Kto bude pracovať v poľnohospodárstve o desať rokov?
Na družstve vo Vrbovom nečakali na opatrenia štátu a založili unikátny farmársky krúžok, ktorý je určený pre deti zo základnej školy.

 

Poľnohospodári na Slovensku si čoraz častejšie kladú otázku, kto bude pracovať v poľnohospodárstve o 10 rokov. Niet sa im prečo čudovať, veď až štyria z desiatich farmárov budú o desaťročie v dôchodkovom veku. Na družstve vo Vrbovom identifikovali absenciu vzťahu k farmárčeniu už u malých detí a založili unikátny farmársky krúžok určený pre žiakov zo základnej školy.

Poľnohospodárstvo patrí jednoznačne medzi najviac prestarnuté oblasti našej ekonomiky. „Až 40 % zamestnancov agrosektora je totiž v súčasnosti vo veku nad 50 rokov. V prípade iných odvetví slovenského hospodárstva je podiel zamestnancov vo veku nad 50 rokov nižší, pohybuje sa v rozpätí 10 – 30 %.“, vysvetlila Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva. Vzhľadom na fakt, že o 10 rokov budú títo zamestnanci v dôchodkovom veku alebo sa k nemu budú približovať, má otázka „Kto bude pracovať v poľnohospodárstve o 10 rokov?“ svoje opodstatnenie. Manažment agropodnikov pôsobiacich na Slovensku si tak túto otázku kladie čoraz častejšie.

Poľnohospodárstvo nepatrí k odvetviam ekonomiky, do ktorých by sa mladí ľudia hrnuli. Záujem o stredné školy s týmto zameraním z roka na rok klesá. Nízky záujem o poľnohospodárske odbory mal za následok zánik alebo zlučovanie škôl, inde zase zmenu obsahu štúdia. V niektorých prípadoch prívlastky v názve škôl potravinárska či poľnohospodárska vymizli, nakoľko už nevystihovali ich skutočné zameranie. V praxi ale absolventi poľnohospodárskych odborov či škôl chýbajú. A hoci je dnes počet poľnohospodárskych podnikov nižší ako pred revolúciou, o kvalifikovaných zamestnancov sa družstvá doslova bijú.

Na Poľnohospodárskom družstve Vrbové (PD Vrbové) sa postavili k tomuto problému po svojom a spustili projekt „FARMÁRSKY KRÚŽOK“. S budovaním pozitívneho vzťahu k poľnohospodárstvu tak začali u mladých už na úrovni žiakov základných škôl. „Vzťah k farmárstvu a farmárčeniu treba budovať u detí už od útleho veku. Tri farmárske krúžky na našom družstve navštevuje každý týždeň vyše tridsať žiakov zo základnej školy vo Vrbovom. Deti tak majú možnosť priamo v areáli družstva a za účasti našich odborníkov pričuchnúť k skutočnému poľnohospodárstvu. Postupne sa tak zoznamujú s rastlinnou výrobou, sadovníctvom, chovom a starostlivosťou o zvieratá či mechanizáciou“, okomentoval projekt jeho autor a zároveň podpredseda PD Vrbové Alexander Koreň. Podľa jeho slov záujem detí o krúžok prekonal očakávania ako družstva, tak aj samotných rodičov detí. To je zároveň pre družstvo záväzok a motivácia v projekte pokračovať.

Zuzana Siblíková má 36 rokov, je mamou troch detí, pracuje na PD Vrbové ako referentka pre pôdnu agendu a každý týždeň vedie farmársky krúžok. K poľnohospodárstvu má od detstva blízko, na družstve ako dcéra predsedu takpovediac vyrastala. Pracovať v poľnohospodárstve bola pre ňu úplne prirodzená voľba. Dnes sa ale aj ona najmä v prípade mladšej generácie stretáva s názorom, že v poľnohospodárstve pracujú nevzdelaní ľudia a že to nie je práve voňavá práca. „Práve tento mýtus chceme spolu s kolegami z družstva vyvrátiť aj prostredníctvom farmárskeho krúžku. Okrem toho, že deti majú jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s pravým poľnohospodárstvom, má krúžok aj iný rozmer. Žiaci dostávajú priestor pre sebarealizáciu, podporujeme ich tvorivosť. Zároveň sa snažíme žiakov socializovať a zjednocovať, keďže krúžok navštevujú rôzne ročníky“, vysvetlila Zuzana Siblíková.

Nezaujať len deti, ale hlavne rodičov. Cieľom farmárskeho krúžku nie je zaujať iba žiakov základných škôl, ale predovšetkým aj ich rodičom ukázať, že pracovať v poľnohospodárstve môže byť atraktívne. „Často deti záujem venovať sa farmárčeniu a študovať na poľnohospodárskej škole prejavia. Ale sú to práve rodičia, ktorí o štúdiu svojho dieťaťa rozhodujú a ktorí prihlášku na strednú školu podpisujú“, skonštatoval na záver Alexander Koreň.

Fotografie zachytávajúce atmosféru z farmárskeho krúžku nájdete v prílohe mailu.

Ak máte chuť zažiť či zachytiť atmosféru farmárskeho krúžku, srdečne vás naň pozývame. Posledný krúžok v tomto školskom roku sa bude konať v utorok 5.6.2018 v areáli PD Vrbové o 13:45.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies