KOMENTÁR Petra KRÁLIKA: Slovenské národné záujmy sú len prázdne slová pre domáce slaboduché publikum

Minulý týždeň vo štvrtok 15. marca európsky parlament prekopal úplne návrh smernice “Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb ” a prijal “Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2018 o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))”.