Martin Reguli: Smart cities majú slúžiť obyvateľom, nie mestám
Slovensko sa prebúdza. Pomaly, ale predsa. Na Slovensku začína vznikať infraštruktúra podpory rozvoja Smart cities. Cieľ je chvályhodný, no hrozí klasický scenár: Pomôže sa obciam a na praktické benefity pre obyvateľov sa zabudne.

Slovensko sa prebúdza. Pomaly, ale predsa. Na Slovensku začína vznikať infraštruktúra na podporu rozvoja Smart cities. Cieľ je jasný a chvályhodný, no hrozí klasický scenár – pomôže sa obciam, a na praktické benefity pre ich obyvateľov sa zabudne.

Zatiaľ má všetko klasické rozmery slovenského prístupu. Vláda Slovenskej republiky pripravila v polovici roku 2018 materiál s názvom Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce. Vytvoril sa tak pilotný dokument na následný rozvoj projektov a zapájanie miest do siete inteligentných miest. Tieto projekty majú byť financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania. Prvotná úloha je na ministerstvách, ktoré musia vyhlásiť výzvy na nápady miest a obcí na zlepšenie svojich činností a zlepšeniu podmienok života pre svojich obyvateľov.

Tu môže byť prvý kameň úrazu. Vláda na centrálnej úrovni musí vedieť správne zadefinovať, čo a ako je potrebné zlepšiť. Na to bude potrebná verejná diskusia, kde budú prítomní nie len zástupcovia verejnosti, ale aj odborníci a záujmové skupiny vo všetkých oblastiach, kde obce budú robiť úpravy. Tam musia byť zahrnuté firmy, ktoré využívajú mestské služby, ako aj tie, ktoré sa budú na tvorbe Smart riešení podieľať. Totižto na Slovensku zatiaľ chýba zadefinovanie technologických štandardov, na ktorých by mohli poskytovatelia digitálnych riešení ako aj tvorcovia inteligentných zariadení prepájať siete potrebné na zostavenie Internetu vecí. Okrem toho je potrebné napríklad aj dohodnúť, aké všetky informácie by mali systémy zdieľať, a ideálne aj v akom formáte alebo podobe, na ďalšie možné spracovanie. Tie informácie budú závisieť od očakávaných cieľov.. a tak ďalej.

Bodov takejto diskusie je veľmi veľa. Z ich súčasnej absencie vyplýva zvýšené riziko, ktoré odrádza malé a stredné firmy od veľkých investícií, ktoré by na konci dňa mohli vyjsť na vnivoč. Toto je teda prvý bod, ktorý samotná vláda nesmie podceniť. Tieto body by mali byť obsiahnuté ideálne už pri tvorbe elektronickej platformy na národnej úrovni, kde samosprávy nájdu všetky takého informácie. Druhým podstatným bodom bude poučenie sa z príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Tam bude treba zhrnúť príklady toho, čoho sa majú mestá a obce vyvarovať a ako sa veci dajú vhodne riešiť. Nebude teda potrebné vymyslieť teplú vodu alebo objaviť koleso. Príkladov je veľa, kreatívne riešenia pod taktovkou miest musia byť teda dobre zdôvodnené a musia podliehať kontrole.

V neposlednom rade budú mestá a obce potrebné pokročiť v oblasti zberu a analýzy dát týkajúcich sa svojho fungovania. Zber dát bude zasahovať do oblastí ako doprava, energetika, odpadové hospodárstvo, zdravotníctvo, telekomunikácie alebo sociálne služby. To môže pre viaceré obce byť problémom, keďže na implementovanie zberu dát bude potrebné významne investovať do skvalitnenia infraštruktúry a zakomponovania senzorov na získavanie informácií v reálnom čase.

Celkovo vnímame pozitívne snahu o vytvorenie koncepcie a rámca na rozvoj Smart cities na Slovensku. Na správne usmernenie tohto procesu je nevyhnutné, aby verejná správa pri tvorbe procesov dbala na konzultáciu s verejnosťou a dokázala pretaviť jej návrhy do riešení na centrálnej ako aj lokálnej úrovni. Bez toho hrozí, že Slovensko dokáže ako je často zvykom, využiť túto príležitosť iba na prerozdelenie zdrojov alebo zapojenie digitálnych technológií bez pridanej hodnoty. Smart cities musia v prvom rade slúžiť občanom mesta a firmám, ktoré využívajú jeho služby. V druhom rade musia plne využiť všetky moderné prostriedky, ktoré môžu koordinovane prispieť k čo najlepším službám. V treťom rade musíme počúvať firmy v otázkach toho čo potrebujú a čo nie. Iba pri týchto troch princípoch najlepšie určíme, kam sa uberať.

***Text pôvodne vyšiel ako blog na SME.SK s názvom “Smart cities majú slúžiť obyvateľom, nie mestám”. Autor je Analytik so zameraním na ekonomiku či sociálnu a zahraničnú politiku. Svoje poznatky zdieľa pod hlavičkou Inštitútu moderného spotrebiteľa či Nadácie F. A. Hayeka.***

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies