Komisár Oettinger: O vymenovaní vrcholových manažérov EÚ by za žiadnych okolností nemali rokovať štáty EÚ a politické strany

Tvrdí sa to vo „Vyhlásení komisára Oettingera k uzneseniu Európskeho parlamentu o politike integrity Európskej komisie“.

Podľa Oettingera  „Európsky parlament hlasoval o uznesení týkajúcom sa vymenovania generálneho tajomníka Komisie. Od uvedeného vymenovania Európsky parlament vydal mnoho vyhlásení a položil veľa otázok. Komisia plne spolupracovala a rozsiahlo a podrobne odpovedala na všetky otázky Výboru pre kontrolu rozpočtu, počas vypočutia aj formou dokumentov“, uvádza eurokomisár.

Zároveň pokračuje tvrdením, že „dnes sme dospeli do bodu, keď sa musíme na to všetko pozrieť nezaujato, objektívne a s jasnou hlavou. Komisia pri vymenúvaní nového generálneho tajomníka dodržala ducha aj literu všetkých pravidiel stanovených v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie, ktorý sa vzťahuje na všetky inštitúcie. Komisia sa neodchýlila od svojho vnútorného právneho rámca ani od rokovacieho poriadku, ani nekonala v rozpore s existujúcou praxou, ktorou sa riadime už dlhé roky. Predchádzajúci traja generálni tajomníci boli vymenovaní na základe presne toho istého postupu. Vhodnosť a reputácia úradníka vymenovaného do funkcie generálneho tajomníka sú takisto bez akýchkoľvek pochybností. Kolégium komisárov 21. februára na základe návrhu predsedu prijalo toto rozhodnutie jednohlasne.“

Celé vyhlásenie je motivované sporom okolo generálneho tajomníka EK  a jeho menovanie. Oettingera ďalej tvrdí vo vyhlásení, že „komisia víta skutočnosť, že v uznesení sa uznáva, že všetky inštitúcie EÚ sú podľa zmlúv v záležitostiach týkajúcich sa ich organizácie a personálnej politiky nezávislé. V uznesení sa navyše správne uvádza, že rozhodnutie Komisie vymenovať nového generálneho tajomníka nemožno zrušiť, čo ani neurobíme, keďže dodržiavame Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Komisia je otvorená každej konštruktívnej diskusii. To je dôvod, prečo sme pripravení spoločne s Európskym parlamentom a ostatnými inštitúciami prehodnotiť, ako možno v budúcnosti zlepšiť uplatňovanie súčasných pravidiel a postupov. Na tento účel som predložil návrh na zorganizovanie medziinštitucionálnej diskusie za okrúhlym stolom v čo najkratšom čase. Tieto rokovania by nám mali umožniť zaručiť excelentnosť a nezávislosť verejnej služby EÚ, ktorá pracuje v prospech a v spoločnom záujme našich občanov.“

Šokujúcim sa dnes stal pre mnohých záver vyhlásenia, ktorý vojde do dejín. Znie: 

„Vymenovania na pozície vrcholového manažmentu by sa za žiadnych okolností nemali stať predmetom rokovaní medzi členskými štátmi a politickými stranami. Všetky inštitúcie EÚ majú spoločnú povinnosť zabezpečiť, aby sa to nestalo.“
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies