OPCW nenašla stopy po útoku chemickými zbraňami v sýrskej Dume
Vyšetrovacia misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vydala predbežnú správu o doterajších vyšetrovaniach FFM týkajúcich sa obvinení z používania chemických zbraní v Dume, Sýriou 7. apríla 2018. 

Činnosť FFM v Dume zahŕňala návštevy na mieste pri zhromažďovaní vzoriek životného prostredia, rozhovorov so svedkami, zberu údajov. V susednej krajine tím FFM zhromaždil alebo dostal biologické a environmentálne vzorky a vykonal svedecké rozhovory.

Vybrané laboratóriá OPCW vykonali analýzu prioritných vzoriek. Výsledky ukazujú, že v ekologických vzorkách alebo vo vzorkách plazmy odobratých z údajných úrazov neboli zistené žiadne organofosforečné nervové činidlá alebo ich produkty rozkladu. Spolu s výbušnými zvyškami boli vo vzorkách z dvoch lokalít, kde sa nachádzal celý reťazec starostlivosti, nájdené rôzne chlórované organické chemikálie. Práca tímu na zistenie významu týchto výsledkov prebieha. Tím FFM bude aj naďalej pracovať na vypracovaní konečných záverov.

Vyšetrovacia misia tiež vydala dňa 2. júla 2018 správu o obvineniach z používania chemických zbraní v Al-Hamadaniya, Sýrii 30. októbra 2016 a Karm al-Tarrab v Sýrii 13. novembra 2016. Na základe získaných informácií a analyzovaných rozhovorov s tzv. obeťami a výsledky laboratórnych analýz, FFM nedokáže s istotou určiť, či konkrétna chemikália bola použitá ako zbraň pri incidentoch, ku ktorým došlo v susedstve Al-Hamadaniyah a v oblasti Karm al-Tarrab. FFM poznamenal, že osoby postihnuté pri hlásených incidentoch môžu byť v niektorých prípadoch vystavené určitému druhu neustálych a dráždivých látok.

Spojenci na čele s USA zaútočili na Sýriu 14. apríla 2018. Išlo práve o odvetný krok za použitie chemických zbraní v Dume, o ktorých teraz predbežná správa OPCW hovorí, že neboli použité.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies