KOMENTÁR Alaina Destexhe: Masová migrácia? Podľa Európskej komisie nová “norma”
Dimitris AVRAMOPOULOS, európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, nedávno vydal prekvapivé stanovisko a obhajoval ďalšiu imigráciu ako nevyhnutnú realitu, na ktorú by si európski občania mali bez ďalších diskusií zvyknúť.

Článok ilustruje veľa z toho, čo je zle u európskych inštitúcií, najmä Európskej komisie – zmes byrokratickej arogancie, falošnej viery založenej skôr na dogmách než faktoch a pohŕdanie demokratickou diskusiou. Komisia so sídlom v Bruseli nie je nikým volená, ale podľa zmluv EÚ má monopol – áno, monopol – na vytváranie právnych predpisov na európskej úrovni. Komisárom je menovaný byrokrat – jeden pre každý členský štát – často bývalý najvyšší politik, ktorý je teraz vo svojej krajine pôvodu politicky mŕtvy, a preto má len veľmi málo demokratickej legitimity.

“Je načase čeliť pravde … Jediným spôsobom, ako zmeniť naše azylové a migračné politiky do budúcnosti, je v prvom rade kolektívna zmena nášho myslenia,” napísal AVRAMOPOULOS. Domnieva sa, že obyčajní občania nie sú schopní myslieť? Rovnako ako v prípade gréckeho boha Dia na hore Olymp, pravda pochádza z horného poschodia budovy Berlaymont, oficiálny centrály Európskej komisie v Bruseli, ako proces zhora nadol. Hej, hlúpi chlapíci tam dole, ktorí chcú riadiť migráciu, len načúvajte novému samozvanému bohu-byrokratovi a zatvorte ústa, pretože: “Nemôžeme a nikdy nebudeme schopní zastaviť migráciu”. Bodka.

Je úplne jasné, ako ukazuje prieskum za prieskumom, eurobarometer za eurobarametrem a jedny voľby za druhými, že obrovská väčšina európskych občanov nemá iba obavy z prisťahovalectva, ale chceli by ju buď úplne zastaviť, alebo aspoň drasticky obmedziť a znovu získať stratenú kontrolu nad hranicami a rozhodovať, kto smie do Európy a kto nie. Brexit a nedávnej volebnej kampane vo Veľkej Británii, Rakúsku, Nemecku, Holandsku a Českej republike mali ako kľúčový bod prisťahovalectva. Tento trend je extrémne jasný a tieto “signály” nemôžu byť ignorované pánom AVRAMOPOULOS, tým, že napíše “Migrácia je emocionálne, citlivá záležitosť … ovplyvnená rastúcim nacionalizmom, populizmom a xenofóbiou”. Takže každá snaha aspoň spomaliť prisťahovalectvo je považovaná za “rasistickú” a diskvalifikuje toho, kto vzniesol túto námietku voči krásnemu novému svetu, ktorý pre nás plánuje komisia?

Podľa nášho komisára tento populizmus a rasizmus “obmedzil naše príležitosť na zavedenie inteligentných a perspektívnych migračných politík”. Politiky, ktoré budú vymyslené a realizované hádajte kým? Osvietenými európskymi inštitúciami samozrejme.

V normálnom demokratickom procese by mala každá krajina v ideálnom prípade rozhodovať prostredníctvom národných parlamentov o svojich migračných politikách. Na európskej úrovni by sa mala zohľadniť ochota väčšiny občanov. Ale AVRAMOPOULOS sa o tieto veci vôbec nestará. Podľa tohto nevoleného gréckeho komisára je to preto, že “všetci potrebujeme byť na konci dňa pripravení prijať migráciu, mobilitu a rozmanitosť ako novú normu”. Nové normy, ako je veľkosť jabĺk alebo zakrivenie uhoriek, by podľa Európskej komisie mala stanoviť Európska komisia. Migrácia nebude otázkou otvorená pre diskusiu. Bude to “norma” nadiktovaná komisiou.

Musíme skutočne prijať migrantov a utečencov? Podľa Komisie “To nie je len morálny imperatív, ale aj hospodársky a sociálny imperatív pre náš starnúci kontinent”. Toto je ďalšie falošné klišé. Vo svojej knihe Exodus: Ako migrácia mení náš svet, profesor z Oxfordu Paul Collier vysvetľuje, že analyzoval všetky hlavné vedecké články podporujúce tvrdenie, že migranti budú môcť platiť za sociálne dávky starnúcich Európanov, len aby dospel k záveru, že tieto štúdie sú úplne nepresvedčivé . Po prvé, mnohí z migrantov nie sú kvalifikovaní, a za druhé, dostávajú sociálne dávky, takže je pre nich malý alebo žiadny podnet k práci.

Články podporujúce tvrdenie úradníkov – že Európa potrebuje viac migrantov na účely financovania zdravotnej starostlivosti a dôchodkov starnúcich Európanov – zanedbáva, že tento plán môže uspieť len vtedy, ak migranti pracujú. Tieto predpoklady sa preto zdajú byť založené skôr na ideologických predsudkoch ako na reálnych dôkazoch.

Ale čo asi takmer štyri milióny mladých nezamestnaných občanov, ktorí už sú v Európskej únii? Miera nezamestnanosti pre nich bola v posledných rokoch skutočne medzi 15-20%. Nemajú politici “morálny imperatív” (ako hovorí AVRAMOPOULOS) najprv dať prácu a budúcnosť im, než prijmú viac nových migrantov? V Grécku, čo je Avramopoulosova krajiny, miera nezamestnanosti mládeže nie je 17% – súčasný európsky priemer – ale viac ako 40%. V Grécku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku – krajinách s extrémne vysokou mierou nezamestnanosti – existuje aj generácia mladých a vzdelaných ľudí, ale sú nezamestnaní a čelia neistej budúcnosti. Mnoho mladých gréckych občanov nevidí dôvod zostať v Grécku a chcelo by opustiť krajinu. Plánuje ich komisár AVRAMOPOULOS nahradiť migrantami alebo prijme túto vnútornú, takmer nútenú migráciu v rámci Európy ako ich osud? Ďalšiu “normu”?

Snáď najsmutnejším aspektom jeho článku je, že Avramopoulos nie je ľavicový alebo zelený alebo dokonca sociálnodemokratický politik. Je z Novej demokracie, pravicovej strany. Je živým dôkazom toho, ako ďaleko ľavica zašla s ovládnutím intelektuálneho poľa v európskych inštitúciách a vynútila si svoj spôsob myslenia. S “pravicovými” politikmi, ako je Angela Merkelová alebo AVRAMOPOULOS, ktorí zrádzajú svojho vlastného voliča, by sme nemali byť prekvapení vzostupom “populizmu”, ktorý oni tak často odsuzujú.

 

 

Článok pôvodne vyšiel v anglickej verzii na GATESTONE INSTITUTE.

Autor Alain Destexhe je senátor v Belgicku, bývalý generálny tajomník Médecins Sans Frontières a bývalý predseda International Crisis Group.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies