Eximbanka plánuje v budúcom roku podporiť export v objeme 1,1 mld. eur

Eximbanka plánuje, že v budúcom roku prostredníctvom úverových a záručných aktivít podporí export slovenských podnikateľov v celkovom objeme 1,1 mld. eur. Je to o takmer 16 % viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za tento rok. Uvedený objem počíta s podporou exportu pri priamych úveroch klientom v sume 625 mil. eur, priamych úveroch na pohľadávky z vývozu vo výške 35 mil. eur a vystavených zárukách klientom v objeme 440 mil. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR, o ktorom by mala v pondelok rokovať vláda.

Celkové výnosy za bankovú a poisťovaciu činnosť by mali dosiahnuť 15,5 mil. eur, čo by oproti očakávanej skutočnosti za tento rok malo byť zvýšenie o 10,4 %. Celkové prevádzkové náklady by mali klesnúť o necelé percento na 8,2 mil. eur. Ich objem je spojený najmä s optimalizáciou v oblasti personálnych nákladov. Čistý zisk Eximbanka odhaduje v budúcom roku na úrovni 560 tis. eur, čo znamená nárast o necelé dve percentá.

V teritoriálnej oblasti sa Eximbanka bude orientovať okrem EÚ hlavne na krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, Ruskú federáciu, Balkán a severnú Afriku. Komoditná štruktúra bude kopírovať odvetvia, v ktorých pôsobia klienti Eximbanky s najväčším podielom strojárenského, chemického, celulózo-papierenského a elektrotechnického priemyslu.

Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies