KOMENTÁR Alexa BARNESA: Nord Stream 2 je prínosom pre spotrebiteľov, klímu a hospodárstvo

Ciele energetickej únie sú rozumné a dobre známe: bezpečná, cenovo dostupná, udržateľná energia šetrná voči klíme a podpora investícií. Nord Stream 2 spĺňa tieto ciele. EÚ má konkurencieschopný trh s energiou, kde dodávatelia plynu nielen súťažia medzi sebou, ale aj s inými zdrojmi energie, ako je uhlie alebo obnoviteľné zdroje energie.

Analýza Európskej komisie a Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky poukazuje na to, ako sa ceny plynu stanovujú v centrách a ako dodávatelia plynu, vrátane Gazpromu, musia byť konkurencieschopní s  cenovo dostupným plynom. Pravidlá EÚ takisto zabezpečujú, aby plyn, ktorý by prichádzal cez Nord Stream 2, mohol prúdiť tam, kde je to potrebné v rámci EÚ. Žiadna oblasť nemôže byť izolovaná ako výsledok stavby Nord Stream 2.

Dôsledné stanovovanie cien emisií znamená, že plyn stratil podiel na trhu s lacnejším uhlím pri výrobe energie; iba 16% elektriny sa dnes vyrába z plynu v porovnaní s 25% uhlia, ktoré emituje dvojnásobok CO2. To dokazuje falošnosť tvrdení o technologickom zastaraní  alebo zvýšenej „závislosti“ v dôsledku infraštruktúry. Na konkurenčnom trhu je cena, ktorá určuje, koľko plynu sa kupuje a od koho.

Nord Stream 2 umožňuje spotrebiteľom väčšiu voľbu medzi konkurenčným plynovodom a drahším LNG.

LNG v USA je pravdepodobne o 25-45% drahší ako európske trhové ceny na báze plných nákladov. Odborníci z trhu súhlasia s tým, že ceny LNG budú stanovené inými regiónmi a že Európa bude v podstate nakupovať to, čo zostalo.

Po jadrovej kríze v Fukušime boli ázijské ceny LNG viac ako o 60% vyššie ako európske ceny, takže LNG sa tam hrnie namiesto do Európy.

Nová štúdia spoločnosti ewi Research & Scenarios dokazuje, že dostupnosť technológie Nord Stream 2 by mohla znížiť drahý dovoz LNG a namiesto toho ušetriť až 35 miliárd EUR ročne na investície a rast. Okrem toho podľa nedávnej správy Arthura D. Littlea vytvára Nord Stream 2 31 000 pracovných miest a zvýšenie HDP o 2,25 mld. EUR v dôsledku investícií do 15 krajín v celej EÚ.

Zníženie emisií CO2 teraz dáva Európe viac času na vybudovanie nízkouhlíkového hospodárstva.

Nahradenie uhlia plynom cez Nord Stream 2 by okamžite znížilo emisie CO2 pri výrobe elektrickej energie o 160 miliónov ton ročne, čo zodpovedá celkovým ročným emisiám vo Švédsku, Fínsku, Estónsku a Litve.

A napokon Nord Stream 2 zabezpečuje bezpečnosť dodávok ako samostatný systém, ktorý spája Európu s novými rozsiahlymi oblasťami v meste Yamal prostredníctvom trasy, ktorá je o tretinu kratšia a účinnejšia ako súčasné trasy. Nemôžeme zabrániť tomu, aby Európa vyvíjala iné spôsoby dovozu plynu, ako ukazujú mnohé iné projekty LNG a plynovodov. Na konci dňa sa európsky spotrebiteľ mal rozhodovať podľa toho za koľko nakupuje svoj plyn a nie od koho.

Alex Barnes je poradcom pre medzivládne vzťahy spoločnosti Nord Stream 2 AG. Komentár pôvodne vyšiel v anglickom originále Nord Stream 2 benefits consumers, climate and economy. Prinášame vám ho v rámci projektu preklady komentárov a analýz z európskych  záležitostí.
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies