F. William Engdahl: Je úprava génov nový názov pre eugeniku?
Nová technológia, známa ako úprava génov (editácia génov), upútala v posledných mesiacoch značnú pozornosť. Jej stúpenci tvrdia, že bude znamenať revolúciu vo všetkom, od poľnohospodárstva po liečbu chorôb. Nikto iný, než Bill Gates, nedávno prišiel s článkom v americkom zahranično-politickom časopisu Foreign Affairs, kde velebil úpravy génov. Avšak podrobnejšie preskúmanie ukazuje, že s úpravou génov nie je všetko tak ideálne. Nové recenzované štúdie naznačujú, že môže spôsobiť rakovinu. Otázkou je, či táto technológia, ktorá je vysoko kontroverzná, je niečím viac, než len skrytým spôsobom, ako zaviesť GMO genetickej manipulácie pomocou inej techniky.

 

Vedecký časopis Nature Studies uverejnil dve štúdie, naznačujúce, že techniky úpravy génov môžu oslabiť schopnosť človeka bojovať s nádormi, a “môžu spôsobiť rakovinu, čo vyvoláva obavy o bezpečnosť génových terapií založených na CRISPR”. Štúdie boli vykonané švédskym Karolinska Institut a farmaceutickou firmou Novartis. Štúdie zistili, že bunky, ktorých genóm je úspešne upravený pomôcť CRISPR-Cas9, majú potenciál vyvolávať nádory v tele pacienta. To by mohlo, podľa výskumníkov z Karolinska Institut a výskumníkov, ktorí vykonali separátnu štúdiu firmy Novartis, z niektorých buniek upravených CRISPR urobiť časovanú bombu.

Generálny riaditeľ CRISPR Therapeutics, Sam Kulkarni, pripustil, že výsledky sú “prijateľné”. Dodal: “Je to niečo, čomu musíme venovať pozornosť, obzvlášť keď sa CRISPR rozširuje na viac chorôb.” Vzhľadom k tomu, čo je v stávke, je to pozoruhodne nenútená odpoveď.


Džin je už z fľaše vonku


Úprava génov krátením alebo upravovaním DNA rastlín, zvierat alebo potenciálne ľudských bytostí, nie je v žiadnom prípade vyzretá, nehovoriac o tom, že by bola úplne otestovaná či preukázaná ako bezpečná, ako naznačujú tieto dve štúdie. CRISPR, zďaleka najuvádzanejšia technológia úpravy génov, bola vyvinutá až v r. 2013. V r. 2015 na konferencii TED v Londýne genetička Jennifer Doudna predložila to, čo je známe ako CRISPR-Cas9, čo je skratka pre “clusteredregurarly-interspaced short palindromic repeal“. Ide o platformu pre úpravu génov za použitia proteínu odvodeného od baktérie, Cas9, ktorý údajne umožňuje genetickým inžinierom cieliť presne a rozdeľovať dvojitú špirálu DNA v presne určenom mieste, v rámci daného genómu.

Táto technika má tiež výrazné problémy. Bolo opakovane preukázané, že iba u malej časti buniek, do ktorých bol CRISPR vložený, zvyčajne pomocou vírusu, bol skutočne ich genóm upravený, ako bolo zamýšľané.

V Číne vedci použili ľudské embryá poskytnuté darcovi, z ktorých sa nemohlo narodiť živé dieťa, k úprave špecifického génu. Výsledkom bol neúspech, lebo testované bunky nedokázali udržať zamýšľaný genetický materiál. Vedúci výskumu Jungiu Huang povedal Nature: “To je dôvod, prečo sme toho nechali. Stále si myslíme, že je to príliš nedomyslené. “

Novšia forma úpravy génov, známa ako génový drive, má alarmujúci potenciál stať sa Frankensteinovou príšerou. Úpravy pomocou génového drivru, ktoré sú silne financované agentúrou Pentagonu DARPA, majú za cieľ vynútiť si šírenie génovej modifikácie v celej populácii, či už komárov, alebo potenciálne ľudí, počas iba niekoľkých generácií.

Vedec, ktorý prvýkrát navrhol vývoj génového drivru pri úprave génov, biológ z Harvardu Kevin Esvelt, verejne varoval, že vývoj úpravy génov v spojení s technológiami génového drivru má alarmujúci potenciál sa zvrtnúť. Poznamenáva, ako často sa CRISPR zašpiní a v dôsledku existuje silná pravdepodobnosť vzniku ochranných mutácií, čo dokonca aj z neškodných génových drivrov robí agresívne. Zdôrazňuje: “Iba pár upravených organizmov môže nezvratne pozmeniť ekosystém.” Esveltove počítačovej simulácie génového drivru ukázali, že výsledný upravený gén “sa môže rozšíriť na 99% populácie počas iba maximálne 10 generácií, a zotrvať po viac ako 200 generácií.”

Napriek takýmto varovaniam a problémom americké ministerstvo poľnohospodárstva úpravu génov schválilo, bez akýchkoľvek zvláštnych testov, pre použitie na poľnohospodárskych plodinách. Ministerstvo poľnohospodárstva rozhodlo, že geneticky upravené rastliny sú ako rastliny s prirodzene sa vyskytujúcimi mutáciami, a teda si nevyžadujú žiadnu zvláštnu reguláciu a nepredstavujú žiadne zvláštne bezpečnostné obavy, napriek faktom svedčiacim o opaku. A DARPA Pentagonu míňa milióny dolárov za výskum.

 

Na scénu prichádza Bill Gates

Nedávno zakladateľ Microsoftu Bill Gates, dlhodobý zástanca eugeniky, kontroly populácie a GMO, prišiel s veľkým velebením úpravy génov. V článku v májovom / júnovom vydaní časopisu newyorskej Rady pre zahraničné vzťahy (CFR), Foreign Affairs, Gates oslavuje technológie úpravy génov, explicitne CRISPR. V článku Gates tvrdí, že CRISPR a ďalšie techniky úpravy génov by mali byť používané celoplanetárne, aby sa vyriešil rastúci dopyt po potravinách a zlepšila sa prevencia chorôb, obzvlášť malárie. “Bola by tragédia túto príležitosť prepásť,” napísal. V skutočnosti Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov, ktorá okrem ďalších pracuje na šírení GMO rastlín do afrického poľnohospodárstva a ktorá je hlavným akcionárom Monsanto, teraz Bayer AG, financovala projekty úprav génov po desaťročia.

Gates a jeho nadácie nie sú v oblasti úpravy génov vôbec neutrálne, a celkom určite nie vo vzťahu k veľmi kontroverzným aplikáciám génového drivru. V decembri 2016 v mexickom Cancune, na konferencii OSN o biodiverzite, viac ako 170 mimovládnych organizácií z celého sveta, vrátane nemeckej Heinrich-Böll Stiftung, Priateľov Zeme, La Via Campesina a ďalších, vyzývalo k uvaleniu moratória na výskum génového drivru.

Avšak na stránke OSN venovanej tejto problematike dominuje internetovým diskusiám niečo, čo nesie názov Ad Hoc Technical Expert Group on Synthetic Biology (AHTEC), OSN schválená “expertná skupina” pre syntetickú biológiu. AHTEC je nepriamo financovaná Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov cez PR spoločnosť Emerging Ag, ktorá vedie intenzívnu lobistickú kampaň na podporu génového drivru v OSN. Emerging Ag najala asi 60 výskumníkov v odbore biológia, vrátane ľudí z Bayer Crop Sciences, aby presadzovali vysoko riskantnú technológiu génového drivru. Tí presadzujú americký model neregulovanej úpravy génov a génového drivru, rovnako ako Gates, a zúrivo sa stavajú proti akémukoľvek moratóriu.

Vo svojom článku vo Foreign Affairs Gates tvrdí: “Úprava génov s cieľom urobiť úrodu väčšiu a odolnú môže zachrániť životy v masívnom meradle … Po desať rokov Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov podporuje výskum používania úpravy génov v poľnohospodárstve.” Dodáva, bez dôkazov: “Existuje dôvod byť optimistom ohľadom toho, že vytváranie génových drivrov v komároch šíriacich maláriu životné prostredie príliš nepoškodí, ak vôbec. “

V situácii, keď Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov, USDA a DARPA Pentagonu sú zapletené do energického pretláčania úpravy génov a obzvlášť vysoko riskantných aplikácií génového drivru u druhov ako komáre, sa musí človek pýtať, či sa úprava génov nestáva novým názvom pre eugeniku, vo svetle faktu, že proti GMO technológiám sa energicky stavali občianske skupiny po celom svete. Úprimný vedecký výskum je samozrejme legitímny a nevyhnutný. Ale neregulované experimentovanie s technológiami, ktoré by mohli vyhladiť celé druhy, nie je určite to isté, čo vysádzanie odrôd hybridnej kukurice.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies