Kancelária NR SR pod záštitou Parlamentného inštitútu hostila stretnutie Správnej rady európskej platformy IPEX

V rámci slovenského predsedníctva v Správnej rade IPEX sa pod záštitou Parlamentného inštitútu dňa 19. januára 2018 v historickej budove NR SR na Župnom námestí uskutočnilo stretnutie Správnej rady platformy IPEX. Dokopy 31 účastníkov z 15 členských a kandidujúcich krajín Európskej únie, vrátane zástupcov inštitúcií EÚ, aktívne diskutovalo viaceré témy týkajúce sa aktuálneho stavu a budúceho rozvoja platformy a webového sídla IPEX.

IPEX (The platform for EU Interparliamentary Exchange – Platforma pre medziparlamentnú výmenu informácií v EÚ) predstavuje prostriedok pre elektronickú výmenu dokumentov týkajúcich sa záležitostí EÚ medzi národnými parlamentmi členských krajín EÚ a inštitúciami EÚ. IPEX (www.ipex.eu) je významným zdrojom informácií o stave kontroly právnych aktov EÚ v národných parlamentoch, pričom umožňuje aktívne sledovať priebeh kontrolných procedúr a nahliadať do parlamentných dokumentov. Popri tom webové sídlo IPEX obsahuje aj sekciu venovanú medziparlamentným konferenciám a stretnutiam realizovaným v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva v Rade Európskej únie.

Predsedníctvo v Správnej rade IPEX preberá ten parlament, ktorý aktuálne usporiadal Konferenciu predsedov parlamentov členských štátov EÚ. V praxi tak predsedníctvo v Správnej rade IPEX prebrala na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie v Bratislave, v dňoch 23. až 24. apríla 2017, práve Kancelária NR SR. Počas jedného roka tak Kancelária NR SR už usporiadala tri zasadnutia Správnej rady IPEX (z toho jedno v Bruseli a dve v Bratislave) a jedno stretnutie pracovníkov kancelárií národných parlamentov zodpovedných za administráciu spolupráce v rámci IPEX (tzn. IPEX korešpondentov).

Súvisiace články

Vedenie ZVJS, pobúrilo zverejnenie nariadenia k prístupu ku Kočnerovi, nie jeho obsah

Jana Teleki

Odopieranie spánku a šikanovanie Kočnera

Jana Teleki

Sudkyňa Pamela Záleská, expertka na dlhodobé stíhanie nevinných

Jana Teleki
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy