Európa sedí na hromade utajených dlhov
Napriek ekonomickému oživeniu krajiny EÚ dlhy moc neznížili. Je to vraj ešte horšie, existujú garancie vo výške biliónov, ktoré nie sú zachytené v oficiálnych štatistikách. Nemecko nie je výnimkou.

Európa sedí na hromade štátnych dlhov. Je to celkom 12,5 biliónov eur za 28 krajín EÚ. Ani ekonomický vzostup nepomohol túto horu dlhov znížiť, píše nemecký Die Welt. A čo je ešte horšie, dlhová záťaž je v skutočnosti väčšia. Ukazujú to aktuálne čísla Eurostatu.

Zabúda sa totiž na garancie a záruky vo výške biliónov, ktoré v oficiálnych štatistikách nie sú. Je pravda, že nejde o tvrdé dlhy. Ide len o eventuálne záväzky, ale napriek tomu je ich výška znepokojujúca. Pretože aj keby došlo na splatnosť len menšej časti záruk, potom to môže v rozpočte urobiť pekné diery.

Tieto “utajené” dlhy sa nachádzajú v rôznych podobách a rôznych krajinách. Štatistika Eurostatu má štyri kategórie. Sú to napríklad garancie štátov za záväzky tretích osôb. Potom to sú tzv. Partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom, keď štát ručí za určité riziká. Potom tu sú záväzky firiem, v ktorých má štát väčšinový podiel, ale nie sú v kategórii štátnych firiem. Štáty tiež niekedy ručia za určité úvery.

Je to celý balík rizík, o ktorých ani občania, ani politici často nič nevedia. Za určitých podmienok sa však tieto “eventuálne záväzky” môžu zmeniť v reálne záväzky. Údaje Eurostatu sú preto ďalším krokom k transparentnosti verejných financií EÚ, pretože ponúkajú komplexný obraz verejných financií jednotlivých členských štátov.

Tieto utajené dlhy sú rozdelené veľmi nerovnomerne. Štátne garancie sú problém u “vzorových” krajín, tu je na špici Fínsko s podielom 28% HDP. Oficiálne má Fínsko pomer dlhu k HDP 60,4% takže napĺňa konvergenčné kritériá. Lenže, keby sa zahrnul podiel garancie štátu, potom už to vyzerá inak.

Na druhom mieste u štátnych záruk je Rakúsko, s podielom 20% k HDP. Môže to byť aj kvôli dosť veľkému bankovému sektoru. A Nemecko je na treťom mieste, pomer štátnych záruk k HDP je 14%. Vidíme tú starú záťaž z finančnej krízy, avšak aj prepojenosť štátu s verejnými úverovými inštitúciami. Hlavné sú však exportné záruky, investičné záruky a zabezpečenie úverov.

Všeobecne vzaté je to centrálny štát, kto dáva záruky. V Škandinávii sa ale objavujú aj záruky obcí. V krajinách Beneluxu, ale aj Francúzsku a ďalších krajinách, je veľká časť garanciou smerovaná na finančné inštitúty.

U utajených dlhov projekty súkromného a verejného partnerstva vyčnievajú Portugalsko a Slovensko, jedná sa o viac ako 3% HDP. Tieto projekty sa často realizujú z fiškálnych dôvodov, pretože sú pre vládu spočiatku nákladovo neutrálne.

Najväčšia časť utajených dlhov spadá na záväzky štátnych firiem – v Nemecku je to Deutsche Bahn. Ide tiež o Grécko, ktoré ešte s privatizáciami dostatočne nepohlo. Je na vrchole so 149% k HDP. Nemecko je na treťom mieste so 101% k HDP. Tento vysoký podiel je možno vysvetliť aj tým, že do štatistiky sa zahŕňajú aj finančné inštitúty kontrolovanej štátom, teda napríklad verejné banky. Ich podiel je v Nemecku v porovnaní s inými krajinami vysoký. A to sa potom odráža v dátach.

Nesplácané pôžičky sú zase ďalšou kategóriou, ktorá utajené dlhy zvyšuje. V tejto kategórii “víťazí” Slovinsko, potom je tu Portugalsko.

Pohľad do štatistiky ukazuje, že dlhová problematika má v Európe väčšiu dimenziu, než sa pôvodne myslelo.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies