Markíza sa bráni. Odvolala sa proti povinnosti vyplatiť miliónovú zmenku Kočnerovi

Argumenty televízie sudkyňa označila za nedôvodné a nepreukázané, podľa nej neuniesla dôkazné bremeno svojich tvrdení. “Žalovaný v druhom rade okrem všeobecne formulovanej procesnej obrany, ktorou poprel pravosť podpisu a dátum vystavenia zmenky, neposkytol súdu žiadne také konkrétne skutkové tvrdenia, ktorými by konkretizoval túto svoju procesnú obranu,” uviedla v odôvodnení rozsudku. V konaní podľa Maruniakovej nebolo preukázané, že by žalovaní nemali povinnosť nesporný záväzok splniť.