Európska komisia dnes otvorila v Prešove “Catching up”. Cieľ je akčný plán pre región s nízkymi príjmami

Komisia dnes iniciuje iniciatívu “Catching up” v Prešove v  regióne s nízkymi príjmami na severovýchode Slovenska.

Prešovské HDP rýchlo rastie, ale naďalej ostáva pod priemerom EÚ a SR. V rámci iniciatívy budú odborníci Komisie a Svetovej banky na mieste poskytovať krajinám prispôsobenú podporu v spolupráci so slovenskými štátnymi orgánmi.

Vďaka tejto podpore by mal región do začiatku roka 2019 navrhnúť a implementovať pevný akčný plán pre transformáciu hospodárstva vrátane série opatrení pre štrukturálne reformy s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu povedala:

“Politika súdržnosti zabezpečuje, aby žiaden región, nikde nezostal. Spolupracujeme s vládami a občanmi, aby sme im pomohli realizovať reformy, ktoré vedú k jasným hospodárskym vyhliadkam na zlepšenie kvality života občanov. Dnešná iniciatíva dáva túto zásadu do praxe: Prešovský región bude mať prospech z prispôsobenej podpory na posilnenie svojej ekonomiky pre budúce generácie. “

Spolu so zástupcami regiónu a Komisie a Svetovej banky sa budú riešiť výzvy, ktoré v súčasnosti bránia hospodárskemu rozvoju Prešova: únik mozgov, vysoká miera nezamestnanosti, najmä pre mladých ľudí, sociálne vylúčenie, nesúlad medzi ponukou vzdelávania a potrebami miestneho trhu práce a nedostatok spolupráce v oblasti inovácií medzi podnikateľskou sférou, výskumnými centrami a regionálnou verejnou univerzitou.

Zároveň bude akčný plán mal vychádzať z konkurenčných aktív regiónu v súlade s národnou stratégiou inteligentnej špecializácie ; predurčuje ho na to  jedinečné postavenie na hranici s Poľskom a Ukrajinou, dôležité prírodné a kultúrne zdroje a dedičstvo a potenciál pre cestovný ruch, ako aj prítomnosť fakulty výrobných technológií.

Okrem toho sa experti na regionálnej úrovni z EÚ budú snažiť čerpať finančné prostriedky z 10 rôznych programov politiky súdržnosti, ku ktorým má región prístup, aby podporili tento akčný plán.

Ďalšie kroky :

Akčný plán by mal byť pripravený v marci 2018. Jeho realizácia by sa mala uskutočniť medzi jarou 2018 a marcom 2019.

Súvisiace články

Vedenie ZVJS, pobúrilo zverejnenie nariadenia k prístupu ku Kočnerovi, nie jeho obsah

Jana Teleki

Odopieranie spánku a šikanovanie Kočnera

Jana Teleki

Sudkyňa Pamela Záleská, expertka na dlhodobé stíhanie nevinných

Jana Teleki
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy