INŠTITÚT REGIONÁLNEJ POLITIKY: Je čas prehodnotiť pozíciu Slovenska k zdaňovaniu digitálnych platforiem
Inštitút regionálnej politiky pozorne sleduje nadchádzajúce jednanie európskej rady k zdaňovaniu digitálnych platforiem, ktoré sa bude konať dnes v Bruseli.

Chceme zmeniť pozíciu Slovenska a podporiť regionálne výskumné digitálne centrá a tvorbu 5G sietí aspoň v krajských mestách prostredníctvom grantovej schémy, ktorá by bola financovaná práve z európskej digitálnej dane a to priamo bez národných alokačných jednotiek a koordinačných centier.

Krátko po tom, ako bol návrh Európskej komisie predstavený koncom marca, päť najväčších ekonomík EÚ vrátane Francúzska a Nemecka vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadrilo podporu navrhovanej “digitálnej dane”, čo by znamenalo radikálnu zmenu v spôsobe vyberania daní.

Cieľom dlhodobej iniciatívy je aktualizovať pravidlá týkajúce sa dane z príjmu právnických osôb pre digitálne firmy. Komisia uviedla, že reforma by zabezpečila, že zisky spoločnosti budú “registrované a zdaňované tam, kde podniky budú mať významnú interakciu s používateľmi prostredníctvom digitálnych kanálov.”

Táto úroveň interakcie by bola založená na špecifických prahových hodnotách zameraných na počet používateľov alebo obchodných zmlúvach, v krajinách.

Tieto prahové hodnoty, na ktorých je konštrukt dane postavený však poškodzujú menšie krajiny, ktoré sa obávajú, že veľkosť ich ekonomík a počet obyvateľov ich bude limitovať v získaní férového podielu na takto zamýšľanej európskej digitálnej dane.

Lídri EÚ požiadavku digitálneho zdaňovania urgovali už v októbri 2017. 

Súčasné daňové predpisy sa nevzťahujú na zisky z lukratívnych činností, akou je napríklad predaj údajov a obsahu vytvorených používateľmi. Členské štáty teraz začínajú hľadať rýchle, jednostranné riešenia, aby zdanili digitálne činnosti, čo z právneho systému robí mínové pole a vedie k daňovej neistote medzi podnikmi. Ak sa má digitálne hospodárstvo zdaňovať spravodlivo, udržateľne a v prospech rastu, jediným východiskom je koordinovaný prístup.

Teraz sú na stole dva návrhy u ktorých je pravdepodobné, že zajtra budú doporučené na prepracovanie. Vďaka tomu otvára priestor na formulovanie novej slovenskej pozície na pôde Výboru pre európske záležitosti.

Máme na stole dve smernice, dva návrhy spoločnú reformu únijných pravidiel zdaňovania právnických osôb za digitálne činnosti a dočasnú daň z určitých príjmov z digitálnych činností. Bolo by dobré oba návrhy spojiť do jednej digitálnej dane povedzme vo výške 3%, ktorá by bola originálnym daňovým príjmom EÚ. Na druhej strane požadujem zriadenie kapitoly vo VFR (viacročný finančný rámec), v ktorej by bola zviazanosť tejto digitálnej dane na podporu digitálnych inovácii a výskumu. 

 

Inštitút regionálnej politiky preto navrhuje prepracovať pozíciu Slovenskej republiky k navrhovanej digitálnej dani.

Vidíme na to dostatočný časový priestor, pretože už dnes je jasné, že na európskej úrovni k dohode nedôjde a budú potrebné ďalšie rokovania, aby sa našiel správny model.

Náš návrh v sebe spája jednak spravodlivý prístup ku všetkým krajinám EÚ a jednak kladie dôraz na redistributívnu úlohu digitálnej dane. Tú vidíme z pohľadu Slovenska najmä v presmerovaní získaných finančných prostriedkov do regionálnych výskumných a inovatívnych centier na Slovensku a budovaní moderných 5G sietí aspoň v krajských mestách.

Preto navrhujeme opätovné otvorenie témy digitálnej dane v EÚ na Výbore pre európske záležitosti NR SR a sme pripravení náš návrh výboru predložiť a relevantným spôsobom vstúpiť do diskusií.

Sme za centralizovanú jedinú a jednotnú európsku digitálnu daň vo výške 3%, ktorá by mala byť  presmerovaná do špeciálneho fondu digitálnych inovácii a výskumu.

 

Peter Králik, analytik pre európske záležitosti Inštitútu regionálnej politiky

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies