Európska pohraničná stráž: Dohoda s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko
Európsky komisár Dimitris Avramopoulos a minister vnútra Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Oliver Spasovski dnes parafovali návrh dohody o štatúte v oblasti operačnej spolupráce, ktorá umožní nasadzovať tímy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko. Dohoda po nadobudnutí platnosti umožní agentúre uskutočňovať spoločné operácie s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a na jej území, najmä v prípade náhlych migračných výziev.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti povedal: „Chcel by som zablahoželať Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko k tomuto významnému operačnému kroku v našej praktickej spolupráci. Táto dohoda umožní, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž plne využívala svoj potenciál a pri tom urýchlene reagovala na migračné výzvy a chránila naše spoločné hranice. Dnešná dohoda je druhou takouto dohodou, ktorú sme v doteraz parafovali, no dúfam, že sa rýchlo ukončia aj prebiehajúce rokovania s ďalšími partnermi zo západného Balkánu.“

Komisia sa zaviazala ďalej posilňovať úlohu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž pri ochrane hraníc EÚ, ako aj užšiu spoluprácu s jej susedmi. Dohody o štatúte, ako je dnes parafovaná dohoda s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, posilnia schopnosť agentúry konať v bezprostrednom susedstve EÚ, čo prispeje k lepšiemu zvládaniu neregulárnej migrácie a ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti na vonkajších hraniciach EÚ.

Užšia spolupráca medzi agentúrou a partnermi z krajín západného Balkánu je zároveň kľúčovým prvkom stratégie Komisie s názvom „Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti“, v ktorej sa zdôrazňuje európska budúcnosť západného Balkánu a vyzýva sa na väčšiu strategickú a operačnú spoluprácu v oblasti migrácie a riadenia hraníc.

Ďalšie kroky

Návrh dnes parafovanej dohody o štatúte s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko bude formálne podpísaný v neskoršom termíne – po tom, ako obe strany ukončia všetky potrebné právne postupy. Súhlas s dohodou musí vyjadriť aj Európsky parlament.

Po tom, ako dohoda nadobudne platnosť, bude môcť Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž vykonávať operačné činnosti a nasadzovať tímy v regiónoch Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktoré hraničia s EÚ, no len so súhlasom orgánov Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a orgánov susedných členských štátov EÚ.

Súvislosti

Na základe svojho nedávno posilneného mandátu môže Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž uskutočňovať operácie na území susedných tretích krajín, ak sa s nimi na tom vopred dohodne. Komisia v novembri 2016 prijala vzorovú dohodu o štatúte a následne požiadala Radu, aby v januári 2017 začala najprv rokovania so Srbskom a s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko. Neskôr bol Komisii udelený aj mandát na rokovania o dohodách s Albánskom, Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou.

Dnešný návrh dohody o štatúte je výsledkom druhého kola rokovaní medzi Európskou úniou a partnermi EÚ na západnom Balkáne. Prvé kolo rokovaní viedlo k dohode s Albánskom vo februári 2018. V apríli 2018 sa na technickej úrovni dohodol návrh dohody o štatúte s Čiernou Horou a prebiehajú rokovania so Srbskom a s Bosnou a Hercegovinou.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies