LIPTOVSKÍ AKTIVISTI: Korupcia na polícii? Prípadom sa zaoberá krajská prokuratúra
Občianske združenie LIPA – Liptovskí aktivisti (OZ LIPA) podalo v októbri 2017 – za základe oznámenia od obyvateľov Liptovskej Ondrašovej, miestnej časti Liptovského Mikuláša – trestné oznámenie vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania prečinu Poškodzovanie ochrany stromov a krov (§ 306 Tr. zákona). 

V tejto mestskej časti sa našiel „niekto“, kto sa nielen pri pive posťažoval kamarátom, ale oslovil aspoň konkrétne občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia, v danom prípade OZ LIPA. Je to jeden zo spôsobov ako postupovať. Vieme dobre, že jednotlivec v dnešnej dobe nemá na ružiach ustlané a v boji proti akejkoľvek protiprávnej činnosti ťahá spravidla za kratší koniec. Ľudia taktiež majú strach o svoju rodinu a majetok alebo jednoducho vec prehliadnu pretože aj tak sa napokon –  po určitej dobe –  dôjde k záveru,  že „skutok sa nestal“.

Orgánom činným v trestnom konaní sme predložili  fotodokumentáciu, detailný popis skutku a čakali a dúfali, že vyšetrovateľ bude konať razantne, vecne a dôsledne.

Po niekoľkých mesiacoch práce vyšetrovateľa nastalo v našich radoch prekvapenie a zdesenie súčasne. Bol nám doručený osemstranový zápis – Uznesenie, kde je všetko podrobne popísané – kto, kde, ako aj za koľko, ale záver je unikátny. Vyšetrovanie bolo ukončené nakoľko údajný výrub, aj keď škoda podľa odbornej organizácie  ŠOP SR – Správy TANAPU dosiahla výšku 10.550.- €, bol spáchaný neúmyselne.

 

Vieme, že všeobecne platí zásada „neznalosť zákona neospravedlňuje“, ale zrejme sme svedkami štýlu hore spomínaného systému „skutok sa nestal“.

A tak sme neváhali ani minútu a voči uzneseniu vyšetrovateľa sme podali sťažnosť na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši. Vysvetlili sme dôvody nášho presvedčenia o úmyselnom vykonaní výrubu, ako aj podstatné informácie okolo celého diania z pohľadu občanov. Okresná prokurátorka nenechala na svoju odpoveď dlho čakať a tak ako vyšetrovateľ ani ona nenašla pochybenie, či dokonca prečin alebo trestný čin na nelegálnom výrube a zamietla našu sťažnosť. Tým naša dôvera v justíciu na okresnej úrovni dostala riadnu trhlinu.

 

Nevieme si dosť dobre vysvetliť, ako je možné neúmyselne vyrúbať 13 stromov s obvodom viac ako 40 cm (niektoré dosahovali obvod až cca 3 m), množstvo krovín a ďalších cca 15 stromov s obvodom menším ako 40 cm, ktoré následne nahromadiť na dve obrovské kopy a samozrejme zlikvidovať drevoštiepkovačom. Neúmyselne môžeme rozbiť okno keď ho umývame. Neúmyselne môžeme zlomiť konár na strome pri oberaní ovocia. Ale dať do zápisu vyšetrovateľom, posvätiť to prokurátorkou, že výrub bol vykonaný neúmyselne a pri tom pozemok kompletne vyklčovať, je zrejme aj na hlupáka zlá výhovorka. Ak niekto vezme do ruky motorovú pílu a aj ju naštartuje, tak spravidla  s úmyslom píliť stromy, pokiaľ to nie je „Bostonský masaker motorovou pílou“. Je tu však jedno veľké bradaté ale. Poverený výrubom bol pán Ing. Ladislav D. známy z kauzy B.M.G. Invest a Horizont Slovakia.

Je zvláštne, že v prípadoch bežných občanov, sa aj pri výrube jedného stromu na vlastnom pozemku vykonáva správne (vyrúbové) konanie, na základe žiadosti o výrub, kde sa posudzuje zákonnosť žiadateľom o výrub uvedených dôvodov na jeho uskutočnenie, predpisuje sa náhradná výsadba resp. finančná náhrada do rozpočtu mesta a v prípade porušenia ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny je ukladaná sankcia, ale v prípade nelegálneho výrubu, so škodou 10.550.- €, sa vyšetrovateľ prikloní k neúmyselnému konaniu.

Je nepochopiteľné, že na jednej strane práve spomínaný pán Ing. Ladislav D., ako člen a hlavný sponzor občianskeho združenia Za čistý a zdravý Liptov, riešil prípad nelegálneho výrubu v lokalite Háj – Nicovô, ktorý bol posudzovaný ako trestný čin, a na strane druhej obdobný nelegálny výrub v Liptovskej Ondrašovej, na ktorý bol poverený, je posudzovaný ako neúmyselné konanie z dôvodu nevedomosti o nutnosti disponovať právoplatným povolením na výrub drevín.

Taktiež je na zamyslenie konanie pána Ing. Ladislava D. povereného výrubom majiteľkou pozemku, ktorý ďalej poveril svojho zamestnanca Mareka T. na zabezpečenie potrebného súhlasu na výrub, ako aj vykonanie samotného výrubu. Chcel sa takto poverený podnikateľ zbaviť zodpovednosti a viny a zo svojho zamestnanca urobiť „bieleho koňa“? Sú niekomu podobné praktiky povedomé? Mohol zamestnanec svojmu zamestnávateľovi poverenie odmietnuť? Plnil zamestnanec príkazy zamestnávateľa aj bez povolenia úradu na výrub? Kryje takto zamestnanec svojho zamestnávateľa? Totižto Marek T. bol niekoľko krát na mestskom úrade odbore životného prostredia pre informácie ako postupovať pri výrube a kde mu bolo oznámené aj to, že na stromy s obvodom väčším ako 40 cm vo výške 130 cm potrebuje povolenie na výrub.

Kto, alebo čo a za čo, viedlo vyšetrovateľa k záveru neúmyselnosti výrubu a následne odobrenie postupu vyšetrovateľa okresnou prokurátorkou? Ide tu zo strany vyšetrovateľa ale i prokurátorky o neúmyselné konanie z nevedomosti, nedbanlivosti alebo úmyselná snaha o zakrytie podstaty? Zdá sa vám, že sa týmto odkrýva nejaké prepojenie pána podnikateľa na políciu ale i prokuratúru? Nám to pripadá ako jedno z chápadiel „chobotnice na Liptove“. Naše podozrenie o prepojení podnikateľa pána Ing. Ladislava D. na políciu, sa po doručení zamietavého stanoviska prokurátorky dostáva do polohy hraničiacej s istotou.

A keďže už sme nechceli pokračovať v konaní inkognito pozvali sme médiá (video).

Naše podozrenie potvrdzujú aj slová zástupca hovorcu krajskej prokuratúry Žilina, ktorý tvrdí, že prokurátorka nezisťovala subjektívnu stránku konania podozrivého. A tak nám neostalo nič iné ako obrátiť sa na krajskú prokuratúru a podať voči rozhodnutiu okresnej prokurátorky sťažnosť na Krajskú prokuratúru do Žiliny, ktorá prípad preveruje.

 

Výrubom sa zaoberá aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina.

Značná časť obyvateľov Slovenska – aj tých štrngajúcich na námestiach – sa domnieva, že za celkový spoločenský marazmus môžu len vrcholoví politici v parlamente či úradníci v ústredných orgánoch štátnej správy. Stačí však otvoriť očí a chcieť vidieť chápadla lokálnych chobotníc pozostávajúcich z bradatých oligarchov, lenivých vyšetrovateľov a v moci si voľkajúcich prokurátorov. Boj Za slušne Slovensko sa odohráva v uliciach každej dediny.

 

********************************************************************
(Text OZ LIPA – Liptovskí aktivisti pôvodne vyšiel na ozlipa.blog.sme.sk. LIPA je občianske združenie zaoberajúce sa aktívnou ochranou životného prostredia, presadzovaním trvalo udržateľného rozvoja v regióne Liptova a budovaním občianskeho aktivizmu. Je za zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt tohto regiónu aj pre ďalšie generácie a v súlade so zachovaním potrieb súčasnej generácie. Presadzuje environmentálne šetrné riešenia a ich uplatňovanie v praxi, smerovanie k recyklujúcej spoločnosti, minimalizáciu vplyvov na životné prostredie.)

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies