Len prázdne Šefčovičove titulky o platforme pre uhlie o nových inováciách pre Hornú Nitru. Dnes vieme, že Slovensko v oznámení EK nefiguruje
Šefčovičove prázdne PR

Boli to bombastické titulky, zneli aj takto “Nová platforma pre uhlie, ktorú v pondelok spustila Európska komisia (EK), má uľahčiť vypracovanie projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch EÚ s cieľom začať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne výzvy.” Týka sa aj Slovenska, upozornil podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič 11.decembra 2017. Následne 12.decembra Európska komisia oznámila, že “Komisia poskytuje novú podporu na pomoc priemyselným prechodným regiónom pri budovaní odolných a nízkouhlíkových ekonomík”

Okrem iného Šefčovič tvrdil 11.decembra 2017:  “vidíme, že uhoľný priemysel prechádza cez ťažké obdobie v celej Európe. Tieto regióny hľadajú spôsob, ako vytvoriť nové pracovné miesta a nastaviť budúce parametre ekonomického rozvoja. Prišiel som s iniciatívou, ako im pomôcť,” opísal situáciu Šefčovič.

Spresnil, že eurokomisia spolupracuje pri tejto téme s viacerými členskými štátmi a ocenil, že medzi tromi pilotnými krajinami je okrem Poľska a Grécka aj Slovenská republika. “Chceme sa zaoberať hlavne regiónom hornej Nitry,” dodal.

Podľa vtedajších jeho slov aj ďalšie krajiny Únie (Nemecko, Španielsko) mali záujem na tejto platforme spolupracovať:

“Hlavnou pridanou hodnotou bude zamerať sa na to, aké nové ekonomické aktivity by sa v týchto regiónoch dali podporiť a ako využiť už existujúce, alebo nové programy komisie v tejto oblasti,” uviedol vtedy Šefčovič.

Opísal, že neraz ide o to, ako urýchliť výstavbu cestnej infraštruktúry, poskytnúť stimuly pre firmy, ktoré chcú investovať do vedy a výskumu, alebo do nových spôsobov udržateľnej výroby energie. A tiež, ako nastaviť sociálne podmienky na preškolenie a zaistiť nové profesie pre zamestnancov baní.

Komisia preto zmapovala rôzne finančné inštrumenty, ktoré by sa dali použiť. Či už ide o štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond alebo globalizačný fond, či fond na inteligentnú špecializáciu. Tých spôsobov financovania exekutíva EÚ ponúka viac.

Šefčovič upozornil v decembri 2017, že komisia čo najrýchlejšie začne intenzívne rokovanie so svojimi partnermi o tom, na aké projekty sa prioritne zamerať, ako im čo najúčinnejšie pomôcť s financovaním. Zdôraznil, že táto iniciatíva má aj jasnú sociálnu dimenziu:

“Baníci sú ľudia, ktorí tvrdo pracovali po celý život, a ktorých profesia bola mimoriadne cenená. Po desaťročia sme vďaka nim mali dostatok energie a tepla v domácnostiach a priemysle, a preto sa musíme k tomu postaviť sociálne zodpovedne a nájsť spôsob, ako prekonať túto etapu a nastaviť novú ekonomickú éru v týchto regiónoch,” skonštatoval v decembri 2017.

Realita v oznámeniach komisie

Následne po mediálnych prezentáciách “Komisia oznámila, ktoré regióny v priemyselnej transformácii budú profitovať z prispôsobenej podpory v rámci novej pilotnej akcie financovanej EÚ.” 

Slovensko sa v nich nenachádzalo ale stále nebolo nič stratené.

Mimochodom v oznámení sa písalo aj toto:

“Hauts-de-France (FR), Norra Mellansverige (North-Middle Švédsko) (SE), Piemonte (IT), Sasko (DE), Valónsko (BE): týchto 5 regiónov bolo vybraných po výzve na vyjadrenie záujmu , ktoré sa začali v Komisii v septembri 2017. Často so silným dedičstvom priemyslu s vysokým obsahom uhlíka môžu tieto regióny čeliť nedostatku vhodných zručností, vysokým nákladom na pracovnú silu a deindustrializácii, čo im sťažuje plné využitie výhod globalizácie a technologických zmien.”

Vyhlásenie EK pokračovalo ďalej zmienkou o “Pilotnej akcii pod vedením Komisie”, tá mala pomôcť týmto regiónom dosiahnuť ekonomickú transformáciu na základe ich aktív ” inteligentnej špecializácie“, tj. oblastí regiónov s konkurenčnými výhodami s cieľom zahrnúť inovácie, dekarbonizáciu, digitalizáciu a rozvíjať zručnosti pre budúcnosť.

Dnes európska komisia oznámila výsledky

V súčasnosti Komisia vybrala 7 dodatočných regiónov a členských štátov EÚ na prispôsobenú pomoc v rámci pilotnej akcie Komisie o priemyselných prechodoch: Kantábria (Španielsko), Centre-Val de Loire (Francúzsko), Východno-Severné Fínsko, Veľká Británia a Greater Manchester (Spojené kráľovstvo), ako aj Litva a Slovinsko.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu povedala: “Priemyselná transformácia je hlavnou výzvou pre naše hospodárstvo a spoločnosť. Musíme nájsť nové spôsoby, ako zabezpečiť, aby všetci všade mohli využívať výhody inovácií a technologických zmien. spolupracovať s 10 regiónmi a dvoma členskými štátmi s cieľom pomôcť im v plnej miere využívať svoje silné stránky a potenciál, aby mohli využívať inovácie, dekarbonizáciu, digitalizáciu a rozvíjať zručnosti pre budúcnosť. “

Transformácia ekonomík regiónov

Dva členské štáty a 5 vybraných regiónov sa pripájajú k 5 regiónom, ktoré boli vybraté v decembri 2017 : Hauts-de-France (Francúzsko), Norra Mellansverige (Severné stredné Švédsko), Piemonte (Taliansko), Sasko (Belgicko). Vzhľadom na počet žiadateľov Komisia opätovne vyzvala k záujmu, aby umožnila účasť viacerých regiónov.

Vybrané úrady budú môcť rozvinúť alebo prepracovať stratégie regionálnej ekonomickej transformácie na základe svojich priorít inteligentnej špecializácie, tj. regiónov iných oblastí s konkurenčnými výhodami. Útvary Komisie, externí odborníci a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ( OECD) ponúknu prispôsobenú pomoc s cieľom pomôcť pripraviť sa na pracovné miesta v budúcnosti, rozšíriť inovácie, podporiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, podporiť podnikanie a podporovať inkluzívny rast.

Zhrnutie?

Boli to len bombastické Šefšovičove titulky o novej platforme pre uhlie o nových inováciách pre Hornú Nitru. Dnes vieme, že Slovensko v oznámení EK nikde nefiguruje

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies