rozhodnutím sa vykonáva časť nových sankcií, ktoré sa uložili rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2371 (2017) 5. augusta 2017.

V súčasnosti sa reštriktívne opatrenia voči KĽDR vzťahujú na 62 osôb a 50 subjektov, ktoré OSN zaradila do zoznamu. EÚ okrem toho autonómne označila 38 osôb a 5 subjektov.

8. júna

Doplnenie 14 osôb a 4 subjektov do zoznamu sankcií: transpozícia zoznamov OSN (rezolúcia BR OSN č. 2356)

Rada doplnila do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia, 14 osôb a 4 subjekty. Týmto rozhodnutím sa vykonáva rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2356 z 2. júna 2017, ktorá sa prijala v reakcii na pokračujúce aktivity KĽDR v oblasti vývoja jadrových zbraní a balistických rakiet.

V súčasnosti sa reštriktívne opatrenia voči KĽDR vzťahujú na 53 osôb a 46 subjektov, ktoré OSN zaradila do zoznamu. EÚ okrem toho autonómne označila 40 osôb a 6 subjektov.

6. apríla

Ďalšie sankcie voči KĽDR (autonómne sankcie EÚ)

Rada prijala ďalšie reštriktívne opatrenia voči KĽDR. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • rozšírenie zákazu investícií v KĽDR na nové odvetvia, a to konkrétne odvetvie konvenčných zbraní, metalurgický a kovospracujúci priemysel, letecký a kozmický priemysel
 • zákaz poskytovania istých služieb osobám alebo subjektom v KĽDR, najmä počítačových a súvisiacich služieb, služieb súvisiacich s ťažobným priemyslom, s výrobou v chemickom, ťažobnom a rafinérskom odvetví a služieb v ostatných oblastiach, ktorých sa týka zákaz investícií z Únie
 • doplnenie štyroch osôb na zoznam osôb, ktorých sa týkajú reštriktívne opatrenia EÚ.

Týmito opatreniami sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim stanovený v rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

V súčasnosti je na zozname EÚ 39 osôb a 42 subjektov zaradených OSN a 41 osôb a 7 subjektov, ktoré na zoznam zaradila EÚ autonómne.

27. februára

Ďalšie sankcie voči KĽDR: transpozícia sankcií OSN (rezolúcia BR OSN č. 2321)

Rada v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2321 z 30. novembra 2016 uložila ďalšie reštriktívne opatrenia voči KĽDR. Medzi tieto opatrenia patria:

 • obmedzenia transakcií týkajúcich sa uhliaželeza a železnej rudy z KĽDR
 • zákaz dovozu medi, niklu, striebra, zinku, ako aj sôch z KĽDR
 • zákaz vývozu nových vrtuľníkov a plavidiel do KĽDR
 • sprísnenie existujúcich obmedzení v oblasti dopravy, ako aj oblasti financií
 • opatrenia s cieľom zabrániť špecializovanému vzdelávaniu alebo odbornej príprave štátnych príslušníkov KĽDR v oblastiach, ktorými by sa prispelo k programom KĽDR v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických raketových striel
 • opatrenia s cieľom pozastaviť vedeckú a technickú spoluprácu s výnimkou zdravotníckych výmen

2016

12. decembra

Rada vo svojich záveroch odsúdila jadrové skúšky KĽDR

Rada prijala závery, v ktorých odsudzuje jadrové skúšky a opakované vypustenie balistických rakiet zo strany KĽDR v roku 2016. V záveroch sa KĽDR naliehavo nabáda, aby znovu vstúpila do dialógu s medzinárodným spoločenstvom, upustila od provokácií a zastavila činnosti súvisiace s jadrovými zbraňami a balistickými raketami.

8. decembra

Doplnenie 11 osôb a 10 subjektov na zoznam sankcií: transpozícia zoznamov OSN (rezolúcia BR OSN č. 2321)

Rada doplnila 11 osôb a 10 subjektov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia. Týmto rozhodnutím sa vykonáva rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2321 z 30. novembra 2016.

27. mája

Nové obmedzenia v oblasti obchodu, finančných služieb, investícií a dopravy (autonómne sankcie EÚ)

Rada prijala ďalšie reštriktívne opatrenia voči KĽDR z dôvodu, že jej konanie predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne i za jeho hranicami. Týmito opatreniami sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim stanovený v rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) z 2. marca 2016. Tieto ďalšie opatrenia obsahujú:

 • v odvetví obchodu: zákaz dovozu ropných výrobkov a luxusného tovaru z KĽDR, zákaz dodávok, predaja alebo transferu ďalších položiek, materiálov alebo zariadenia súvisiaceho s položkami s a technológiami s dvojakým použitím do KĽDR a zákaz akejkoľvek verejnej finančnej podpory obchodu s KĽDR
 • vo finančnom sektore: zákaz prevodu finančných prostriedkov do KĽDR a z nej, pokiaľ nie sú stanovené na vopred vymedzené účely a aj vopred povolené
 • pokiaľ ide o investície: zákaz všetkých investícií zo strany KĽDR v EÚ zákaz investovať zo strany štátnych príslušníkov alebo subjektov EÚ v ťažobnom, rafinérskom a chemickom priemysle, ako aj do akýchkoľvek subjektov zapojených do nelegálnych programov KĽDR
 • v odvetví dopravy: zákaz pristátia, vzletu alebo preletu lietadiel prevádzkovaných prepravcami z KĽDR alebo pôvodom z KĽDR na území alebo nad územím EÚ zákaz vstupu pre každé plavidlo, ktoré vlastní alebo prevádzkuje KĽDR alebo ktorému KĽDR poskytuje posádku, do prístavov EÚ.

19. mája

Doplnenie 18 osôb a jedného subjektu na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie (autonómny zoznam EÚ)

Rada doplnila na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ voči KĽDR, 18 osôb a jeden subjekt. Týmto rozhodnutím sa celkový počet osôb, na ktoré sa vzťahujú autonómne reštriktívne opatrenia EÚ, zvýšil na 32 a počet subjektov na 13. Celkovo sa sankcie uložili voči 66 osobám a 42 subjektom, a to vrátane osôb a subjektov zaradených na zoznamy OSN.

31. marca

Prijatie ďalších reštriktívnych opatrení: transpozícia nových sankcií OSN (rezolúcia BR OSN č. 2270)

Rada rozšírila reštriktívne opatrenia voči KĽDR v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2270, ktorá bola prijatá 2. marca 2016. Medzi tieto opatrenia okrem iného patria:

 • rozšírenie zákazu vývozu a dovozu na akúkoľvek položku (okrem potravín a liečiv), ktorá by mohla prispieť k rozvoju operačných kapacít ozbrojených síl KĽDR
 • kontrola všetkého nákladu z KĽDR a smerujúceho do KĽDR a zákaz letov, ktorými sa prepravujú zakázané položky
 • zákaz dovozu istých nerastov z KĽDR a vývozu leteckého paliva do KĽDR
 • vyhostenie zástupcov KĽDR a štátnych príslušníkov tretích krajín zapojených do protiprávnych programov KĽDR
 • ďalšie finančné opatrenia, ako napríklad povinnosť zavrieť existujúce pobočky, dcérske spoločnosti alebo zastupiteľské kancelárie bánk KĽDR.

Rada tiež aktualizovala zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia voči KĽDR, jedným doplnením a jedným vypustením pokiaľ ide o subjekty, ako aj úpravou záznamov týkajúcich sa šiestich osôb.

4. marca

Doplnenie 16 osôb a 12 subjektov na zoznam sankcií: transpozícia zoznamov OSN (rezolúcia BR OSN č. 2270)

Rada doplnila 16 osôb a 12 subjektov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz cestovania, čím transponovala nové zoznamy stanovené rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2270. Táto rezolúcia sa prijala 2. marca 2016 ako reakcia na jadrové testy KĽDR zo 6. januára 2016 a vypustenie balistických rakiet zo 7. februára 2016.

2015

2. júla

Doplnenie jedného subjektu a šiestich osôb na zoznam sankcií (autonómne zoznamy EÚ)

Rada 2. júla 2015 rozhodla, že na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje autonómne zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia zo strany EÚ, doplní jeden subjekt a šesť osôb.

2014

8. októbra

Doplnenie jedného subjektu na zoznam sankcií, ktorým sa transponuje rozhodnutie OSN a vypustenie jednej zosnulej osoby z autonómneho zoznamu EÚ

Rada doplnila jeden subjekt na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, na základe rozhodnutia sankčného výboru OSN z 28. júla 2014. Transponovala tiež niektoré technické aktualizácie zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, o ktorých rozhodol sankčný výbor OSN 30. júla 2014.

Okrem toho sa zo zoznamu autonómnych sankcií EÚ vypustilo meno jednej osoby, vzhľadom na správu o jej úmrtí.

14. apríla

Preskúmanie autonómneho zoznamu EÚ a aktualizácia zoznamu sankcií OSN

Rada preskúmala autonómny zoznam EÚ a dospela k záveru, že na ponechanie jednej z označených osôb na zozname už neexistujú dôvody. Okrem toho vypustila zo zoznamu subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív zo strany EÚ, jeden subjekt pretože tento subjekt je už zahrnutý v zozname, ktorým sa transponovali označenia zo strany OSN.

Rada tiež transponovala niekoľko technických aktualizácii zoznamov OSN, o ktorých rozhodol sankčný výbor OSN 31. decembra 2013.

2013

22. apríla

Transpozícia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2094 zo 7. marca 2013

V súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2094 zo 7. marca 2013 doplnila EÚ na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia, 3 osoby a 2 subjekty.

Rada v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2094 (2013) uložila ďalšie reštriktívne opatrenia voči KĽDR. Medzi tieto dodatočné opatrenia patrí napríklad:

 • rozšírenie opatrení na zmrazenia aktív na osoby alebo subjekty, ktoré konajú v mene osôb zaradených na zoznam alebo pomáhajú porušovať sankcie
 • obmedzenia pre finančné inštitúcie EÚ týkajúce sa nadväzovania alebo udržiavania korešpondenčných bankových vzťahov s bankami KĽDR
 • zamietnutie vstupu do prístavu akémukoľvek plavidlu plávajúcemu z KĽDR alebo smerujúcemu do KĽDR, ak sa možno odôvodnene domnievať, že na palube plavidla sa nachádzajú zakázané položky, a plavidlo odmietlo umožniť kontrolu
 • zamietnutie povolenia, aby akékoľvek lietadlo vzlietlo z územia Únie, pristálo na ňom alebo nad ním prelietalo, ak sa možno odôvodnene domnievať, že na palube lietadla sa nachádzajú zakázané položky
 • zvýšená ostražitosť voči diplomatickému personálu KĽDR.

18. februára

Transpozícia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2087 (nové opatrenia a označenia OSN) a ďalšie autonómne opatrenia EÚ

Rada v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2087 z 22. januára 2013 uložila voči KĽDR ďalšie reštriktívne opatrenia. Medzi tieto ďalšie opatrenia patria najmä:

 • zmena rozsahu pôsobnosti zákazu vývozu, dovozu a nákupu istých tovarov a technológií
 • povinnosť členských štátov uplatňovať ostražitý a zdržanlivý prístup, pokiaľ ide o vstup jednotlivcov, ktorí pracujú v mene alebo pod vedením označených jednotlivcov alebo subjektov, na ich územie alebo prechod týchto jednotlivcov cez ich územie.

EÚ tiež doplnila na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie majetku a cestovné obmedzenia, 4  osoby a 9 subjektov. Týmto rozhodnutím sa vykonáva rozhodnutie sankčného výboru OSN.

V súlade so závermi Rady o KĽDR z 10. decembra 2012 prijala EÚ aj tieto autonómne reštriktívne opatrenia:

 • zákaz vývozu istých tovarov, ktoré majú význam pre programy KĽDR súvisiace so zbraňami masového ničenia, najmä určitých typov hliníka
 • zákaz obchodu so zlatom, drahými kovmi a diamantmi s vládou KĽDR
 • zákaz dodávky nových bankoviek a mincí KĽDR centrálnej banke KĽDR alebo v jej prospech
 • obmedzenia týkajúce sa zriaďovania pobočiek a dcérskych spoločností a spolupráce s bankami v KĽDR
 • zákaz vydávania alebo nákupu štátnych alebo štátom zaručených dlhopisov KĽDR
 • zákaz otvárania nových pobočiek, dcérskych spoločností alebo zastupiteľských kancelárií bánk KĽDR v EÚ, ako aj zriaďovania nových spoločných podnikov alebo nadobúdania vlastníckych podielov zo strany bánk KĽDR v bankách v EÚ
 • zákaz pre finančné inštitúcie EÚ otvárať zastupiteľské kancelárie alebo dcérske spoločnosti v KĽDR.

2011

19. decembra

3 osoby a 12 subjektov doplnených na zoznam sankcií (samostatné zoznamy EÚ)

EÚ doplnila 3 osoby a 12 subjektov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie majetku a cestovné obmedzenia.

2010

22. decembra

Nové autonómne zoznamy EÚ

EÚ doplnila jednu osobu a 6 subjektov na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia, čím sa celkový počet autonómnych označení EÚ zvýšil na 14 osôb a 10 subjektov.

29. júna

Prijatie revidovaného zoznamu tovaru a technológií, ktoré sa nesmú vyvážať a dovážať

Rada, s cieľom zachovať účinnosť reštriktívnych opatrení, prijala nariadenie, ktorým sa zavádza revidovaný zoznam EÚ s položkami, materiálmi, zariadeniami, tovarmi a technológiami, ktoré by mohli prispieť k programom Severnej Kórei v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo v oblasti iných zbraní hromadného ničenia a na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu a dovozu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies