Migračný úrad vydal príručku “Nový štart v SR” pre žiadateľov o azyl vo viacerých jazykoch
Migračný úrad MV SR dokončil prípravu príručky pre žiadateľov o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou s názvom  Nový štart v Slovenskej republike. Migračný úrad vydal príručku “Nový štart v SR” pre žiadateľov o azyl vo viacerých jazykoch

Cieľom príručky je teda oboznámiť cudzincov s kultúrnymi zvyklosťami našej krajiny s cieľom vzájomne si porozumieť. Príručka je napísaná jednoducho a zrozumiteľne a vychádza predovšetkým z praktických skúseností pracovníkov migračného úradu, ale aj z podnetov cudzincov, ktorí sami identifikovali, s čím a akým spôsobom je najdôležitejšie sa po príchode do novej krajiny oboznámiť.

Príručka bude slúžiť aj ako pracovná pomôcka pre sociálnych pracovníkov v azylových zariadeniach MV SR, ktorí budú o obsiahnutých témach s cudzincami hlbšie komunikovať.

Obsah príručky bol vypracovaný v spolupráci s cudzincami, ktorí už prešli azylovou procedúrou, získali v SR štatút osoby s medzinárodnou ochranou a majú skúsenosť s kultúrnymi špecifikami Slovenskej republiky, ako aj v spolupráci s rôznymi aktérmi, ktorí sa v danej problematike pohybujú, či už rôzni experti migračného úradu, sociálni pracovníci pôsobiaci v azylových zariadeniach a v integrácii, s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Helenou Tužinskou z Univerzity Komenského z katedry etnológie, s Júliou Vrábľovou zo Studia Academica Slovaca, so Slovenskou humanitnou radou, s o.z. Marginál a s o.z. Pokoj a Dobro.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies