Krach svidníckej pôrodnice: Pacienta treba liečiť kým žije, mŕtvolu pán minister neoživíte

Pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli, že Svet zdravia zatvára pôrodnicu vo Svidníku. Kde je vlastne problém? Ako sa dalo krachu svidníckej pôrodnice predísť? A čo teraz robiť –  inštruktážne video pre Svidníčanov na konci blogu.

Pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli, že Svet zdravia, patriaci finančnej skupine PENTA, zatvára pôrodnicu vo Svidníku. Finančná skupina PENTA sa hrdí tým, ako dokáže „špičkovo“ zarábať  a vraj perfektne manažovať súkromné zdravotníctvo. Ročne jej nemocnice zarobia vyše 10 miliónov eur.  Svidník je región s 33 tisíc obyvateľmi a radí sa medzi hladové doliny. Ako dôvod zavretia tejto pôrodnice Svet zdravia uviedol, že nemá na jej fungovanie dostatok atestovaných lekárov.

Koľko trvá rodiacej žene cesta z okolia Svidníka do najbližšej nemocnice  po rozpadnutých a preťažených cestách  alebo že máme ešte v 21. storočí aj po 10rokoch sociálnej vlády na Slovensku hladové doliny, že Svidnícky okres vymiera a že všetky daňové úľavy štátu voči zamestnávateľom aj tento rok dostalo len západné Slovensko. Aj to sú otázky, nad ktorými sa treba zamýšľať ( hlavne počas volieb).

Chcem však poukázať na to, čo na prvý pohľad nevidno. Bežná pôrodnica s 350 pôrodmi za rok je normálne stratová a zdravotné poisťovne by ju nemali ani zazmluvniť – platiť jej za pôrody, pretože tento počet pôrodov je nedostatočný na to aby personál danej pôrodnice mal dostatok skúseností aby sa o rodičky i o novorodené deti dobre postaral. (Kde si dáte opraviť pre vás dôležitý počítač, či auto, u suseda, ktorý to už raz robil, alebo na druhom konci mesta, kde robia takéto opravy denne?) Dostatočné skúsenosti a prax má personál pôrodnice pri viac ako 500 pôrodoch za rok.  Ale pôrodnica vo Svidníku nie je bežná pôrodnica – je akoby z iného sveta,  ako sme sa cez médiá dozvedeli, v nemocnici patriacej finančnej skupine PENTA, nedostatok pôrodov nebol dôvod na zavretie. Tým dôvodom bolo to, že táto súkromná a zisková nemocnica nedokázala nájsť dostatok skúsených lekárov: “Dôvod je jednoduchý, akútny nedostatok atestovaných lekárov.“    Ako bolo medializované, náborový tím Svetu zdravia oslovil 50lekárov, ale z nich horko-ťažko vyskladali len jeden plný úväzok lekára. „Oslovili podľa neho sami alebo cez personálnych agentov viac ako 50 atestovaných gynekológov, ktorí by do Svidníka mohli prísť pracovať. Ale neboli úspešní. Od februára tak budú mať len jeden úväzok atestovaného lekára, ktorý vyskladali viacerí lekári. „Ostatní lekári sú neatestovaní. Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky potrebujeme aspoň 4 až 5 atestovaných gynekológov,“ hovorí Král.

Čiže zhrňme si zážitky z tejto pôrodnice:

  1. PENTA nedokáže manažovať ani pôrodničku vo Svidníku, tak ako chce manažovať koncovú nemocnicu Bory v Bratislave ? Pripomínam pánom finančníkom, že postaviť nemocnicu nestačí. Nemocnica nie je budova, nemocnica sú lekári a sestry. Verím, že na budovy máte páni dosť peňazí – len z Dôvery sa vytiahlo do daňových rajov vyše 400miliónov eur a ministerstvo zdravotníctva Vám zas rado posunie eurofondy, ale peniaze na podnikanie nestačia.  Skutočne dobrý podnikateľ dokáže k sebe pritiahnuť aj výborných zamestnancov.
  2. Zdravotné poisťovne nerobia čo majú. Ak by robili, tak vo Svidníku je dôvod zatvorenia pôrodnice nedostatočný počet pôrodov za rok, čo ohrozuje zdravie a bezpečnosť pacientov. A potom možno aj  nesplnenie ani minimálnych personálnych normatívov na danom oddelení, pretože ako sami predstavitelia Svetu zdravia uviedli, pôrodnica má personálne problémy už takmer pol rokaAko teda funguje – nefunguje kontrolná činnosť poisťovní a aký je ich tlak na kvalitu zdravotnej starostlivosti ?   Na základe čoho zdravotné poisťovne platili oddelenie, ak dlhodobejšie vysoko pravdepodobne nespĺňalo ani minimálne personálne normatívy ?  Ministerstvo zdravotníctva určuje koľko má mať minimálne metrov štvorcových ambulancia, čakáreň, či oddelenie, koľko tam musí byť umývadiel, aké lieky musíte mať  v skrinke, atď. Ak to nespĺňate, ambulanciu vám zatvoria, rovnako ministerstvo určuje aký na oddelení musí byť minimálny počet atestovaných lekárov a koľko sestier . Spĺňal túto nevyhnutnú podmienku  Svet zdravia v Svidníku ? Alebo ten posledný atestovaný lekár, ktorý dal výpoveď mával vari tridsať služieb do mesiaca ? Ako kontrolovalo ministerstvo zdravotníctva tieto zariadenia?  Skutočne platia pravidlá v tomto štáte pre každého rovnako ?
  3. Pôrodnice v Bratislave nemajú dosť financií aby lepšie vyzerali, hoci sa tu narodia tisícky detí za rok (Ružinov a Kramáre  viac ako 2500 pôrodov každá, Antolská 3000 pôrodov  ročne) . Poisťovne sú tu neoblomné a nezaplatia za tieto pôrody štátnej nemocnici dostatok na to aby tieto oddelenia mohli rodičkám poskytnúť intimitu alebo lepšiu stravu, niekedy dokonca ani kúrenie. Ale vo Svidníku k pôrodnici s 350 pôrodmi za rok, sú poisťovne natoľko štedré, že táto nemocnica si na seba zarobí, je aj na novú fasádu, na recepčnú, na maľovku, na všetko..
  4. „Táto kritická personálna situácia nastala po prvej výpovedi primárky oddelenia v lete 2017. Okamžite sme o tom informovali predstaviteľov mesta aj župy a požiadali ich o aktívnu pomoc. Žiaľ, bez výsledku,“ povedal hovorca siete Svet zdravia Tomáš Král.

Firma PENTy žiada o pomoc Svidník a župu : Finančná skupina PENTA má ročný čistý zisk štvrť miliardy eur, samotný Svet zdravia zarába 10 miliónov eur ročne, vyberá poplatky od pacientov za objednanie, za nabíjanie telefónu a rovnako má dostatok peňazí na pokuty .   Svidnícky okres patrí medzi hladové doliny a vymiera. Ale ak má ziskový Svet zdravia problém s malou pôrodničkou, tak o pomoc prosí mesto Svidník. 🙂  V slovenskom zdravotníctve zisková finančná skupina PENTA, ktorá je nielen že zisková ale vyhráva nad štátom pri čerpaní eurofondov na nákup CT a na budovy nemocníc, nie je schopná nájsť lekárov a musí jej pomáhať ten „zlý“ a „neúspešný“ štát, ktorý si svoje nemocnice vraj nedokáže  manažovať.

(V krajnom prípade je podľa jeho slov rezort zdravotníctva pripravený pomôcť aj s personálnymi kapacitami. „Takisto mám prísľub od ministra vnútra, že by prípadne vedeli vypomôcť aj lekári z jeho rezortu,“ avizoval minister Drucker…. )

5. „ Je úlohou predovšetkým vedenia nemocnice, aby sa uchádzalo o dôveru rodičiek, na druhej strane je aj na obyvateľoch mesta Svidník a regiónu, aby pôrodnicu viac využívali,“uviedol minister Drucker v stanovisku.

Zasahuje krízový manažér – ale žiaľ po funuse, mŕtveho pacienta neoživíte, pán minister. Pacienta treba liečiť kým žije.    Pán minister Drucker Svetu zdravia pre pôrodničku prisľúbil aj štátnych lekárov a spolu s majiteľmi nemocnice, s mestom a okresom budú presviedčať svidnícke ženy, aby šli rodiť do pôrodnice, kde personál nemusí mať dosť skúseností na bezpečnú prácu. Prepáčte mi priamosť, ale ako lekár a pediater, ktorý si uvedomuje ako je pri pôrode dieťaťa dôležitá prax, mi nedá spýtať sa Vás pán minister :  Poslali by ste do tejto pôrodnice rodiť aj vlastnú manželku ?

6. Neviditeľná ruka trhu problém akosi v Svidníku nevyriešila  – v zdravotníctve nemá rozhodovať trh, ale medicínske štandardy, prosím expertov SaS na zdravotníctvo, aby si dobre naštudovali zdravotníctvo USA a svidnícku pôrodničku. Trh v zdravotníctve nefunguje. Rovnako ako v armáde, či v školstve, trh nefunguje ani v zdravotníctve. Lebo trh zaujímajú iba peniaze a iné hodnoty ako zdravie, život, solidarita, spravodlivosť nevyrieši.

7. Aj Bratislava sa môže poučiť zo Svidníka – štát sa pri stavbe koncovej nemocnice v Bratislave nemôže spoľahnúť na súkromnú nemocnicu, lebo súkromník sa jedného dňa môže rozhodnúť, že nejaké oddelenie jednoducho zavrie. A čo potom, kde pôjdu potom pacienti takéhoto oddelenia, do Viedne?

Na záver, štruktúra obyvateľstva, sociálne pomery, cestné a prírodné podmienky sú pádnymi dôvodmi na to, aby okres Svidník mal svoju nemocnicu aj pôrodnicu. Každá tehotná žena  a každé novonarodené dieťa musí mať k dispozícii dostatok zdravotné personálu, s dostatočným vzdelaním a skúsenosťami.  Toto sú všetko úlohy štátu aby to svojim občanom a aj Svidníčanom zabezpečil. Ale ak štát príde o nástroje, ktorými má potreby svojich občanov plniť, ľudia o tieto práva prichádzajú. A to sa deje práve pri privatizácii slovenského zdravotníctva hlavne ak sa to deje za účasti oligarchie.  Kde už to, na čo majú ľudia nárok, určujú páni v bielych golieroch a čiernych audinách.

A ako sa dalo krachu svidníckej pôrodnice predísť?  Ak by sa skutočne dbalo na dodržiavanie personálnych normatívov a fungoval by tu tlak poisťovní na kvalitu – tak už pri počte pôrodov klesajúcemu k 500 a pri poklese atestovaných lekárov na minimálnu hranicu, ktorú určuje štát by nemocnica MUSELA  situáciu napraviť- ak by tu fungovali poisťovne a ak by ministerstvo zdravotníctva skutočne robilo svoju prácu. Šanca prilákať viac rodičiek pri 500 pôrodoch za rok je väčšia ako pri 350 pôrodoch – lebo budúce matky si pochopiteľne vyberú tú bezpečnejšiu pôrodnicu. Teda ak pôrodnici klesne počet pôrodov pod túto hranicu, úpadok daného oddelenia je už nezastaviteľný. Rovnako nájsť pre oddelenie, ktoré nemá skúsených lekárov aspoň jedného atestovaného je nemožné, takýto stav je rovnako umieračik pre oddelenie. To Svetu zdravia potvrdila i prax, ale ešte pred nedávnom v tejto pôrodnici pracovalo viacero atestovaných lekárov a v takej situácii ľahšie získate ďalších atestovaných lekárov.  Ak by pravidlá fungovali, zdravotné poisťovne aj ministerstvo zdravotníctvo by tlačili na Svet zdravia, aby problémy svidníckej pôrodnice riešil ešte v čase, keď sa dala zachrániť – keď ešte mala dosť atestovaných lekárov na to aby prišli ďalší a dostatok pôrodov, aby bola pre rodičky zaujímavá.   Keďže pravidlá u nás neplatia pre každého, minister so Svetom zdravia  tu dnes  oživuje mŕtvolu.  Na škodu Svidníckeho okresu.

PENTA zarába ako nikdy a Svidníčania šťastnú, alebo radšej rýchlu cestu !

(Blog „Krach svidníckej pôrodnice: Pacienta treba liečiť kým žije, mŕtvolu pán minister neoživíte“ pôvodne vyšiel na sme.sk. Uverejňujeme ho s láskavým súhlasom autora)
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies