Kancelária NR SR pod záštitou Parlamentného inštitútu hostila stretnutie Správnej rady európskej platformy IPEX
V rámci slovenského predsedníctva v Správnej rade IPEX sa pod záštitou Parlamentného inštitútu dňa 19. januára 2018 v historickej budove NR SR na Župnom námestí uskutočnilo stretnutie Správnej rady platformy IPEX. Dokopy 31 účastníkov z 15 členských a kandidujúcich krajín Európskej únie, vrátane zástupcov inštitúcií EÚ, aktívne diskutovalo viaceré témy týkajúce sa aktuálneho stavu a budúceho rozvoja platformy a webového sídla IPEX.

IPEX (The platform for EU Interparliamentary Exchange – Platforma pre medziparlamentnú výmenu informácií v EÚ) predstavuje prostriedok pre elektronickú výmenu dokumentov týkajúcich sa záležitostí EÚ medzi národnými parlamentmi členských krajín EÚ a inštitúciami EÚ. IPEX (www.ipex.eu) je významným zdrojom informácií o stave kontroly právnych aktov EÚ v národných parlamentoch, pričom umožňuje aktívne sledovať priebeh kontrolných procedúr a nahliadať do parlamentných dokumentov. Popri tom webové sídlo IPEX obsahuje aj sekciu venovanú medziparlamentným konferenciám a stretnutiam realizovaným v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva v Rade Európskej únie.

Predsedníctvo v Správnej rade IPEX preberá ten parlament, ktorý aktuálne usporiadal Konferenciu predsedov parlamentov členských štátov EÚ. V praxi tak predsedníctvo v Správnej rade IPEX prebrala na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie v Bratislave, v dňoch 23. až 24. apríla 2017, práve Kancelária NR SR. Počas jedného roka tak Kancelária NR SR už usporiadala tri zasadnutia Správnej rady IPEX (z toho jedno v Bruseli a dve v Bratislave) a jedno stretnutie pracovníkov kancelárií národných parlamentov zodpovedných za administráciu spolupráce v rámci IPEX (tzn. IPEX korešpondentov).

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies