Je jedno či budeme ratifikovať Istanbulský dohovor. Rodová perspektíva sa totiž dostáva do všetkých uznesení európskeho parlamentu
Istanbulský dohovor je už dlhšiu dobu predmetom vášnivej a názorovo vyhranenej diskusie aj na Slovensku. Zápas o jeho ratifikáciu resp. odmietnutie ratifikácie prebieha už niekoľko mesiacov. Táto diskusia oproti realite legislatívneho rámca alebo procesu v európskom parlamente, kríva na všetky nohy. Možno je to komplikovanosť európskeho legislatívneho procesu, možno len nevedomosť odporcov Istanbulského dohovoru, ale faktom je, že tzv. rodová perspektíva (gender ideológia) sa stáva súčasťou uznesení európskeho parlamentu, či už v podobe smerníc alebo pozmeňovacích  návrhoch výborov a podvýborov Europarlamentu.

Posledným príkladom je “legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. januára 2018 o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)) (Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)” – teda súhrne “Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí”.

Práve z dôvodu dokumentovania toho, ako sa vyvíjal legislatívny proces v pozmeňovacích návrhoch “rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí” vám prinášame celý záznam toho ako sa postupne rodová perspektíva dostala do legislatívneho návrhu oproti návrhu európskej komisie.:

 

Rozhodne zaujímavým je pozmeňovací návrh číslo 22. Ten prakticky vylučuje náboženstvom a sociálnou situáciou rodičov podmienené domáce násilie. V texte sa doslova uvádza: “Štátna príslušnosť, ekonomická a sociálna situácia alebo kultúrne a náboženské zázemie rodiča by sa nemali považovať za rozhodujúci prvok pri rozhodovaní o jeho spôsobilosti starať sa o dieťa.”

Takýmto návrhom sa de facto legalizujú sobáše neplnoletých osôb do 15 rokov života, ktoré sme ešte doteraz považovali za deti a kde do takýchto manželstiev pod reálnou hrozbou nábožensky motivovaného domáceho násilia najmä mladé dievčatká môžu byť nútené zo strany rodičov!

Navrhovaný článok 27 v pozmeňovacom návrhu de facto legalizuje medzinárodné odoberanie detí, tak ako ho poznáme z britských alebo nórskych sociálnych služieb:

“Najmä v prípade, keď sa zvažujú riešenia, by sa náležitá pozornosť mala venovať možnosti umiestnenia súrodencov v rovnakej hostiteľskej rodine alebo zariadení a skutočnosti, že je žiaduce zachovať kontinuitu vo výchove dieťaťa, ako aj etnickému, náboženskému, kultúrnemu a jazykovému zázemiu dieťaťa”

 

Z dokumentovaných priložených návrhov európskeho parlamentu je zrejmé, že súčasťou európskeho legislatívneho procesu sa stáva nielen rodová perspektíva, ale aj princípy multikulturalizmu a snaha zakomponovať princípy fungovania britských, či nórskych sociálnych služieb do európskeho právneho systému a vzhľadom k tomu si dovolíme tvrdiť, že diskusia o ratifikácii Istanbulského dohovoru sa stáva bezpredmetnou, nakoľko jeho čiastkové ustanovenia sa dostávajú v rozpracovaní do pozmeňovacích návrhoch európskeho parlamentu.

Zároveň je, ale aj  pravdou, že pripravované legislatívne pravidlá obsahujú definíciu pojmu “najlepší záujem dieťaťa”. Táto definícia robí dieťa samostatným subjektom súdneho procesu. Otázkou však zostáva, či v kombinácii s ďalšími ustanoveniami legislatívneho návrhu aj naozaj v budúcnosti budeme napĺňať tento vytýčený cieľ.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies