Komentár Petra KRÁLIKA: Keď “naši ľudia” stavali malý obchvat Prešova v smere Slovenská správa ciest- Doprastav
V roku 2010 bola vo vestníku zverejnená súťaž na malý obchvat Prešova/Škultétyho za 46 miliónov eur. Bolo to na konci druhej Ficovej vlády. S nástupom Radičovej vlády a pôsobením Jána Figeľa na ministerstve dopravy, boli diaľničné súťaže zrušené a začínalo sa odznova.

 

Fígeľ ušetril 20 miliónov eur 

V Trende 11.5. 2011 sme sa okrem iného mohli dočítať, že “počas uplynulých pár týždňov boli vyhlásené verejné súťaže na tzv. veľké cestné stavby, ako sú cesta I/68 Prešov – Škultétyho ZVL a I/61 Trenčín – most s odhadovaným stavebným nákladom spolu cca 150 miliónov eur, ako aj na odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách 1. triedy.”

V prípade malého obchvatu Prešova 25. júna 2012 denník SME priniesol tieto informácie: 

“Projekt “Cesta I/68 Prešov, odbočka Škultétyho – ZVL” by mal byť ukončený v horizonte troch rokov a po prepojení na Nábrežnú komunikáciu by mal výrazne zlepšiť dopravu.

Obstarávateľom tejto dopravnej stavby je Slovenská správa ciest (SSC) a realizovať ju bude Združenie HANT BA DS & ANIK. Náklady na výstavbu štvorpruhového cestného prieťahu by mali dosiahnuť viac ako 32,03 milióna eur s DPH. Stavba je kofinancovaná z fondov Európskej únie, ktorá poskytne na realizáciu 85 % nákladov, zvyšok financií zabezpečí štát.

Základným cieľom zámeru je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta, čo odľahčí súčasnú cestnú sieť v metropole Šariša, zlepší plynulosti dopravy a v neposlednom rade aj životné prostredie.

“Táto cesta je naozaj dlhodobo pripravovaný projekt. Odbremení mesto od tranzitnej dopravy, prinesie viac bezpečnosti, viac komfortu pre obyvateľov mesta,” povedal pre TASR štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Andrej Holák.

Podľa projektového zámeru má táto komunikácia slúžiť pre tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu do doby vybudovania diaľnice D1 Prešov západ Prešov juh.

“Stavba pozostáva z 91 objektov. Je to náročná stavba v intraviláne mesta Prešov, pričom jej celková dĺžka je štyri kilometre a bude pozostávať z viacerých úsekov,” spresnil riaditeľ investičnej výstavy Slovenskej správy ciest Košice Jozef Fabian.

Doplnil, že najzložitejším úsekom bude veľká okružná križovatka pri ZVL s vonkajším priemerom 90 metrov a nad ňou bude nadjazd, ktorý prevedie dopravu z Košíc do Prešova cez diaľničný privádzač, ktorý bude mať dĺžku 314 metrov.

Predseda predstavenstva HANT BA DS, a.s., Jaroslav Jarábek, konštatoval, že ide o náročnú stavbu, ktorá si bude vyžadovať spočiatku množstvo prekládok a prípravných prác. Dodal, že vzhľadom na dopravnú situáciu v Prešove, motoristi musia počítať s tým, že bude dochádzať k viacerým obmedzeniam premávky.”

 

Keď HANT BA DS, a.s bola odobratá stavba

Všetko vyzeralo tak, že stavba sa začne bezproblémovo realizovať a Prešov sa svojho malého obchvatu dočká. Namiesto toho začali problémy, ktoré vyústili do toho, že HANT BA DS, a.s. nedostaval a stavba mu bola odobratá. 21. októbra 2015 sme sa mohli dočítať aj toto: 

“Slovenská správa ciest (SSC) ako investor odstúpila od zmluvy so spoločnosťou HANT BA DS ako zhotoviteľom obchvatu mesta Prešov vybudovaním preložky štátnej cesty I/68 odbočka Škultétyho – ZVL.

Na brífingu po stretnutí s primátorkou mesta Prešov a predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) o tom informoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Škody spôsobené nedokončením stavby, ktorá mala pomôcť vodičom cestujúcim z Košíc smerom na Poprad vyhnúť sa centru mesta, označil za nateraz ťažko vyčísliteľné. Ako uviedol, vznikli samotným nedokončením stavby i tým, že opätovná súťaž vygeneruje iné ceny.

“V roku 2015 sú iné ceny stavebných prác ako boli v roku 2011 a je predpoklad, že tá cena bude vyššia,“ informoval Stromček s tým, že právnici aktuálne zvažujú možnosť trestného oznámenia. Dodal, že firma je v zlej finančnej kondícii a má problém realizovať stavby, ku ktorým sa v minulosti zaviazala na celom území Slovenska. “Mrzí nás osud zamestnancov, ktorí pre túto spoločnosť pracujú. Podstatné pre nás ale teraz je, aby táto infraštruktúra bola dobudovaná čo najskôr,“ uviedol Stromček.

Ministerstvo so samosprávou hľadajú optimálne riešenie dokončenia stavby. Práce sú hotové na zhruba 44 percent. Ich dokončenie odhaduje Stromček na deväť mesiacov. Predchádzať tomu ale musí nájdenie nového zhotoviteľa cez verejné obstarávanie. Existujú pritom jeho dve alternatívy.

Klasické verejné obstarávanie, do ktorého sa môžu zapojiť všetky firmy, ktoré o to prejavia záujem. Druhou možnosťou je rokovacie konanie bez zverejnenia, keď sa priamo oslovujú relevantné firmy s jediným kritériom, a to je cena. “Výhoda tohto riešenia je, že by sme mohli začať stavbu realizovať hneď po ukončení zimy a do nasledujúcej zimy by bola stavba hotová,“ konkretizoval štátny tajomník. Na otázku, či by to stavbu predražilo uviedol, že ide o hypotetickú možnosť.

Podľa Stromčeka by ministerstvo radšej robilo štandardné verejné obstarávanie. Ako ale uviedol, skúsenosti s rokovacím konaním bez zverejnenia v prípade, že sú oslovené všetky relevantné firmy a podklady sú dobre spracované, hovoria, že zhotovitelia vždy súťažia o cenu rovnakým spôsobom ako pri klasickom obstarávaní. “Rozdiel je v termínoch, keď ušetríte celé týždne,“ uviedol Stromček s tým, že podmienkou na vypísanie rokovacieho konania bez zverejnenia je vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste. “Kroky, ktoré s tým súvisia, bude ministerstvo vedieť zhruba do 10 dní,“ uviedol štátny tajomník.”

 

Hant žaluje štát

Následne 29. októbra 2015 priniesol denník Pravda informáciu, že Hant pre obchvat Prešova žaluje štát. Podľa zverejnených informácii: 

“Stavebná firma zároveň podala žalobu na súde, aby rozhodol, či mala Slovenská správa ciest právo odstúpiť od zmluvy. Cestári zdôvodnili odstúpenie od zmluvy tým, že dielo nebolo dokončené do 7. októbra. HANT BA DS tvrdí, že zazmluvnený termín na dokončenie stavby v skutočnosti ešte neuplynul a cestárov o tom informovali.

„Podľa zmluvy o dielo, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, vyhláseného v roku 2011 a ukončeného v máji 2012, termín dokončenia stavebných prác je 40 mesiacov od odovzdania staveniska. Stavenisko nám bolo odovzdané po jednotlivých častiach a k úplnému odovzdaniu staveniska, ako predpokladala zmluva, došlo až v novembri 2013,“ informoval riaditeľ HANT BA DS pre oblasť východ a člen predstavenstva Jozef Šebej-Kovaľ. Zatiaľ podľa neho uplynulo len 23 mesiacov od odovzdania staveniska.

Pri stavebných prácach sa podľa firmy z Považskej Bystrice vyskytli viaceré prekážky, ktorých riešenie vyžadovalo kvalifikovanú súčinnosť SSC.

„Táto súčinnosť nám nebola poskytovaná a preto sme nemohli v prácach riadne pokračovať podľa pôvodného plánu,“ uviedol zástupca HANT BA DS. Pôvodný projekt je podľa firmy rizikový z hľadiska protipovodňovej ochrany.

„Napriek tomu Slovenská správa ciest a stavebný dozor nám doteraz nedali pokyny, ako máme dielo stavať, aby bolo dostatočne zabezpečené proti povodniam. Bez ich súčinnosti nemôžeme postupovať podľa projektu a ani projekt svojvoľne meniť, čo nás brzdí v prácach na stavbe,“ upozornil Šebej-Kovaľ. Za problematickú označil aj statiku stavby. „Zhotoviť stavbu podľa pôvodného projektu by znamenalo riziko z hľadiska jej statiky a vystaviť obyvateľov takémuto riziku si žiadna seriózna stavebná firma nedovolí,“ dodal.

HANT BA DS má záujem dokončiť stavbu v Prešove v zmluvne dohodnutom termíne. Spoločnosť požiadala SSC o rokovanie o ďalšom postupe, tá zatiaľ neodpovedala. „Bez doriešenia problematických záležitostí, ktoré neumožňujú realizovať stavbu podľa pôvodného plánu, však stavbu nebude možné dokončiť žiadnym dodávateľom. Tieto problematické otázky nemôže vyriešiť ani akákoľvek zmena stavebnej spoločnosti,“ uzavrel Šebej-Kovaľ.

O odstúpení SSC od zmluvy so združením HANT BA DS – ANIK na stavbu preložky cesty I/68 v Prešove odbočka Škultétyho – ZVL informoval štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček. Stalo sa tak po jeho stretnutí s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou a predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom 21. októbra v Prešove.

Škody spôsobené nedokončením stavby, ktorá mala pomôcť vodičom cestujúcim z Košíc smerom na Poprad vyhnúť sa centru mesta, označil Stromček za ťažko vyčísliteľné, keďže nová súťaž vygeneruje pravdepodobne vyššiu cenu. Právnici aktuálne zvažujú možnosť trestného oznámenia. Firma HANT BA DS je podľa Stromčeka v zlej finančnej kondícii a má problém realizovať zazmluvnené stavby. Práce na stavbe sú hotové na zhruba 44 percent a ich dokončenie by malo trvať predbežne deväť mesiacov.

Zmluvná cena za stavbu v Prešove je 26,69 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, resp. 32,03 mil. eur vrátane dane. Na základe zmluvy, uzavretej 23. mája 2012, termín na realizáciu diela bol 36 mesiacov od odovzdania staveniska. To bolo odovzdané po častiach, prvé odovzdanie malo byť do tridsiatich dní od podpisu zmluvy. HANT BA DS vznikla v septembri 2007, má základné imanie 33,2 tis. eur.”

 

Doprastav cez priame rokovacie konanie opäť v pôvodnej sume 46 miliónov eur

Agentúra SITA 20. júna 2016 priniesla konečnú informáciu, že Druhú fázu výstavby cesty prvej triedy I/68 Prešov odbočka Škultétyho – ZVL (miniobchvat Prešova) zhotoví spoločnosť Doprastav, a. s..:

Stavebné práce sa zaviazala uskutočniť za takmer 26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (31,17 mil. eur vrátane dane). Stavbu má dokončiť do 275 dní, teda deväť mesiacov, od účinnosti zmluvy 18. júna. Vyplýva to zo zmluvy o dielo medzi Slovenskou správou ciest (SSC) a Doprastavom zverejnenou v centrálnom registri s tým, že stavenisko má byť odovzdané do pätnástich dní. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Cestári zadali zákazku na dokončenie malého obchvatu Prešova cez priame rokovacie konanie a tento postup im nedávno odsúhlasil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Organizácia podľa úradu uniesla dôkazné bremeno a preukázala existenciu technických dôvodov, kedy predmet zákazky môže poskytnúť len určitý dodávateľ. „Kontrolovaný nepreukázal vznik mimoriadnej udalosti, ktorú nemohol predvídať, ani nepreukázal existenciu časovej tiesne. V prípade, ak kontrolovaný preukáže splnenie čo i len jednej podmienky na použitie priameho rokovacieho konania, jeho konanie je potrebné vnímať ako v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ priblížil hovorca ÚVO Ján Mažgút začiatkom júna výsledok kontroly.

Slovenská správa ciest vlani odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom stavby preložky cesty v Prešove. Bola to podľa nej jediná možnosť, ako opakované porušovania zmluvy zhotoviteľom riešiť a hlavne zabezpečiť dokončenie stavby. Zo zmluvnej ceny 32 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty boli za necelé tri roky prestavané a finančne uhradené stavebné práce za 12 mil. eur, čo je 38 %. Združenie firiem Hant BA DS, a. s. (Hant)) a ANIK malo cestu postaviť pôvodne do júna a po predlžení lehoty do októbra minulého roka. Spoločnosť Hant, ktorá vlani v decembri zmenila meno na Dopravné stavby, a. s., označila odstúpenie cestárov od zmluvy za neplatné a podala žalobu na súde, aby rozhodol, či mali na to právo.

 

 Keď “naši ľudia” stavali malý obchvat Prešova v smere Slovenská správa ciest Doprastav

Podľa zdroja z prostredia Slovenskej správy ciest a ďalších zamestnancov, ktorí si želajú byť nemenovaní bola stavba malého obchvatu celá zmanipulovaná. Títo zamestnanci tvrdia, že celá zákazka údajne “bola vopred šitá na mieru Doprastavu a ten bol z nej úmyselne vylúčený na začiatku. Rovnako tvrdia, že Slovenská správa ciest úmyselne neposkytovala následne firme Hant BA DS, a. s. (Hant), aby ju odstavila od stavby a stavbu po nástupe opäť vlády Smeru vrátila pôvodne do sumy 46 mil. eur namiesto 26.”

Súdny spor Hant BA DS, a. s. (Hant) so štátom práve v tomto období ide do finále a je vysoká pravdepodobnosť, že dnes už následník Dopravné stavby a.s. súdny spor vyhrá, čím sa náklady na malý obchvat nepriamo navýšia a opäť to zaplatia daňoví poplatníci.

Na čele organizácie Slovenskej správy ciest stojí Ing. Roman Žembera – spolužiak expremiéra Róberta Fica, ktorého pravou rukou je investičný riaditeľ Ing. Juraj Joanidis, prekvapujúco sused  Miroslava  Bödöra z Bonulu.

Zdroj z prostredia Slovenskej správy ciest rovnako tvrdí, že údajne “príbeh Doprastavu pokračuje tak, že ten nemá v súčasnosti zaplatené od štátu 6 miliónov eur.”

Vtip je údajne v tom, že “Doprastav dlhuje svojim veriteľom desiatky miliónov eur. Avšak, keď štát po písomnom dožiadaní nie je schopný zaplatiť Doprastavu 6 miliónov eur, Doprastav súdnym rozhodnutím si môže obstarať dôvod neplatiť svojim veriteľom pre insolventnosť”, dodáva zdroj z prostredia Slovenskej správy ciest.

Zamestnanci Slovenskej správy ciest rovnako poukazujú, že obdobným spôsobom ako v prípade malého obchvatu Prešova sa postupovalo pri havárii Kremnické Bane alebo havárii pri zosuvoch na Orave.

 

Čítajte tiež:

http://www.eurorespekt.sk/podcast-vypocujte-si-vypoved-jozefa-beniatku-ktory-hovori-o-zaciatku-celej-kauzy-statnej-tajomnicky-jankovskej-v-roku-2000/

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies