Liberalizácia víz: Podľa Európskej komisie Kosovo spĺňa všetky požadované kritériá
Komisia dnes potvrdila, že Kosovo splnilo dve nevyriešené požiadavky týkajúce sa liberalizácie vízového režimu pri ratifikácii dohody o vymedzení hraníc s Čiernou Horou a posilnilo výsledky v oblasti boja proti zločinu a korupcii, čím splnilo všetky kritériá stanovené v pláne liberalizácie vízového režimu , V máji 2016 Komisia navrhla Európskemu parlamentu a Rade udeliť bezvízový styk EÚ ľuďom v Kosove za predpokladu, že dve požiadavky budú splnené v čase prijatia návrhu. Komisia teraz vyzýva Európsky parlament a Radu, aby pokračovali vo svojom návrhu.

Komisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: “V posledných dvoch rokoch dosiahlo Kosovo značný pokrok, aby splnila dve zostávajúce požiadavky na liberalizáciu vízového režimu. Dnes môžeme potvrdiť, že už boli splnené obe nevyriešené kritériá a že všetky ostatné mieriam naďalej plníme, aj naďalej sa spolieham na Kosovo, aby pokračovala v riešení otázok týkajúcich sa migrácie aj bezpečnosti vrátane boja proti korupcii, a teraz vyzývam Európsky parlament a Radu, aby urýchlene prijali náš návrh na zrušenie vízových požiadaviek pre občanov Kosova. bude dôležitým okamihom pre Kosovo, celý región západného Balkánu a pre Európu ako celok. “

Od spustenia dialógu o liberalizácii vízového režimu s Kosovom v roku 2012 Komisia neustále monitorovala plnenie požiadaviek obsiahnutých v pláne liberalizácie vízového režimu. Dnešná správa potvrdzuje, že Kosovo splnil 2 zostávajúce kritériá, pretože Komisia predložila svoju 4 thsprávu o pokroku v máji 2016:

  • Vymedzenie hraníc : po pozitívnom hlasovaní zhromaždenia Kosova o dohode o vymedzení hraníc s Čiernou Horou bola táto referenčná hodnota splnená 21. marca 2018;
  • Pokrok v boji proti organizovanému zločinu a korupcii : Komisia monitoruje poslednú zostávajúcu referenčnú hodnotu za posledné dva roky a v dňoch 3. – 4. mája v Kosove uskutočnila technickú misiu na ďalšie posúdenie dosiahnutého pokroku. Komisia teraz môže potvrdiť, že kosovské orgány vytvorili a posilnili stály priebeh vyšetrovaní a konečných rozhodnutí súdu v prípadoch týkajúcich sa organizovaného zločinu a korupcie, čím úspešne splnili konečnú referenčnú hodnotu.

Dnešná správa tiež potvrdzuje, že Kosovo naďalej plní všetky ostatné kritériá stanovené v pláne liberalizácie vízového režimu týkajúceho sa readmisie a reintegrácie, bezpečnosti dokumentov, migrácie a správy hraníc, verejného poriadku a bezpečnosti a základných práv súvisiacich so slobodou pohybu.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie zo 4. mája 2016 o zrušení vízových požiadaviek pre občanov Kosova musí byť prijatý Európskym parlamentom a Radou.

Komisia bude naďalej monitorovať plnenie všetkých požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu. Po prijatí liberalizácie vízovej povinnosti pre Kosovo bude Komisia ďalej monitorovať nepretržité plnenie požiadaviek prostredníctvom mechanizmu pozastavenia víz a procesu stabilizácie a pridruženia.

Pozadie

Európska komisia 19. januára 2012 začala s Kosovom dialóg o liberalizácii vízového režimu . V júni 2012 Komisia predložila Kosovu plán na liberalizáciu víz , v ktorom sa stanovili právne predpisy a inštitucionálne opatrenia, ktoré Kosovo potrebuje na prijatie a implementáciu s cieľom dosiahnuť pokrok smerom k liberalizácii vízového režimu. V pláne sa uvádza komplexný zoznam reforiem vrátane opätovného začlenenia a readmisie, bezpečnosti dokumentov, riadenia hraníc a hraníc a migrácie, azylu, boja proti organizovanému zločinu a korupcii a základných práv týkajúcich sa slobody pohybu.

Komisia prijala 4 správy o pokroku Kosova v dialógu o vízach a 4. mája 2016 predložila svoj návrh na zrušenie vízových požiadaviek pre občanov Kosova . Návrh bol založený na tom, že v čase prijatia návrhu Európskym parlamentom a Radou by Kosovo ratifikovalo dohodu o vymedzení hraníc s Čiernou Horou a posilnilo jej výsledky v boji proti organizovanému zločinu a korupcii, pričom dve konečné referenčné hodnoty ,

Po prijatí legislatívneho návrhu Európskym parlamentom a Radou už obyvatelia Kosova s ​​biometrickými pasmi už nebudú potrebovať víza pri cestách na krátkodobé pobyty až do 90 dní vo všetkých členských štátoch EÚ okrem Írska a Spojeného kráľovstva, ako štyri pridružené krajiny schengenského priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies