INŠTITÚT REGIONÁLNEJ POLITIKY: Je čas prehodnotiť pozíciu Slovenska k zdaňovaniu digitálnych platforiem

Chceme zmeniť pozíciu Slovenska a podporiť regionálne výskumné digitálne centrá a tvorbu 5G sietí aspoň v krajských mestách prostredníctvom grantovej schémy, ktorá by bola financovaná práve z európskej digitálnej dane a to priamo bez národných alokačných jednotiek a koordinačných centier.