Európska komisia dnes navrhla posilniť pravidlá EÚ v oblasti poistenia motorových vozidiel
Európska komisia dnes navrhla posilniť pravidlá EÚ v oblasti poistenia motorových vozidiel. Ich cieľom je lepšie chrániť obete dopravných nehôd a posilniť práva poistníkov.

Dnešným návrhom sa zabezpečí, aby obete dopravných nehôd dostali plné odškodnenie, na ktoré majú nárok, a to aj vtedy, keď je poisťovateľ insolventný. Prepracovanými pravidlami sa zároveň zabezpečí, aby sa s osobami, ktoré majú poistné nároky z minulosti v inom členskom štáte EÚ, zaobchádzalo rovnako ako s domácimi poistníkmi a aby mohli prípadne profitovať z lepších poistných podmienok.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Dnes predkladáme návrhy, prostredníctvom ktorých zabezpečíme, aby obete dopravných nehôd boli v budúcnosti lepšie chránené. Ak sa navyše niekto presťahuje za hranice svojho štátu a v inom členskom štáte EÚ si zaobstará poistenie motorového vozidla, s ich históriou poistných nárokov sa bude zaobchádzať rovnako ako s históriou domácich spotrebiteľov. Je to dobrá správa pre tých, ktorí sa sťahujú do iných členských štátov EÚ a pre všetkých nás ako občanov EÚ.“

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen dodal: „Smernica o poistení motorových vozidiel je základným predpokladom pre hladké fungovanie jednotného trhu s poisteným motorových vozidiel, pričom profitovať by z nej mali vodiči a potenciálne obete dopravných nehôd. Uľahčujeme mobilitu v rámci EÚ tým, že umožňujeme prenosnosť histórie poistných nárokov. Pre obete dopravných nehôd navyše zlepšujeme prístup k odškodneniu, ak poisťovateľ vyhlásil platobnú neschopnosť, a intenzívnejšie bojujeme proti využívaniu nepoistených vozidiel.“

Návrh na zmenu smernice o poistení motorových vozidiel zároveň orgánom uľahčí boj proti používaniu nepoistených vozidiel. Návrhom sa zosúlaďujú minimálne úrovne krytia v poistení motorových vozidiel v celej EÚ. Napokon sa ním objasňuje rozsah pôsobnosti smernice o poistení motorových vozidiel v nadväznosti na nedávne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Dnes predkladaný návrh je ďalším opatrením nadväzujúcim na akčný plán Komisie pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017.

Navrhované zmeny súčasných pravidiel EÚ o poistení motorových vozidiel:

Komisia navrhuje tieto zmeny:

  • Insolventnosť poisťovateľa: Ak je poisťovateľ vozidla zodpovedného za dopravnú nehodu insolventný, obete budú urýchlene a v plnej miere odškodnené v členskom štáte svojho bydliska. V cezhraničných situáciách sa tým zabezpečí, aby konečnú finančnú zodpovednosť niesol poistný sektor domovského členského štátu poisťovateľa, pričom sa umožní rýchle odškodnenie obetí.
  • Potvrdenia o histórii poistných nárokov: Poisťovatelia budú povinní zaobchádzať s potvrdeniami o histórii poistných nárokov, ktoré vystavil poisťovateľ v inom členskom štáte, rovnako ako s potvrdeniami vystavenými v domácom členskom štáte. Malo by sa tým zabezpečiť, aby občania, ktorí si zaobstarávajú poistenie v zahraničí, mohli profitovať z výhodnejšieho poistného na rovnakej úrovni ako domáci spotrebitelia.
  • Používanie nepoistených vozidiel: Posilnia sa právomoci členských štátov v boji proti využívaniu nepoistených vozidiel. Malo by to pomôcť odstrániť využívanie nepoistených vozidiel, ktoré predražuje poistné pre poctivých vodičov.
  • Minimálna výška krytia: Pre všetkých občanov EÚ bude pri vycestovaní do iných krajín EÚ platiť rovnaká úroveň minimálnej ochrany. V návrhu sa stanovujú harmonizované úrovne minimálnej ochrany pri škode na zdraví a hmotnej škode v celej EÚ, pretože doterajšie minimálne úrovne sa v jednotlivých členských štátoch mierne líšili.
  • Rozsah pôsobnosti: V snahe zvýšiť právnu istotu sa návrhom do smernice zahŕňa nedávna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. V pravidlách sa odteraz objasňuje najmä to, že nehody, ku ktorým dôjde počas bežného používania vozidla na účely prepravy vrátane jeho používania na súkromnom majetku, sú kryté.

Súvislosti

Prvá smernica EÚ o poistení motorových vozidiel bola prijatá v roku 1972 a jej cieľom bolo chrániť obete dopravných nehôd a uľahčiť voľný pohyb motorových vozidiel medzi členskými štátmi. Následne došlo k prijatiu piatich ďalších smerníc o poistení motorových vozidiel, ktorými sa postupne posilňovala ochrana občanov EÚ. V roku 2009 boli uvedené smernice konsolidované do jednej smernice EÚ o poistení motorových vozidiel (smernica 2009/103/ES).

Komisia v júni 2016 začala pracovať na hodnotení smernice o poistení motorových vozidiel, pričom v rámci tohto hodnotenia v rozmedzí mesiacov júl až október 2017 realizovala verejnú konzultáciu. Dnes predkladané zmeny sú výsledkom tohto hodnotenia.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies