KOMENTÁR Petra KRÁLIKA: Slovenské národné záujmy sú len prázdne slová pre domáce slaboduché publikum
Minulý týždeň vo štvrtok 15. marca európsky parlament prekopal úplne návrh smernice “Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb “ a prijal “Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2018 o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))”.

Prekopal ho tak, že účinnosť tejto smernice posunul o rok skôr. Členské štáty ju budú musieť prijať do 31.12. 2019.

Nový návrh tak vyhovuje, že odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality dánskym parlamentom, Poslaneckou snemovňou Írska, Senátom Írska, Poslaneckou snemovňou Luxemburského veľkovojvodstva, maltským parlamentom, holandskou Prvou komorou, holandskou Druhou komorou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity, sa po zmene z 15. marca s princípom subsidiarity dávajú do súladu.

Chcem len pripomenúť, že je nemiestne trápne, keď človek v slovenských denníkoch číta názory popredných ekonómov o tom “Akú chcú mať európsku úniu” a tie paradoxne nijak nekorelujú s realitou legislatívneho procesu v tejto oblasti a ani s tým čo sa aktuálne v európskej politike – tej europarlamentnej deje.

Absolútnym trapasom však je, že tí, čo sa najviac oháňajú ochranou národných záujmov Slovenska, si len idú svoje rozprávky starej matere pre domáce bezprízorné publikum, namiesto toho aby si plnili svoj národný poslanecký mandát v Národnej rade SR, tak ako ich kolegovia z Švédska, Holandska, Dánska či Írska.

Márne by ste hľadali zasadnutie pléna Národnej rady k tejto téme, či uznesenie Výboru pre európske záležitosti, zahraničné výboru alebo hospodárskeho a finančného výboru. Pritom nejde o nič iné ako o podstatu ďalšej integrácie v európskej únii, teda to čo bude v prvom ovplyvňovať aj naše podnikateľské prostredie.

Keď si pozriete činnosť napríklad českého eurovýboru v Poslaneckej snemovni, tak vidíte naozaj inštitút a fórum, ktoré na vzťahu českých národných záujmov a európskej politiky maká.

Slovenský eurovýbor dokáže v jednom uznesení a v jednej hodine rokovania s opovážlivosťou tvrdiť, že prekoval 168 bodov budúceho legislatívneho procesu v európskej únii pre rok 2018.

A tak je len pocit trápneho a rozčarovaného povzdychu nad tým, že medzi krajinami, ktoré aktívne vstúpili do oponentúry “Spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov”, človek nevidí Slovensko a ani slovenský parlament.

Ešte šťastie, že opäť sú tu tí druhí, ktorí bojujú za nás.

Slovenské národné záujmy sú len prázdne slovo pre domáce slaboduché publikum!

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies