Financovanie európskych politických strán: Rada je pripravená začať rokovania s Parlamentom
Veľvyslanci pri EÚ schválili 21. februára 2018 pozíciu Rady k revidovaným pravidlám financovania európskych politických strán a nadácií. To bulharskému predsedníctvu umožní začať rokovania s Európskym parlamentom.

Zmeny sú zamerané proti istým nekalým praktikám, ako napríklad vytváranie umelých subjektov s cieľom získať finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. Upravenými pravidlami sa zabezpečí spravodlivejšie prideľovanie zdrojov a umožní sa dôraznejšie presadzovanie v prípade podvodu.

„Návrh prichádza v správnom čase a pomôže zaistiť, aby sa peniaze daňovníkov EÚ využívali na plánovaný účel,“ povedala bulharská štátna tajomníčka Monika Payanotová za predsedníctvo Rady EÚ. „Rada chce konať rýchlo, aby sa nové pravidlá mohli zaviesť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019,“ dodala.

Hlavné navrhované zmeny

Rada podporila revíziu podmienok vytvárania európskych politických strán tak, aby vytvorenie európskych politických strán už nemohli podporiť jednotlivci, ale len národné strany. Cieľom je zabezpečiť, aby tieto strany mali skutočný európsky rozmer a boli naozaj zastúpené aspoň v štvrtine členských štátov.

Zároveň sa zmení kľúč, podľa ktorého sa prideľujú financie. Rada v rámci svojho mandátu podporuje návrh, aby sa medzi všetky európske politické strany rovnakým dielom rozdelilo 10 % celkového rozpočtu, a nie 15 %, ako je to teraz. Znamená to, že by sa medzi európske politické strany rozdelil väčší podiel financií pomerne podľa ich počtu poslancov EP, čím by sa zohľadnila podpora, ktorú získali vo voľbách do Európskeho parlamentu. Znížili by sa stimuly na vytváranie „miniklubov“ a zároveň by sa zachovala ochrana malých strán.

V rámci mandátu Rady sa tiež podporuje zníženie požiadavky spolufinancovania európskych politických strán a nadácií (z 15 % na 10 resp. 5 %), čím sa vzalo na vedomie, že splnenie súčasnej hraničnej hodnoty je pre ne problematické. Podmienky zrušenia registrácie sú podrobnejšie a fyzické osoby, ktoré sa zúčastnili na podvode, by boli povinné vrátiť neoprávnene využité finančné prostriedky.

Ďalšie kroky

Rokovania s Európskym parlamentom o nových pravidlách by mali začať už čoskoro. Cieľom Rady a Parlamentu je zaviesť ich do konca júna, keď sa má zverejniť výzva na predkladanie žiadostí o financovanie na rok 2019.

Kontext

Európske politické strany sú ustanovené v Zmluve o Európskej únii, v ktorej sa uznáva ich úloha pri „formovaní európskeho politického vedomia a vyjadrovaní vôle občanov Únie“.

Pravidlá ich registrácie a financovania sú ustanovené v nariadení č. 1141/2014, ktoré sa vzťahuje aj na európske politické nadácie pridružené k európskej politickej strane. Nariadením sa zriadil Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie, ktorý rozhoduje o ich registrácii a kontroluje, ako využívajú finančné prostriedky.

V roku 2018 dostáva z rozpočtu EÚ finančné prostriedky 12 európskych politických strán a 10 európskych politických nadácií.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies