KOMENTÁR Alexa BARNESA: Nord Stream 2 je prínosom pre spotrebiteľov, klímu a hospodárstvo

Ciele energetickej únie sú rozumné a dobre známe: bezpečná, cenovo dostupná, udržateľná energia šetrná voči klíme a podpora investícií. Nord Stream 2 spĺňa tieto ciele. EÚ má konkurencieschopný trh s energiou, kde dodávatelia plynu nielen súťažia medzi sebou, ale aj s inými zdrojmi energie, ako je uhlie alebo obnoviteľné zdroje energie.

Analýza Európskej komisie a Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky poukazuje na to, ako sa ceny plynu stanovujú v centrách a ako dodávatelia plynu, vrátane Gazpromu, musia byť konkurencieschopní s  cenovo dostupným plynom. Pravidlá EÚ takisto zabezpečujú, aby plyn, ktorý by prichádzal cez Nord Stream 2, mohol prúdiť tam, kde je to potrebné v rámci EÚ. Žiadna oblasť nemôže byť izolovaná ako výsledok stavby Nord Stream 2.

Dôsledné stanovovanie cien emisií znamená, že plyn stratil podiel na trhu s lacnejším uhlím pri výrobe energie; iba 16% elektriny sa dnes vyrába z plynu v porovnaní s 25% uhlia, ktoré emituje dvojnásobok CO2. To dokazuje falošnosť tvrdení o technologickom zastaraní  alebo zvýšenej “závislosti” v dôsledku infraštruktúry. Na konkurenčnom trhu je cena, ktorá určuje, koľko plynu sa kupuje a od koho.

Nord Stream 2 umožňuje spotrebiteľom väčšiu voľbu medzi konkurenčným plynovodom a drahším LNG.

LNG v USA je pravdepodobne o 25-45% drahší ako európske trhové ceny na báze plných nákladov. Odborníci z trhu súhlasia s tým, že ceny LNG budú stanovené inými regiónmi a že Európa bude v podstate nakupovať to, čo zostalo.

Po jadrovej kríze v Fukušime boli ázijské ceny LNG viac ako o 60% vyššie ako európske ceny, takže LNG sa tam hrnie namiesto do Európy.

Nová štúdia spoločnosti ewi Research & Scenarios dokazuje, že dostupnosť technológie Nord Stream 2 by mohla znížiť drahý dovoz LNG a namiesto toho ušetriť až 35 miliárd EUR ročne na investície a rast. Okrem toho podľa nedávnej správy Arthura D. Littlea vytvára Nord Stream 2 31 000 pracovných miest a zvýšenie HDP o 2,25 mld. EUR v dôsledku investícií do 15 krajín v celej EÚ.

Zníženie emisií CO2 teraz dáva Európe viac času na vybudovanie nízkouhlíkového hospodárstva.

Nahradenie uhlia plynom cez Nord Stream 2 by okamžite znížilo emisie CO2 pri výrobe elektrickej energie o 160 miliónov ton ročne, čo zodpovedá celkovým ročným emisiám vo Švédsku, Fínsku, Estónsku a Litve.

A napokon Nord Stream 2 zabezpečuje bezpečnosť dodávok ako samostatný systém, ktorý spája Európu s novými rozsiahlymi oblasťami v meste Yamal prostredníctvom trasy, ktorá je o tretinu kratšia a účinnejšia ako súčasné trasy. Nemôžeme zabrániť tomu, aby Európa vyvíjala iné spôsoby dovozu plynu, ako ukazujú mnohé iné projekty LNG a plynovodov. Na konci dňa sa európsky spotrebiteľ mal rozhodovať podľa toho za koľko nakupuje svoj plyn a nie od koho.

Alex Barnes je poradcom pre medzivládne vzťahy spoločnosti Nord Stream 2 AG. Komentár pôvodne vyšiel v anglickom originále Nord Stream 2 benefits consumers, climate and economy. Prinášame vám ho v rámci projektu preklady komentárov a analýz z európskych  záležitostí.

Súvisiace články

Bezpečnostná únia: Európsky informačný systém registrov trestov príslušníkoch tretích krajín

Peter Králik

Búrka v šerbli alebo strata suverenity Slovenska?

Jana Teleki

Spravodlivosť podľa sudkyne Kresl

Jana Teleki
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy