Európska komisia otvára monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu

Komisia dnes s podporou Európskeho parlamentu zastúpeného jeho poslancom Jakobom von Weizsäckerom, autorom najnovšej správy o virtuálnych menách, otvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu.

Cieľom monitorovacieho strediska a fóra EÚ pre technológiu blockchainu je upozorňovať na kľúčové trendy rozvoja technológie blockchainu, podporovať európskych aktérov a posilňovať európsku spoluprácu s rôznymi partnermi v sektore blockchainu.

Technológie blockchainu, pri ktorých sa uchovávajú bloky údajov distribuovaných v celej sieti, sa považujú za významný prelom, pretože ponúkajú vysokú mieru vysledovateľnosti a bezpečnosti v ekonomických transakciách prebiehajúcich online. Očakáva sa, že budú mať vplyv na digitálne služby a zmenia podnikateľské modely v mnohých oblastiach, ako napríklad v zdravotníctve, poisťovníctve, vo finančníctve, v energetike, logistike, správe práv duševného vlastníctva alebo službách verejnej správy.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Technológie ako blockchain môžu pomôcť znížiť náklady a zároveň zvýšiť dôveru, vysledovateľnosť a bezpečnosť. Vďaka zabezpečeniu proti útokom a absencii potreby akéhokoľvek sprostredkovateľa majú obrovský potenciál dosiahnuť vyššiu bezpečnosť sociálnych a ekonomických transakcií prebiehajúcich online. Chceme rozvíjať významnú európsku talentovú základňu a budovať v Európe špičkové startupy v záujme upevnenia vedúcej svetovej pozície Európy v oblasti rozvoja technológií blockchainu a investícií potrebných na ich šírenie.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Spomedzi mnohých technológií, ktoré stimulujú digitálne inovácie, má blockchain potenciál byť skutočne transformačný pre finančné služby a trhy. Monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu bude monitorovať vývoj a slúžiť ako zdroj infomácií pri tvorbe našej politiky.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: „Blockchain považujem za prevratnú technológiu a želám si, aby Európa bola na čele jej rozvoja. Musíme vytvoriť priaznivé prostredie – jednotný digitálny trh v oblasti blockchainu namiesto rôznorodých iniciatív, aby z neho mali úžitok všetci občania. Monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu predstavuje významný krok týmto smerom.“

Európska komisia financuje projekty týkajúce sa technológie blockchainu od roku 2013 v rámci výskumných programov Európskej únie RP7 a Horizon 2020. Do roku 2020 poskytne na projekty, ktoré by mohli podporiť technológie blockchainu, sumu až 340 miliónov EUR.

Podpora verejnej správy, európskeho priemyslu a občanov pri využívaní príležitostí ponúkaných v oblasti blockchainu

Európski inovátori a podnikatelia už začali poskytovať riešenia založené na technológii blockchainu. Na pilotných projektoch sa podieľajú hlavní aktéri z tradičných sektorov, ako sú banky, poisťovne, burzy cenných papierov, podniky poskytujúce logistické služby alebo spoločnosti. Mnohé členské štáty ohlásili iniciatívy v snahe podporiť využívanie technológie blockchainu.

Európska komisia chce stavať na existujúcich iniciatívach, zabezpečiť, aby mohli fungovať cezhranične, upevňovať poznatky a riešiť výzvy, ktoré vznikli v dôsledku nových modelov umožnených technológiou blockchainu (ako napríklad zánik sprostredkovateľského článku, dôvera, bezpečnosť a vysledovateľnosť).

Monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu bude zohrávať aktívnu úlohu v úsilí pomôcť Európe využiť nové príležitosti ponúkané technológiou blockchainu, rozvíjať potrebné znalosti a zaujať vedúcu pozíciu v tejto oblasti. Bude zbierať informácie, monitorovať a analyzovať trendy, riešiť problémy a skúmať sociálno-ekonomický potenciál technológie blockchainu. Umožní cezhraničnú spoluprácu v prípadoch praktického využitia, spojí najlepších expertov Európy a poskytne technológom a inovátorom v oblasti blockchainu, občanom, zainteresovaným stranám z oblasti priemyslu, orgánom verejnej moci, regulačným orgánom, ako aj orgánom dohľadu otvorené fórum na diskusiu a rozvoj nových myšlienok v záujme otvoreného vzdelávania, angažovanosti a aktívnej účasti.

Ako partner, ktorý monitorovaciemu stredisku bude pomáhať pri šírení informácií v Európe, bola na základe výzvy na predkladanie ponúkzverejnenej minulý rok vybraná spoločnosť ConsenSys, ktorá je dnes dobre etablovaným globálnym aktérom v Európe. ConseSys sa bude ako dôležitý aktér v blockchainovej komunite usilovať o realizáciu pevného záväzku v oblasti rozvoja technológií blockchainu, vysokú odbornosť a úzke prepojenia s globálnym blockchainovým ekosystémom, ako aj o podnikateľský prístup vo vzťahu k zainteresovaným stranám a expertom v EÚ a na celom svete. Po podpísaní zmluvy 29. januára 2018 bude pri prevádzke monitorovacieho strediska a fóra EÚ úzko spolupracovať s útvarmi Komisie.

Súvislosti

Európska komisia chce aktérom v oblasti blockchainu ponúknuť lepšiu viditeľnosť a stavať na existujúcich iniciatívach, upevňovať poznatky a riešiť výzvy, ktoré vznikli v dôsledku nových modelov umožnených technológiou blockchainu, ako napríklad podpora európskeho priemyslu, zlepšenie obchodných procesov a umožnenie nových podnikateľských modelov. Monitorovacie stredisko a fórum bolo vytvorené ako pilotný projekt Európskeho parlamentu na návrh poslanca Európskeho parlamentu von Weizsäckera a jeho cieľom je podpora práce Komisie v odvetví FinTech.

Odvetvie FinTech je politickou prioritou Európskej komisie, keďže môže a bude zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní cieľov týkajúcich sa rozvoja jednotného trhu, bankovej únie, únie kapitálových trhov a retailových finančných služieb.

Komisia s ohľadom na medzisektorovú transformáciu sektora vytvorila v novembri 2016 pracovnú skupinu pre finančné technológie, ktorá nadväzuje na cieľ Komisie vypracovať komplexnú stratégiu pre odvetvie FinTech. Komisia v súčasnosti pripravuje akčný plán pre FinTech, ktorý bude predložený na jar.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?