KOMENTÁR Dušana DOLIAKA: “Šetrite radšej krátkodobo” — odkazuje ministerstvo financií alebo ako Kažimír “životkám” zlomil nohu
Už dva týždne sa píše v novinách o zmene odvodov z poistenia na daň z poistenia. Čo sa ale nepíše vôbec nikde je hlúposť, že sa to týka aj životného poistenia.

Odvody z neživotného poistenia

Minulý rok zaviedlo Ministerstvo financií “krajiny, ktorá sa utrhla v regióne” (P.Kažimír, 19.6.2017, hnonline), “krajiny, ktorej sa výnimočne darí” (R.Fico, 5.2.2018, cas.sk) ďalšie odvody tentokrát s neživotného poistenia iného ako Zákonné poistenie (povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). V krajine, ktorá údajne prekvitá lepšie ako okolité krajiny. V krajine, ktorej HDP rastie okolo 4% ročne a nezamestnanosť je rekordne nízka zavádzame nové dane. Veď čo už je tento odvod ako iná forma dane?

Svoj návrh zdôvodnilo Ministerstvo takto: “Nakoľko v súčasnosti podlieha odvodu len odvetvie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je potrebné rozšíriť odvod aj na ostatné odvetvia neživotného poistenia.” (Nechýba tam ministerským čiarka?) Ak som dobre pochopil, tento typ dôvodu, tak Ministerstvo môže pokračovať s rozšírením odvodu na životné poistenie, na bankové produkty, na žehliarne a na koniec aj na predavačov na trhu: “nakoľko v súčasnosti podlieha odvodu …., je potrebné rozšíriť odvod aj na ….”.

Kým prvotný odvod zo Zákonného poistenia mal aké-také chabé zdôvodnenie “Prostriedky zo samostatného účtu rozdeľuje ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním a zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a s výstavbou a obstaraním technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.”, jeho rozšírenie už smeruje rovno do štátneho rozpočtu. Nuž priradenie (asignácia) by bola ukážkou virtuóznej štylistickej ekvilibristiky. Mohlo by to byť niečo v štýle “… policajného zboru v súvislosti s ostrahou…” alebo “… a preto má policajný a hasičský zbor náklady aj v prípade nezavinených havárií…”.

Z odvodov sú dane

Keďže nemám agentov na ministerstvách a úradoch, dozvedel som sa o plánovanej zmene z TASR. “Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky…”. Ministerskí, nešetrite nás a kľudne nám otvorene povedzte, aké “aplikačné problémy” spôsobujú poisťovniam odvody, ktoré nebudú spôsobovať dane. FAKT by ma to zaujímalo. Ak sa sadzby nezmenia, ČO sa zmení na spôsobe výpočtu. Navyše si podľa TASR Ministerstvo myslí, že “nerovnaké zaobchádzanie” (aj keď nie je jasné či s kozami, jahodami, poistnými zmluvami alebo spracovaním mesačných transakcií; počkám si asi až na dôvodovú správu) sa zmení ak sa odvod zmení na daň pri rovnakej sadzbe. Ehm, neviem.

Životkám zlomili nohu

Asi podľa logiky “nakoľko v súčasnosti podlieha odvodu …., je potrebné rozšíriť odvod aj na ….” Ministerstvo napadlo, že by mohli rozšíriť, teraz už dane aj na životné poistenie. So sadzbou 2% a 3%. Z TASR sa viac nedozvieme, počkáme si na paragrafované znenie a dôvodovú správu. Dúfam, že sa pobavíme ako vždy.

Povedzme si to otvorene: občan môže šetriť tak, že dá svoju stovku do banky, do podielového fondu a … áno, aj do životného poistenia. Dá stovku a čaká výnos, úrok. Každý produkt má svoje výhody aj nevýhody a to nielen pre občana, ale aj pre štát. Počujete ministerskí? Aj pre štát. Viete aké má životka výhody pre štát? Rovnako ako penzijné fondy je to dlhodobé šetrenie. Predčasné zrušenie vedie k finančnej strate, a tak sú ľudia nútení šetriť si na životke až do posledného momentu. Životné poistenie, rovnako ako druhý a tretí pilier, riešia problém starnutia obyvateľstva. No a tomuto pre štát užitočnému nástroju ste sa rozhodli zlomiť nohu. Pred občana ste v pomyseľných pretekoch, kde sa občanovi zaliečajú banky, podielové fondy a životné poisťovne ste životkám hneď znížili výnos o 2% alebo o 3%. Na štart ste dali všetky tri a životke zlomili nohu. Signalizujete: “nonono, občan, nedávaj si peniaze do poistiek, dávaj si len do bánk a fondov”.

Správa TASR obsahuje jednu vetičku, ktorá má naznačiť, že čo sa sťažujeme, veď v iných krajinách EÚ si občania už zvykli na to, že ich štát holí, kde sám chce. Píšu: “Daň z poistenia predstavuje podľa rezortu financií štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie (EÚ). Dôvodom je aj to, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH).” Daň z životného poistenia existuje v niektorých členských štátoch, to je pravda, ale existuje v nich aj odpočítateľnosť platieb životného poistenia zo základu dane. To nám akosi Ministerstvo zabudlo povedať. A v každej krajine si dajú pozor na to, aby ich trh nekríval na jednu nohu. Starostlivo vyvažujú výhody aj nevýhody tak, aby žiadny finančný nástroj nebol príliš zvýhodnený alebo znevýhodnený. A u nás? Ani poriadnu dôvodovú správu neurobia. Nič.

Viete, tie bankové úložky a podielové fondy sú nástroje na krátkodobé šetrenie. Nie že by sa nedali používať aj na dlhodobé šetrenie, to nie, ale predsa len je ten časový obzor bližšie ako pri poistkách, kde sa pohybuje medzi 20 a 30 rokmi.

A tak nám vlastne ministerstvo signalizuje “šetrite radšej krátkodobo. A to je prosím dosť krátkozraké riešenie.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies