KOMENTÁR Mariána FABIANA: Šanca pre férové a transparentné komunálne voľby
V editoriali na portáli Milované Piešťany z 24. júla som sa pýtal, či je možné organizovať komunálne voľby tak, aby v nich občania dali moc do najlepším kandidátom na verejnú službu, nie ľuďom, ktorí na voľby môžu použiť najviac peňazí – a potom si kúpia najlepších poradcov a najviac priestoru v komunikácii k voličom.

Dôvod prečo sa spôsob  voľby za peniaze musí zmeniť je to, že takmer nutne vytvárajú priestor na také správanie zvolených kandidátov, ktoré musí zabezpečiť vrátenie investovaných peňazí, teda správanie zneužívajúce verejné zdroje. Nutnosť vrátiť peniaze na voľby je motorom rozkrádania verených peňazí a tiež ohlupovania voličov.

Nič nového pod slnkom: stačilo vytvoriť systém Panem et circenses (chlieb a hry) – a bolo po vznešenej rímskej republike.

V uvedenom texte som načrtol som šancu, podľa ktorej sa dá vytvoriť taká organizácia volieb v ktorých by všetci kandidáti mali rovnaký prístup k voličom a voliči by sa nemohli spoliehať na obrázky usmievavých hláv a ľúbivé heslá, ale pre rozhodovanie by mali v dostatočnom množstve pravdivé predstavenie osobností kandidátov, ich programov pre rozvoj obce a plánov ako ich chcú realizovať

Predstavil som nápad, že jedného krásneho dňa (ktorý musia vytvoriť voliči) – prijme obec Všeobecne záväzné nariadenie O vykonávaní volieb do orgánov obce. Vo VZN by obec stanovila výšku príspevkov pre kandidátov, na čo môžu byť príspevky použité, definovanie spôsobov, ako môžu viesť komunikáciu s voličom, nariadenie vytvorí dozorujúci orgán – niečo ako trvalú volebnú komisiu – ktorá bude vykonávať dozor nad komunikáciou a v prípade potreby zasiahne: uverejní oznam o zistení nezrovnalostí, a tiež, ako sa bude hodnotiť výkon volebného programu a práca zvolených poslancov a informovať verejnosť o vykonanej/nevykonanej práci. O informáciách pre voličov počas volebného obdobia nebudú rozhodovať zvolené orgány, ale tento dozorujúci orgán, za kontrolnej pomoci občanov.

Samozrejme, vstup do takejto kampane Férové a transparentné voľby sa nedá nariadiť, nejaký kandidát sa môže rozhodnúť, že mu to nevyhovuje a bude viesť kampaň po svojom, ale to o takomto kandidátovi sa bude vedieť, že odmietol systém Férových a transparentných volieb

Súčasťou povinností obce by bolo aj zabezpečenie trvalej informovanosti občanov o plnení programov počas volebného obdobia, znova s dozorujúcim orgánom nad pravdivosťou komunikácie aby z toho nebol systém Starosta (primátor) píše čo chce.

Na to všetko budú vyčlenené peniaze z obce.

Napokon, podobné príspevky poskytujú aj náš štát politickým stranám, len žiaľ poskytuje ich bez dostatočnej kontroly a nie len na voľby, ale pre všeobecnú politickú prácu.

Takže ako som písal: najväčšiu možnosť ovplyvňovať voliča má ten, kto má najviac peňazí, a to aj po zásahu štátu. Aj zákon vedie strany k názoru, že nástrojom pre získanie moci sú peniaze.

V takejto podobe – vznik systému Férových a transparentných volieb pomocou všeobecne záväzného nariadenia je predstaviteľný.

Len (ach, to len!) – ako s týmto systémom začať, a začať hneď, už pre tieto komunálne voľby?

Predstavte si, že sa pár kandidátov dohodne s párom vážených dobrovoľných občianskych organizácií pracujúcich v danom meste, že pôjdu do toho, že vytvoria tento systém.

Najprv musí vzniknúť dohoda občianskych organizácií, že do toho pôjdu, dohodnú sa na systéme, ako bude prebiehať volebná komunikácia, získajú ponuku v nákladových cenách od distribútorov komunikácií (napr. miestna TV, tlačiareň, roznos) a následne toto zoskupenie občianskych organizácií s pripraveným systémom osloví kandidátov:

Dúfam, že všetci chceme žiť v meste, v ktorom o výsledku volieb rozhodne nie najväčšia kopa peňazí, ale súťaž kandidátov, poďte sa zúčastniť volieb tak, že budú férové a transparentné.

Tu je náš návrh postupu, spoločne ho upravíme a budeme realizovať.

Všetci budete mať rovnaký a lacný prístup k dostatočne účinnej komunikácii, takej ktorú by ste si osobne nemohli obstarať, pretože táto spoločná od samého začiatku bude príťažlivá pre voliča, pretože v sebe obsahuje férovú súťaž: teda spor, porovnávanie, rozličnosti, priblíženie sa pravde.

Pomôžte voličom skutočne Vás spoznať, rozhodovať sa podľa Vašich plánov a schopností, pomôžte odstrániť moc peňazí z volieb!

Bude to vyzerať podobne ako predvolebné diskusie pred regionálnymi voľbami, ale z diskusií budú aj papierové výstupy, distribuované do každej domácnosti v meste a to všetko sa bude organizovať 3 krát na rozličné okruhy otázok: od predstavenia Vašich osobností, cez Vaše vízie, po Vaše plány.

Kto to zaplatí?

Najprv vy všetci rovnakým dielom, do čiastky mesačného platu. Zároveň budeme zbierať peniaze na transparentný účet z ktorého vrátime každému rovnakým dielom.

A zaviažete sa hovoriť pravdu, v kampani mimo našej kampane využiť len osobnú komunikáciu s voličmi, neútočiť na osoby iných kandidátov, po zvolení zabezpečiť prijatie všeobecne záväzného nariadenia O vykonávaní volieb do samosprávy obce a informovaní verejnosti o činnosti volených orgánov.

Poďte s nami, zoberme moc peniazom, dajme šancu voličom!“

***Autor je analytikom Inštitútu pre regionálnu politiku. Projekt “férové voľby” nadväzuje na obdobný projekt “Diskusné fóra kandidátov” z roku 2000. ****

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies