GATESTONE INSTITUTE: Európa “All Inclusive” a pochopenie súčasnej imigračnej krízy
Kniha Sťahovanie národov, sro: Stručný manuál k pochopeniu súčasnej migračnej krízy (s anglickým názvom Europe All Inclusive: A Brief Guide to Understanding the Current Migration Crisis) bývalého českého prezidenta Václava Klausa, so spoluautorom arabsky hovoriacim ekonómom Jiřím Weiglom, bola už preložená do šiestich jazykov a nedávno bola vydaná maďarskou Századvég School of Politics Foundation, ktorá je napojená na think tank Századvég, ktorý je blízky politickej strane FIDESZ, vedenej maďarským premiérom Viktorom Orbánom. V knihe autori píšu:

“To, čo dnes vidíme, je tiež dôležitou výzvou o budúcnosť Európy … a najmä jej” integrovaná “časť je plná pokrytectva, pseudo-humanizmu a ďalších pochybných konceptov. [Keď] najnebezpečnejšie z nich sú v súčasnej dobe módne, a nakoniec samovražedné, ideológie multikulturalizmu a human-rightismu … Tieto ideológie podporujú myšlienku, že migrácia je ľudským právom a že právo na migráciu vedie k ďalším právam a nárokom vrátane sociálnych dávok pre migrantov. Európa je oslabovaná ľavicovou utópiou, ktorá sa snaží premeniť kontinent, ktorý bol kedysi hrdý na svoju minulosť, do neschopného solidaristického stavu, meniaceho svojich obyvateľov z občanov na závislých klientov. ”

Nasledujúci text sú výňatky z prejavu “Je naše členstvo v EÚ skutočné požehnanie?”, Ktorý predniesol Václav Klaus na Korvínovej univerzite v Budapešti 22. februára 2018:

Prišiel som do Budapešti, aby som sa zúčastnil uvedenia na trh knihy o aktuálnej masovej migrácii do Európy. Jej formálne uvedenie sa uskutočnilo včera v Maďarskej akadémii vied.

Naším cieľom pri písaní knihy bolo prispieť k vyvráteniu falošných a zavádzajúcich interpretáciou súčasnej európskej migračnej krízy, ktoré sú podporované a propagované európskymi politickými a intelektuálnymi elitami s ich progresivistickými, multikultúrnymi, politicky korektnými názormi a postojmi. Ich uvažovanie je založené na neudržateľnom predpoklade, že masová migrácia je pozitívnym spoločenským javom. S tým silne nesúhlasíme. Nie je to pozitívny jav – destabilizuje Európu a ohrozuje rozvíjanie pokoja a mieru v jednotlivých európskych krajinách.

História nás učí, že akákoľvek masová migrácia vytvára značné kultúrne, spoločenské a politické konflikty, šoky a napätia. Jej náklady boli vždy oveľa vyššie než jej prínosy. Vidíme to v dnešnej dobe aj v Európe. Náklady, ktoré s tým súvisia, sú vysoké a viditeľné a – aby sme boli úprimní – nemohli sme nájsť žiadne výhody. Je zrejmé, že Európa nepotrebuje akúkoľvek masovú migráciu.

Sme si vedomí špecifík týkajúcich sa súčasnej masovej migrácie, maďarského postoja, ktorý je výsledkom odvážneho – a v Európe jedinečného a izolovaného – postoje premiéra Orbána. Uisťujeme Vás, že jeho názory sú v Českej republike veľmi podporované. Som rád, že môžem povedať, že môj názor je veľmi podobný názorom premiéra Orbána.

Existuje veľa argumentov, ktoré naznačujú, že súčasná migračná kríza je spojená s postdemokratickým charakterom EÚ, že je vedľajším produktom už existujúcej európskej krízy; systémových chýb a mylných predstáv o európskych politikách, zakomponovaných defektov inštitucionálneho usporiadania EÚ a ideologického zmätku s predsudkami európskych multikultúrnych politických elít.

Moja kritika je založená na skutočnosti, že sme vďaka nášmu členstvu v EÚ opätovne riadení zo zahraničia a že naša zvrchovanosť je opäť značne obmedzená.

Podstata mojej polemiky s opatreniami EÚ je založená na kritike negatívnych efektov z ambícií ekonomicky centralizovať a nadmerne zjednocovať európsky kontinent. Je tiež založená na kritike tých, ktorí podceňujú negatívne dôsledky nedemokratického potlačenia národných štátov v prospech celoeurópskeho riadenia.

V komunistickom období bol náš sen stať sa slobodnými občanmi, nielen obyvateľmi našich neslobodných štátov. Pokiaľ ide o masovú migráciu, tak sa otázka občianstva opäť stala zásadná. Občianstvo odráža, že človek patrí ku konkrétnej politickej komunite. Rozhodne som nesúhlasil s dobre známym a často citovaným vyhlásením prezidenta Obamu, keď slávne oznámil, že je “občan sveta”. Európske politické elity podobne hovoria, že sú občanmi Európy. Je však nemožné stať sa občanom Európy. Európa nie je politická komunita. Človek môže byť iba obyvateľom Európy.

Chcem žiť v Európe, kde je menej EÚ a viac národných štátov. Súčasná európska ideológia (nazývam ju “evropeizmus”) systematicky podkopáva tradičné historicky osvedčené stavebné prvky európskej spoločnosti: národný štát, rodinu, človeka.

Som veľmi rád za otvorenejšie európskej spoločnosti. Čo bolo dosiahnuté v prvej fáze procesu európskej integrácie (v čase EHS a ES). Som však veľmi kritický k rastúcej byrokratickej centralizácii, trvalo rastúcim predpisom, ktoré potláčajú ľudskú činnosť a spôsobujú frustrujúcu de-demokratizáciu, čo je spojené s druhou fázou európskeho integračného procesu (s dobou EÚ), s európskou unifikáciou. Ak to zhrniem, tak naše členstvo v takomto subjekte je veľmi zmiešaným požehnaním. Mali by sme mať odvahu povedať to nahlas.

 

Text v pôvodnom anglickom znení Europe All Inclusive: Understanding the Current Migration Crisis vyšiel na GATESTONE INSITUTE.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies