Nové mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19 očami právnika

Dňa 24.3.2020 vláda schválila návrh zákona, ktorým navrhuje parlamentu prijať ďalšie opatrenia v súvislosti aktuálnou situáciou ohľadom koronavírusu (a ochorenia COVID-19). V súvislosti s plynutím lehôt podľa navrhovaného zákona od 12 marca až do 30 apríla neplynú premlčacie a prekluzívne lehoty v  súkromnoprávnych vzťahoch, na základe ktorých je potrebné určité právo … Čítať ďalej Nové mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19 očami právnika