EÚ vyzvala SR na úplné zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí

Podľa oznámenia EK Írsko a Slovensko majú dva mesiace na to, aby si splnili povinnosti. V opačnom prípade môže eurokomisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Írsko a Slovensko musia do svojej vnútroštátnej legislatívy zaviesť všetky prvky štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK) v rámci svojho mesačného súboru rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti.

Komisia pravidelne podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Exekutíva EÚ v rámci politiky „spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť“zaslala odôvodnené stanovisko Írsku a Slovensku pre neúplnú transpozíciu štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá, vďaka čomu sa zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Komisia pripomenula, že tieto pravidlá zlepšujú aj transparentnosť na účely zamedzenia vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Všetky členské štáty mali túto smernicu transponovať do 26. júna 2017. Írsko a Slovensko v súvislosti so smernicou predložili čiastočné oznámenie, ale hlavné právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica, sú v oboch krajinách v legislatívnom procese.

Súvisiace články

Bezpečnostná únia: Európsky informačný systém registrov trestov príslušníkoch tretích krajín

Peter Králik

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy