Európska komisia dnes otvorila v Prešove „Catching up“. Cieľ je akčný plán pre región s nízkymi príjmami

Komisia dnes iniciuje iniciatívu „Catching up“ v Prešove v  regióne s nízkymi príjmami na severovýchode Slovenska.

Prešovské HDP rýchlo rastie, ale naďalej ostáva pod priemerom EÚ a SR. V rámci iniciatívy budú odborníci Komisie a Svetovej banky na mieste poskytovať krajinám prispôsobenú podporu v spolupráci so slovenskými štátnymi orgánmi.

Vďaka tejto podpore by mal región do začiatku roka 2019 navrhnúť a implementovať pevný akčný plán pre transformáciu hospodárstva vrátane série opatrení pre štrukturálne reformy s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu povedala:

„Politika súdržnosti zabezpečuje, aby žiaden región, nikde nezostal. Spolupracujeme s vládami a občanmi, aby sme im pomohli realizovať reformy, ktoré vedú k jasným hospodárskym vyhliadkam na zlepšenie kvality života občanov. Dnešná iniciatíva dáva túto zásadu do praxe: Prešovský región bude mať prospech z prispôsobenej podpory na posilnenie svojej ekonomiky pre budúce generácie. „

Spolu so zástupcami regiónu a Komisie a Svetovej banky sa budú riešiť výzvy, ktoré v súčasnosti bránia hospodárskemu rozvoju Prešova: únik mozgov, vysoká miera nezamestnanosti, najmä pre mladých ľudí, sociálne vylúčenie, nesúlad medzi ponukou vzdelávania a potrebami miestneho trhu práce a nedostatok spolupráce v oblasti inovácií medzi podnikateľskou sférou, výskumnými centrami a regionálnou verejnou univerzitou.

Zároveň bude akčný plán mal vychádzať z konkurenčných aktív regiónu v súlade s národnou stratégiou inteligentnej špecializácie ; predurčuje ho na to  jedinečné postavenie na hranici s Poľskom a Ukrajinou, dôležité prírodné a kultúrne zdroje a dedičstvo a potenciál pre cestovný ruch, ako aj prítomnosť fakulty výrobných technológií.

Okrem toho sa experti na regionálnej úrovni z EÚ budú snažiť čerpať finančné prostriedky z 10 rôznych programov politiky súdržnosti, ku ktorým má región prístup, aby podporili tento akčný plán.

Ďalšie kroky :

Akčný plán by mal byť pripravený v marci 2018. Jeho realizácia by sa mala uskutočniť medzi jarou 2018 a marcom 2019.
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies