Europarlament má na stole návrh zriadenia programu na priemyselný vývoj v obrane za 500 miliónov eur
EÚ uvažuje o vyčlenení spoločných finančných prostriedkov na obranu. Poslanci Európskeho parlamentu v týchto dňoch diskutujú o návrhoch na spoločný vývoj a nákup vojenskej techniky.

infografika: porovnanie obrany v EÚ a USA   
USA vynakladajú prostriedky na obranu oveľa efektívnejšie ako my

Samotná idea európskej integrácie v oblasti obrany však nie je nová. Už začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia sa vynorili snahy o vytvorenie spoločnej európskej armády a európskej obrannej komunity, na tú dobu bol však takýto projekt príliš ambiciózny.

Hlasy o zintenzívnenie spolupráce v tento oblasti sa začali zosilňovať najmä počas posledných dvoch desaťročí. Posledným príkladom takejto spoločnej iniciatívy je stála štruktúrovaná spolupráca – PESCO, ktorá má slúžiť na spoločný vývoj vojenských kapacít. Projekty v oblasti obrany, ako je napríklad vývoj nových ponoriek alebo dronov, tak môžu byť po prvýkrát financované priamo z európskeho rozpočtu.

Poslanci Európskeho parlamentu majú momentálne na stole návrh na zriadenie spoločného európskeho programu na priemyselný vývoj v oblasti obrany. Z rozpočtu EÚ by sa naň malo v rokoch 2019 a 2020 vyčleniť dokopy 500 miliónov eur, z ktorých by sa mal financovať vývoj nových technológií a spoločné nákupy zariadení. Táto suma by sa mala neskôr navýšiť na jednu miliardu ročne. Komisia pracuje aj na podobnom návrhu, ktorý by mala predložiť počas tohto roka – z tohto programu s ročným rozpočtom 500 miliónov eur by sa mali udeľovať granty na spoločný výskum v oblasti robotiky a kybernetickej obrany. Na roky 2017-2019 bol už zriadený testovací výskumný program s rozpočtom 90 miliónov eur.   

Európsky parlament vo svojom uznesení hodnotiacom spoločnú bezpečnostnú s obrannú politiku z decembra 2017 víta tieto iniciatívy na lepšiu koordináciu a redukciu nadbytočného vybavenia. Poslanci tu však pripomínajú, že EÚ-28 vynakladá na obranu 40% toho čo USA, no dosiahnuté vojenské spôsobilosti zodpovedajú iba 15 % spôsobilostí, ktoré získavajú USA, čo poukazuje na veľmi vážny problém v oblasti účinnosti. Tieto rozdiely znázorňujeme aj v našej infografike.

V pondelok 22. januára sa o návrhu rokovalo spoločne s odborníkmi z odvetvia v priemyselnom výbore. „Musíme lepšie spolupracovať na inovatívnych projektoch a lepšie chrániť naše know-how a technológie,“ uviedla počas debaty spravodajkyňa  Françoise Grossetête (EPP, FR).

O deň na to sa k návrhu oficiálne vyjadril aj výbor pre zahraničné veci. Jeho členovia si neželajú, aby sa zo spoločného európskeho programu financoval vývoj zbraní masového ničenia, automatických zbraní alebo malých zbraní, ktoré sa vyrábajú najmä na export.  Stanovisko zahraničného výboru bude postúpené gestorskému priemyselnému výboru, ktorý by mal o tejto otázke hlasovať koncom februára.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies