KOMENTÁR Uzay BULUT: Islamizácia histórie skrze islamizáciu geografie nielen v Turecku
Debata o tom, či islam bol unesený fundamentalistami (alebo či toto náboženstvo samo o sebe káže nenávisť, ktorá vedie k terorizmu) sa vedie v Spojených štátoch už od útokov 11. septembra 2001. Aj keď tento problém doteraz nebol objasnený, jedna vec je jasná : v moslimskom svete je démonizovanie Židov a kresťanov úplne samozrejmé.

Zoberme si napríklad Turecko, kde antisemitizmus bol po desiatky rokov verejne zvestovaný prominentnými členmi vlády, náboženskými predstaviteľmi i médiami. V júni tohto roku, sa aj hlava vládneho direktoriátu pre náboženské záležitosti (Diyanetu) pripojila do tohto chóru.

V reči prednesenej v Gaziantepe (ktorej prepis bol uvedený na oficiálnom twitterovom účte Diyanetu) profesor Dr. Mehmet Görmez vyhlásil, že islam bol Alahom privedený na svet, aby napravil “skreslenie” spôsobené judaizmom a kresťanstvom. Vyhlásil, že v centre judaizmu sa nachádza “materializmus, peniaze a bohatstvo”. Pokiaľ ide o kresťanstvo, tvrdil že je to naopak, aj keď jeho interpretácia božstva je rovnako “chybná”, pretože takmer “zakazuje ohováranie sveta a predpokladaného majetku aj bohatstva. [Haram].”

Diyanet bol založený v r. 1924 vládou Turecka vedený Republikánskou ľudovou stranou po zrušení osmanského kalifátu, ako následník Sheikh ul-Islam, predchádzajúceho úradu pre náboženské záležitosti. Má veľa odborov a rozhodujúci medzi nimi je Najvyššia rada pre náboženské záležitosti (High Board of Religious Affairs), ktorej povinnosti zahŕňajú:

“Rozhodovanie, šírenie názorov a odpovedanie na otázky v náboženských záležitostiach skrze uhol pohľadu z fundamentálnych textov a metodológie a historickej skúsenosti islamského náboženstva, s ohľadom na jeho súčasné požiadavky a potreby.”

Nielen to, žiadne ďalšie náboženstvo v Turecku, iné ako islam nemá moc, vplyv, alebo financie z Diyanetu – ktorého rozpočet je vyšší ako rozpočet väčšiny ministerstiev. Ostatné náboženstvá nie sú buď oficiálne uznávané (ako v prípade alavitov a jezidov), alebo sú na pokraji kompletnej eliminácie vlády – ako v prípade judaizmu, gréckej ortodoxie a asýrskeho a arménskeho kresťanstva.

Turecko nie je osamotené v tejto praxi, ktorá nás privádza späť k otázke prečo “moslimovia toľko nenávidia Židov”.

Podľa Andrewa Bostoma, autora The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History (Dedičstvo islamského antisemitizmu: sväté texty velebnej histórie), odpoveď leží v Koráne, ktorého “ústredný antižidovský motív … možno nájsť vo verši 2:61 a opakovane vo verši 3: 112. “

Oni boli ponížení [Alah] kdekoľvek boli zastihnutí, a to podľa dohovoru Alaha a záväzku moslimov. Privolali na seba hnev Alaha a boli uvrhnutí do biedy. Bolo tomu preto, že neverili veršom Alaha a neoprávnene zabili prorokov. Bolo tomu preto, že boli neposlušní a [zvyčajne] hriešni. (3: 112) Sahih INTERNATIONAL

V interview v roku 2008 Bostom hovorí:

Židia sú obviňovaní zo zavraždenia prorokov a hrešenia proti vôli Alaha a preto sú odsúdení a prekliati na veky. Verš 2.61 hovorí ‘hanba a bieda usadená na nich.’ A tento verš je spojený s veršami ako 5:60, a ďalšími veršami o Židoch premenených v opice a ošípané, čo bolo súčasťou ich kliatby. Verš 5:78 opisuje prekliatie Židov Davidom a Ježišom, synom Márie. Existuje príbuzný verš 5:64, ktorý obviňuje Židov ako šíriteľov vojny a rozkladu aj ako starovekého predchodcu protokolov sionských mudrcov. (Palestínsky predstaviteľ prezident Mahmud Abbas citoval tieto verše počas svojej invektívy voči Židom v Izraeli v r. 2007.) Všeobecne možno povedať, že celková debata Koránu o Židoch sú litánie o ich hriešnosti a trestoch, ako súčasti božskej obžaloby, odsúdenia a potrestania. “

Moshe Sharon, emeritný profesor islamských a stredovýchodných štúdií na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme vysvetľuje, že podľa Koránu:

“Základným prístupom je, že všetka história je v skutočnosti islamskou históriou … že všetky dôležité historické postavy sú v skutočnosti moslimovia – od Adama až po súčasnosť. Takže keď Židia, alebo kresťania niečo požadujú a trvajú na fakte, že existoval kráľ zvaný Šalamún , alebo kráľ zvaný Dávid, alebo proroci Takzvaní Mojžiš, alebo Ježiš, hovoria niečo, čo nie je pravda. v skutočnosti ani nevedia, že všetky tieto postavy sú v podstate postavy moslimské. “

Sharon pokračuje:

“V skutočnosti, od stvorenia sveta existuje len jedno náboženstvo a týmto náboženstvom je islam. Takže keď niekto povie ‘Pozri, toto je miesto spojené so Šalamúnom a tu je miesto, kde stál Šalamúnov chrám’, pravoverný moslim mu odpovie: Áno, máš úplnú pravdu. Ale nezabúdaj, že Šalamún bol moslim a tiež Dávid bol moslim. takisto Abrahám bol moslim. Izák bol moslim, a aj Ježiš bol moslim. Takto si predstavujú islamizáciu histórie. “

Sharon hovorí, že skrze túto “islamizáciu histórie” existuje aj “islamizácia geografická”, taká, že:

“Akékoľvek miesto spojené s týmito ľuďmi, alebo s týmito prorokmi, ktorí všetci boli moslimami sa stáva moslimským územím. A preto aj keď islam nebol na týchto územiach pred príchodom Mohammeda, mal by tam byť. Pokiaľ ide o tieto územia, mám na mysli Stredný východ, alebo ďalšie časti mimo Stredný východ, ktoré sú teraz moslimské. Takže akékoľvek také miesto musí byť oslobodené, nie znovu dobyté. Tieto miesta musia byť oslobodené.

Takže islam, objavujúci sa v histórii v čase Mohammeda (alebo znovuobjavujúci sa z hľadiska tohto pohľadu) je ako osloboditeľský. A preto neexistuje žiadna islamská okupácia. Ak niekto niečo okupuje, bude to vždy niekto iný, nie Moslimovia. Takže neexistuje islamská okupáciá. Existuje iba islamské oslobodenie.

Tato kombinácia nenávistných veršov Koránu, ako zdôraznil Bostom a revízie islamskej histórie podľa Sharona stvorila netvora v podobe existenciálnej hrozby pre židovsko-kresťanský svet.

V dôsledku toho potrebuje Západ dôsledne realizovať nekompromisnú politiku zabezpečovania náboženskej slobody, ako pre nemoslimov, tak aj pre neextremistických moslimov, kdekoľvek sa usadia.

Aby bola táto politika účinná musí viesť úprimnú a otvorenú diskusiu o histórii a učení islamu, rovnako ako o jeho súčasnej podobe, nie ako o “náboženstve  mieru” (čo by podľa islamu mohlo nastať iba ak by celý svet akceptoval Alaha a islamské zákony šaría), ale ako “náboženstve vojny a teroru” .

Uzay Bulut, je rodená moslimka, vychovaná v Turecku, ktorá je v súčasnosti novinárkou pôsobiaci vo Washingtone, DC Je publikujúcou členkou stredo-východných fóra. Text vyšiel v anglickom originále  The Islamization of History na Gatestone Institute. Publikujeme ho s láskavým súhlasom inštitútu v rámci partnerského projektu prekladov textov.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies