KOMENTÁR Jany TELEKI: Kauza Cervanová – násilné akcie proti sestrám Cohen a odsúdenej Viere Zimákovej – 2. časť

V druhej časti zverejnenej v podtitule – Legenda o tom, že Nitrania majú alibi na štvrtok – sa Martin Hanus neobratne, podobne ako Peter Tóth v spomínanej knihe- úplným nezmyslom pokúša vyvrátiť alibi odsúdených na čas, v ktorom malo dôjsť k spáchaniu skutku spochybnením svedectva sestier Cohen.

Odsúdení tvrdili od začiatku, že štvrtok a piatok trávili so sestrami Cohen. Sestry Cohen jednoznačnou výpoveďou, že odsúdení boli s nimi vo štvrtok aj v piatok potvrdili alibi. Z tohto dôvodu by bolo úplne kontraproduktívne, aby v tom čase obžalovaní čokoľvek na ich výpovedi menili, bez ohľadu na prepisovaný dátum v denníku .

Keďže obidva dni strávili so sestrami Cohen,  čachrovanie s dátumami nemalo pre trestné konanie žiadny zmysel. A je jedno, či sa pomýlili v dátume alebo nie. Prepisovaný dátum bol nepodstatný. Pokiaľ by chcel niekto podvádzať, nepredloží doklad s prepísaným dátumom. Predložiť prepisovaný doklad znamená iba to, že predkladali autentický materiál .

Krajský súd nevykonal dokazovanie o alibi obvineného Andrašíka a Čermana, podľa ktorého sa obidvaja mali so sestrami Cohenovými v nočných hodinách kritického dňa vrátiť do Andrášikovho bytu v Bratislave Lamači a hoci súd bezdôvodne odmietol vykonať dôkazy, v rozsudku hodnotil dôkaz, ktorý nevykonal.

Podľa NS ČSFR : Súdy nemohli rozhodovať bez výsluchu sestier Sylvie  a Lucie Cohenových na hlavnom pojednávaní, pretože iným spôsobom nebolo možné preveriť alibi obvinených, že sa s obomi svedkyňami vrátili do Andrašíkovho bytu a ani procesným spôsobom objasniť ďalšie okolnosti dôležité pre hodnotenie dôveryhodnosti  vlastných údajov oboch svedkýň a ďalších dôkazov. Slovenské súdy v dôsledku toho rozhodli o vine obvinených na základe skutkového stavu veci, ktorý nebol dostatočne objasnený. Ich rozhodnutia preto neboli vydané v súlade so zákonom.

Intrigy a násilné akcie proti sestrám Cohen

V roku 1979 Pálkom riadená ŠTB začala proti sestrám Cohen realizovať akciu Sylvia na spochybnenie a skompromitovanie sestier. Ďalšie nezákonné akcie proti sestrám Cohen sú známe z ŠTB akcie Emigrant. Aj keď vedenie ŠTB v roku 1989 nariadilo všetky dokumenty súvisiace s trestnou vecou Cervanová skartovať, predsa len …

 

 Viera Vozárová …

Klimentov scenár v súvislosti s MUDr. Vierou Vozárovou, ak nenazveme zvrátený, je minimálne absurdný.

Ako môže čo i len napadnúť niekomu, že niekto, kto je na školskom vodáckom výlete, si zrazu zatúži odskočiť do Bratislavy 160 km stopom na diskotéku a neskôr pôjde radšej do väzby ako by mal svedčiť proti zločincom ?

Viera Vozárová pod neprimeraným psychickým nátlakom  urobila priznanie o tom, že sa zúčastnila na zverstve vykonštruovanom ŠTB. Urobila to päťkrát a päťkrát to odvolala.

Viera Vozárová sa radšej nechala odsúdiť za krivú svedeckú výpoveď a zavrieť do väzby za výroky, ku ktorým bola donútená, ako by mala prežiť zvyšok života s vedomím, že klamstvom privodila dvom ľuďom smrť. Usvedčujúce výpovede sprevádzali podozrivé okolnosti .

Martin Hanus v texte, okrem osočovania a podsúvania legendy o ľahkej žene a vykonštruovanej teórii, vedome podsunul bludy, ktoré spoľahlivo vyvracia stanovisko generálneho prokurátora :

Závery o vine obvinených sa opierajú iba o skutkové predpoklady, ktoré neboli  dôkazne preukázané a ich existencia je pochybná.“

Podľa rozsudku NS ČSFR : „ Úroveň domienky neprekročila skutkové zistenie o vzdialení sa svedkyne MUDr. Viery Zimákovej  v kritický deň zo sústredenia vodákov v Revištskom Podzámčí.  K overeniu svedectva MUDr. Viery Vozárovej, že sa v kritickom dni  nevzdialila  zo sústredenia vodákov v Revištskom Podzámčí,, krajský súd vypočul iba svedka Pavla Pavlíka a oprel skutkové zistenie o jeho výpoveď napriek tomu, že svedok pripustil opustenie tábora svedkyňou Vozárovou iba „ teoreticky“. Krajský súd nezistil ďalšími dôkazmi, aká bola skutočnosť. Najmä výpovede svedkýň Kataríny Budínskej a Ivony Kustrovej, s ktorými svedkyňa Vozárová bývala v stane, mohli prispieť k objasneniu spornej otázky.“

Martin Hanus nehľadá pravdu, podsúva čitateľovi bludy, vyvrátené generálnym prokurátorom ČSFR v odôvodnení rozhodnutia o sťažnosti obvinených pre porušenie zákona a   NS ČSFR v rozhodnutí o obnove konania. Práve toto rozhodnutie bolo jediné – prvé a posledné, ktoré smerovalo k riadnemu, procesne a formálne správnemu vyhodnoteniu dôkazov. Dôkazov, ktorých podstatnou súčasťou mali byť svedecké výpovede a návrhy obžalovaných, ktorým tieto práva boli zmarené.

Ideologická zvrátenosť komunizmu prejudikovala vinu aj vinníkov bez potreby profesionálneho hodnotenia a zaobstarania dôkazov. Najvyšší súd prikázal Krajskému súdu v Bratislave,  aby vec znovu prejednal a rozhodol. O rozhodnutí nadriadeného súdu sa nepolemizuje, nediskutuje, ale vykoná. V plnom rozsahu zistenej podstaty a odôvodnenia.

Avšak Klimentova ideologická predstava o spravodlivosti vykonávala opäť výkon spravodlivosti ignorovaním rozsudku NS ČSFR.  Katarzia a vnútorné svedomie sa v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nedá očakávať, lebo významná mediálna snaha a podpora tejto témy svedčí o uvedomení si svojvôle  a nezákonnosti, akou Koza  alias Kliment odrezával od nádeje spravodlivosti všetkých Nitranov po dlhé roky.

Sme v roku 2017.  Vymierajú koučovia a autori tohto procesu, zoslabuje sa pozícia samotných exekútorov a spoločenská morálka a vedomie sa začína dívať objektívnejšie a znalejšie na zneužívanie moci a prestáva sa báť týchto smradľavých tieňov zvrátenej socialistickej ideológie a nespravodlivosti.

Jana Teleki je novinárka, ktorá v roku 1999 poukázala na tunelovanie majetku mesta Považská Bystrica. Začali ju však stíhať za básnicku satiru a útok na primátora prostredníctvom tlače. Stala sa nebezpečnou pre všetkých, ktorí sa v jej kritike spoznali. Napriek tomu, že jej stíhanie v roku 1999 právoplatne zastavili, stíhali ju od roku 2000 opakovane až do roku 2011 za ten istý skutok a zrušený paragraf. Do roku 2014 bola priebežne stíhaná aj za zverejnenie nezákonných postupov a chceli ju umlčať a urobiť z nej psychiatrickú pacientku. Intenzívnou publikačnou činnosťou po svojom úteku do zahraničia dosiahla kapituláciu slovenskej justičnej chobotnice a úplného zbavenia viny po 16 rokoch prenasledovania.

***Názory autora prezentované v rubrike Komentáre sa nemusia zhodovať s názormi portálu Eurorešpekt a sú osobným presvedčením autora.***

Súvisiace články

Bezpečnostná únia: Európsky informačný systém registrov trestov príslušníkoch tretích krajín

Peter Králik

Búrka v šerbli alebo strata suverenity Slovenska?

Jana Teleki

Spravodlivosť podľa sudkyne Kresl

Jana Teleki
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy