INESS k návrhu smernice EK s názvom Copyright in the Digital Single Market

Copyright = kontrola = monopolný zisk, preto je jeho rozšírenie pochopiteľne v centre pozornosti držiteľov copyrightov. “Aby boli práva autorov funkčné, práva duševného vlastníctva musia zodpovedať digitálnej dobe a technologickému pokroku, nie byť filozoficky i legislatívne zakorenené vo fyzickom svete analógovej vzácnosti.” uvádza stanovisko podpísané Richardom Ďuranom.